Yazarlar Yazar: Muhammed ÖZKILINÇ

Muhammed ÖZKILINÇ

23 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

DERİN GÜCÜN İHANETİ

Teknolojik gelişmeler bugün dünyayı bir şehir haline getirmiştir. Farklı kıtalarda, farklı dil, farklı din, farklı fi kir ve anlayışta olan nice ülkeler, çok rahat...

Nasıl Bİr Tesettür?

Tesettür sürekli ve sosyal bir ibadet, açılıpsaçılma ise tam tersine sosyal ve sürekli bir haramdır. Tesettürün hükmünün detayları konusunda ihtilaf olsa da genel olarak tesettürün...

DAVETÇİNİN AHLAKI VE ÖRNEKLİK

İslam davetçisinin yeterliliğinin İslam ahlakıyla çok ciddi alakası vardır. Diyebiliriz ki İslam davetçisi, ne denli İslam ahlakını ne denli yaşıyorsa, o denli davet ve...

RAHMANI HARMAN MEVSIMINE HAZIRLIK

Bir hatamızdan dolayı bize darılan sevdiğimiz bir insana kendimizi af ettirmek için ne planlar yapar, nice zorluklara katlanırız. Affedilip aramızın düzelmesi durumunda ne kadar...

Müslüman Ve Zaman

Zaman önemlidir… Düşününüz! Bir dakikaya neler sığmaz ki! Bunu düşünün. Sonra bir saati, günü, ayı, yılı ve derken ömrü, bununla kıyas edin... İnsanoğlunun gaflet ve...

Hangi Cemiyetlerden Uzak Durmalı

Haçlı Siyonist ittifakıyla kurulduğu, nerdeyse şüphe götürmeyecek şekilde ortaya çıkan Fetö örgütü, çok yönlü zararlara sebep oldu. Bu zararlarından biri de İslami ıstılahlara ve...

Kurban Kebap Bayramı Değildir!

Kurban bir enerji, bir aksiyon, bir ruh, bir şuurdur. Kurbanın tarihi insanlık kadar eskidir. İlk insan ve ilk peygamber Âdem’ın (as) oğulları Habil ve...

Şura Prensibi ve İstişare Ahlakı

Despotizmin dünyayı kavurduğu, büyük balığın küçük olanı yemesi gibi, gücü yeten yetene olduğu dönemlerde İslam, adaletin tüm ilkelerini en mükemmel bir şekilde inşa etti....

Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Evlilik, insanın doğası gereği bir ihtiyaçtır. Bu konuda nadir istisnalar olsa da insanların geneli, evlenmeyi, olmasa olmaz bir ihtiyaç görür. Yaratan Allah (c.c) da...

Nefsin Ailenin Toplumun ve Ümmetin Değişim Mektebi “ORUÇ”

Diğer canlılar, doğuştan hayatlarını idame edebilecek şekilde yaratılmışlardır. İlahi kudret, onları gerektiği gibi terbiye etmiştir. Eşrefi mahlûkat olan insan ise, eğitim ve terbiyesini ilahi...