Yazarlar Yazar: Abdullah Aydın TEVLİOĞLU

Abdullah Aydın TEVLİOĞLU

Abdullah Aydın TEVLİOĞLU
7 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

İslami Olan Cemaat

"Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet olsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır." (Ali İmran, 104) Cemaat lügat anlamı : "Toplamak, bir araya getirmek"...

Eleştiri Ahlakı

“Müslümanlara karşı açıkça düşman olup tuzaklar kuran kâfire karşı, Müslümanlar hakkında güzel düşünceler ve sevgi besleyen kâfirle yardımlaşılabilir." (Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi) Başkalarının hatalarını, kusurlarını,...

Evliliğin Önemi

“Kendi için evlenmek kolay olduğu halde evlenmeyen kişi benden değildir.” (Taberi ve Beyhaki) Evlilikte, fert ve toplum için sayısız fayda ve iyilikler vardır. Bunlar dünya...

Ramazan Sonrası İmani İlke ve Sabiteleri

“Size mübarek bir ay geldi. Yüce Allah bu ayda size orucu farz kıldı.” (Nesâi,sıyam 5;Ahmed bin Hanbel,230,385,425) Ramazan ayı üç önemli olayı meydana getirmektedir. Bunlar;...

Cami ve Mescitlerin Kulluk Hayatımızdaki Önemi

Cami ve mescidler, hayatımızın önemli bir parçasıdır. Tarih boyunca sosyal hayatımızın önemli bir unsuru olmuş ve pek çok işlev görmüştür. Camiler, dinî, ilmi, siyasi...

Tefsirde Sapmalar

MÜTEŞÂBİH AYETLERE TÂBİ OLUP, MUHKEM OLAN AYETLERDEN YÜZ ÇEVİRMEK Kur’ân-ı Kerim’in tefsirindeki sapma sebeplerinden birisi de müteşabih¹ olan ayetlere uyup muhkem² olan ayetlerden ise...

TAKLİTÇİLİK BELÂDIR

"Kim bir kavmi taklit ederse o da onlardandır." (Ebu Davud/Libas) Bu hadis, biz Mü'minlere islamî olmayan topluluklardan, kurum ve kuruluşlardan uzak olmayı gerekli kılmıştır. Eğer...