Yazarlar Yazar: Ömer AYTAŞ

Ömer AYTAŞ

8 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

Gelin Bu Ramazan Rabbani Kullar Olalım

Hz. Ali’ye nispet edilen bir söz vardır: “Bir grup insan bir şeyler umarak kulluk yapar, bu tüccar kulluğudur. Bir grup insan da korkudan dolayı kulluk...

Altından Değerli Fırsatlar!

Yüce dinimiz İslam, cennet yoluna girmemiz için nice fırsat ve imkânlar sunmuştur; fakat sorun gaflete düşüp dünya hayatına dalmamız, hayatı olduğundan daha uzun görmemizdir....

Özgürlük Filosunda Allah’a Adanmış Tertemiz Bir Hayat

Varlığımızın yegane sebebi; Yaradanımıza Kulluk’tur. Hak taraftarı olmak, haksızlığa karşı durmak, otoriteye rağmen mazlum ve mağdura arka çıkmak, el uzatmak, hakkı haykırmak kulluğun ne...

Maneviyat Mevsimi İlahi Gündem

Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli gün ve gecelerdir. Zamanın her...

Kardeş İsek!

Kuşkusuz mü'min gönülleri en sağlam ve köklü bir biçimde bağlayan bağ, iman ve takva esasından kaynaklanan kardeşlik bağıdır. Bu, Cenab-ı Allah'ın mü'minlere bahşettiği en...

Hayra Anahtar Olmak

Müslüman, sürekli hareket halinde olan insandır. Tembellik onun sözlüğünde yoktur. Her sahada en faydalı ve en verimli çalışmayı o yapmalıdır. Yapmalı­dır ki zillete düçar...

Gelin Bu Ramazan Rabbani Kullar Olalım

Hz. Ali’ye nispet edilen bir söz vardır: “Bir grup insan bir şeyler umarak kulluk yapar, bu tüccar kulluğudur. Bir grup insan da korkudan dolayı kulluk...

Ruhi Olgunluğa Açılan Kapı “HİKMET”

Hayatın karanlık ve dolambaçlı yollarını aydınlatan, iki meş’ale vardır: Biri akıl, öteki hikmet… Kur’an-ı Kerim’de “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet nasip edilmişse, doğrusu,...