Yazarlar Yazar: Abdullah Aydın TEVLİOĞLU

Abdullah Aydın TEVLİOĞLU

Abdullah Aydın TEVLİOĞLU
13 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

Tefsirdeki Bazı Sapmalar 2

Müfessirlerin zayıf olan görüşleri almaları Tefsirlerdeki sapmalardan bir tanesi de müfessirlerin zayıf olan görüşleri almalarıdır. Gelen bu rivayetlerin hepsi de sahih değildir. Müfessirler de birer...

Tefsirde Sapmalar

Müteşâbih ayetlere tâbi olup,muhkem olan ayetlerden yüz çevirmek Kur’ân-ı Kerim’in tefsirindeki sapma sebeplerinden birisi de müteşabih¹ olan ayetlere uyup muhkem² olan ayetlerden ise yüz çevirme...

Kuran Kolaylaştırılmıştır

O, okunması, ezberlenmesi ve anlaşılması kolaylaştırılmış bir kitaptır. Allah’u Teâla “Andolsun biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık… Var mı düşünüp öğüt alan ?”...

Akide Yolunda İhlas ve Fedakarlık

Fedakârlık, her türlü zahmete göğüs gererek insanın inandığı şey uğruna sebat etmesidir. Istılahi olarak fedakârlık; Allah’ı, Rasûlunü ve İslam adına yapılacak olan bütün işleri, kendi...

Kabul Olunan Hac!

“İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya, gerek de uzak yollardan binekler üzerinde sana gelsinler.” (Hacc suresi-27) Hac, davetçilerin yanlarında bulundurmaları gereken en önemli...

Sabır ve Zafer Bayramı

Bayram, hayatımızın en önemli hasat mevsimi olan Ramazan ayı ve onun bize kazandırmış olduğu güzellikleri ve özellikleri senenin tamamına yayabilmektir. Bayram, bu ayda gerçek takva...

İslami Olan Cemaat

"Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet olsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır." (Ali İmran, 104) Cemaat lügat anlamı : "Toplamak, bir araya getirmek"...

Eleştiri Ahlakı

“Müslümanlara karşı açıkça düşman olup tuzaklar kuran kâfire karşı, Müslümanlar hakkında güzel düşünceler ve sevgi besleyen kâfirle yardımlaşılabilir." (Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi) Başkalarının hatalarını, kusurlarını,...

Evliliğin Önemi

“Kendi için evlenmek kolay olduğu halde evlenmeyen kişi benden değildir.” (Taberi ve Beyhaki) Evlilikte, fert ve toplum için sayısız fayda ve iyilikler vardır. Bunlar dünya...

Ramazan Sonrası İmani İlke ve Sabiteleri

“Size mübarek bir ay geldi. Yüce Allah bu ayda size orucu farz kıldı.” (Nesâi,sıyam 5;Ahmed bin Hanbel,230,385,425) Ramazan ayı üç önemli olayı meydana getirmektedir. Bunlar;...