Yazarlar Yazar: Faruk Yıldız

Faruk Yıldız

6 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

Davamız

Davamız nedir? Tüm Müslümanlar iyi bilsinler bizim davamız; Hz Âdem’den (a.s.) Hz Muhammed’e (s.a.s) kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin davasıdır. Tüm şaibelerden uzak, pak...

Kurban Kesmenin İslam’daki Yeri

Sözlükte yakın olmak anlamında kullanılan kurban,1 Allah’a (c.c.) yaklaşmak amacıyla bir fedakârlık ve şükür ifadesi için kesilen hayvana verilen isimdir. İslam’ın en önemli sembollerinden...

Süt Emmenin (Rada’ın) Fıkhi Hükmü

Allah c.c. “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği...

Nişan Ve Nişanlılığın Hükmü

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve şefkat var etmesi de onun (kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda...

Oruç Fıkhı

Yüce Allah (c.c), insanı yokluktan varlık sahnesine çıkarmış ve onu başıboş bırakmamış, yüce bir amaçla görevlendirmiştir. İnsan gerçek iyiliğe, fazilete ulaşmak için çaba sergileyecek,...

DAVAMIZ

Davamız nedir? Tüm Müslümanlar iyi bilsinler bizim davamız; Hz Âdem’den (a.s.) Hz Muhammed’e (s.a.s) kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin davasıdır. Tüm şaibelerden uzak, pak...