Reklam

Müslüman ve Zaman

0
Zaman önemlidir… Düşününüz! Bir dakikaya neler sığmaz ki! Bunu düşünün. Sonra bir saati, günü, ayı, yılı ve derken ömrü, bununla kıyas edin... İnsanoğlunun gaflet ve...

Eşler Arasında Geçimsizlik Durumunda Ne Yapmalı?

0
Hayatın her karesinde olduğu gibi aile konusunda da bize mutluluk ve başarı yollarını gösteren Allah’a (c.c) hamd, bu yolda yürümeyi de pratiğiyle bize gösteren...

28 Şubat Süreci Öncesi ve Sonrasında Türkiye’de Başörtüsü Yasağı

0
Başörtüsü sorunu, Türkiye’de seçkinci bir grup tarafından yıllardan beridir ötekileştirilen İslamcı-muhafazakâr-dindar kesimin kamusal alandaki faaliyetlerini daraltmak için 12 Eylül 1980 darbesi ile beraber yeni...

Yönetici Ahlakı

0
Hayatın sürdüğü her ortamda, yöneten ve yönetilen insan mefhumuyla karşı karşıyayız. Yaşamın idamesi bir bakıma buna bağlı. Hiçbir varlık başıboş değildir. Allah Resulü şöyle...

Şura Prensibi ve İstişare Ahlakı

0
Despotizmin dünyayı kavurduğu, büyük balığın küçük olanı yemesi gibi, gücü yeten yetene olduğu dönemlerde İslam, adaletin tüm ilkelerini en mükemmel bir şekilde inşa etti....

Tarihten Günümüze Medreselerin Gerileme Süreci, Nedenleri ve Çözüm Önerileri

0
Medreselerin temeli Asr-ı Saadete dayanır. Onun asıl mercii, vahyin ilk fışkırdığı yer olan Nur Dağı’nda ki Hira Mağarası’dır. Allah (cc) Hira Mağarası’nda Peygamberi’ne (sav)...

Sultanul Ulema İzz Bin Abdusselam

0
İmam, Fakih, Âlimlerin Sultanı sıfatları ile anılan İzzeddin b. Abdüsselam h. 577/ m. 1181 yılında Şam’da dünyaya geldi. Şafii mezhebi fıkıh âlimi olup tam...

Aile ve Akraba İçin Sorumluluklarımız

0
Ahmet YOLDAŞ Hepimiz bir ailede gözlerimizi dünyaya açtık. İlgiyi, sevgiyi, paylaşmayı, fedakârlığı, şefkati, merhameti, sabrı, sebatı, sorumluluğu, ahlâkı ve muamelatı ilk önce ailede gördük. İlk...

Kamu İdarecilerinin Devlet Malı İle İmtihanı

0
Kamu malını harcayan devlet görevlileri hakkında bizler için en güzel örneklerin bulunduğu Asr-ı Saâdet döneminde yaşanmış şu üç hadiseyi hatırlatmakta fayda vardır: Hz. Ömer...

Rabbani Alimlerin Özellikleri

0
Günümüz İslam ümmetinin içinden geçtiği büyük sıkıntıya rağmen, Sıkıntı ve problemlerin boyutuna bakarak ümitsiz olmamamız gerekiyor. Çünkü ümmet uzun ve köklü tarihinde pek çok...

İslami Eğitimin Temel İlkesi: TEVHİD

0
İslam, hayatın hiçbir alanını boş bırakmamış, son Peygamberin getirdiği Rabbani ilkelerle hayatı bütün yönleriyle anlamlandırmış, insanın bu hayatta huzur ve saadeti elde etmesi yolunda...

Faydacılık Açısından Sosyal Medya: Zararları, Yararları

0
“İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar." (Kur’ân: 2:82) SOSYAL MEDYA NEDIR? Sosyal medya, bilgisayar teknolojisinin bir ürü- nü...

İbadetin Temel Esasları

0
Allah (cc) kâinatta yarattığı her varlık için olmazsa olmaz temel esaslar koymuştur. Dolayısıyla sünnetullah gereği eşya, temelsiz var olamaz. Canlıların hayatı; susuz, havasız gıdasız...

Hasan el-Benna Şehadeti: Ümmetin Uyanışı

0
20. yüzyılda İslam ümmetinin yeniden dirilişi, 1928’de Hasan el-Benna ve altı arkadaşı tarafından kurulan Cemiyet-ül İhvan-ı Müslimin’in kuruluşuna dayanır. Mısır’daki işgale ve gayri İslami...

Ashabı Kiramın Hayatında Zikir Örnekleri

0
Ali ÖZGÜÇ Sözlükte anmak, hatırlamak, yad etmek anlamına gelen zikir, ıstılahta ise Allah’ı anmak ve hatırlamak, onu unutmamak gaflet halinde olmamak ve Allah kelimesini yüceltmek,...

Sosyal Medya Hesaplarımız

3,420BeğenenlerBeğen
786TakipçilerTakip Et
16,004TakipçilerTakip Et
- Reklam-