Reklam

İdeal Evlilik Nasıl Olmalıdır?

Editörden Kendileri ile sükûnet bulasınız diye… İnsan ihtiyaç duyduğuna yönelir. Sükûn bulmak, kendinde eksik olan yönü tamamlama faaliyetidir. Kadın ve erkek birbirlerini tamamlayacak şekilde yaratılmışlardır. Kadının duyguları...

Şehrul Kur’an Ramazan

Selamların en güzeli Allah’ın selamıyla… İbadet, arınma, nefis terbiyesi gibi büyük nimetler ve imkânlar barındıran Şehru’l Kur’an Ramazan, hayat rehberimiz Kur’an’ı Kerim’in inişi sebebiyle de...

Kendini Tanıyan Rabbini de Tanır

İnsan kim? Varlık amacı ne? Bu soruların cevabı insanın kendini tanıması sırrında gizlidir. “Kendini tanıyan Rabbini de tanır.” Der hikmet ehli… Yaratıcının katında kendine “emanet” yükümlülüğü...

Küresel Güç Medya

Kitle iletişim araçları, haber aktarma, bilgilendirme, eğitme, duyarlılık ve farkındalık yaratma, kamuoyu ve gündem oluşturma, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan en etkili araçtır. Fakat günümüzde...

Dergimiz Birinci Yılını Doldurdu

Davet mektebi dergimiz elinizdeki sayı ile birlikte bir yılını geride bıraktı. Bizi bir yıl boyunca yalnız bırakmadığınız için bütün okuyucularımıza en kalbi şükranlarımızı arz...