YENİ SAYIMIZ ÇIKTI!…
Davet Mektebi, 63. sayısında “Düşünce Akımları ve İslâm” üst başlığı ile okuyucusuyla buluşuyor.
İslâm coğrafyası, yüzyılların iğdiş edilmiş tutuk süreçlerinin içinden bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. İslâm coğrafyasının yüzyıllar boyunca idarî ve kültür başkenti olan İstanbul merkezli dergiler, tüzel kişilikler ve gazeteler etrafında gelişen veya ortaya çıkan düşünce akımları, Osmanlının özellikle Batı karşısında içine düştüğü krizlerden pratik çıkış yolları olarak düşünülmüştür. Ancak nihaî noktada Osmanlı’nın yıkılışının maalesef önüne geçilememiştir.
Osmanlı’nın da son dönemlerini içeren zaman diliminde ortaya çıkan Batıcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük, Ümmetçilik/İslâmcılık gibi düşünceler, maalesef tartışmaların ötesine geçememiş ve doğmadan ölen düşünceler olmuş ya da memleketi yeni problemlerle karşı karşıya getirmişlerdir.
Bu sayımızda yer alan bazı başlıklarımız şöyledir: KoroNAME, Bir Modernleşme Biçimi Olarak Türkiye’de Batıcılık, Din ve Milliyetçiliğin Mücadelesi, Cahiliyeyi Bilen İslâm’ı Bilir, Ben İnsanım, Kur’ân Mucizeleri: Atmosferde Nefes Almak, Zaman Yönetimi ve Planlı Yaşama, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Sünnetin Gerekliliği: Namaz Ayetleri IV…
Davet Mektebi… Çağın aydınlık yüzü…

Doç. Dr. Adnan Oktay
DM Genel Yayın Yön.

DAVET MEKTEBİ İLETİŞİM:
E-mail: yazar@davetmektebi.com
Web: https://davetmektebi.com/
www.facebook.com/davetmektebidergisi/
www.twitter.com/davetmektebi
www.instagram.com/davetmektebidergisi

DAVET ÇOCUK İLETİŞİM:
E-mail: cocuk@davetmektebi.com
https://www.instagram.com/davetcocuk
https://twitter.com/davetcocuk
https://www.facebook.com/davetcocuk