Reklam

İstanbul Sözleşmesi Kıskacında Aile

  Giriş Aile insanlık tarihi kadar eski ve bir o kadar da ihtiyaç duyulan önemli bir kurumdur. Allah (c.c) Hz. Adem’i (a.s) yarattıktan hemen...

Fırsat Ayı Ramazan

0
Hazırlanın... Fırsatlarla dolu, rahmet ve mağfiret ayı ramazan geliyor...Değişmesini istediğiniz bir şeyler, kurtulmak istediğiniz günahlar, yapmak istediğiniz ibadetler, geceler, istiğfarlar, sadakalar bekliyor...

Ramazanı Kur’ân’la Yaşamak

0
İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı Kur'ân-ı Kerîm'in en çok okunduğu aydır. Fertler bu ayda münferit ya da topluca Kur'ân okurlar, hatim yaparlar. Kur'ân'ın...

Mektebin İlk Hocası: Kadın

Bir yazıya hangi kelamla başlarsan ona verdiğin değerdendir. Bir kelam seçtim kendime lakin mürekkebimin kaldıramayacağı kadar ağır ve dert yüklü bir kelam…...

Tohum Nesil

0
Üç çocuğum var, iki çocuğum var, çocuğum yok! Var-yok? Hani kâinattaki her şeyin Malik'i Allah'tı. Ne oldu da şu kadar çocuğa sahibim...

Kadına Dair

0
Toplumsal hayat, kadın ve erkekle birlikte biçimlenir. Her iki cins de kendine ait özellikleri ile toplumsal hayatta belli bir konum işgal etmektedir,...

Ailede Huzur ve Çocuk

0
"Sekinete eresiniz diye size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda meveddet ve rahmet meydana getirmesi O'nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir...

Erişilmez Kale: Saliha Kadın

0
Eve bir neşe, bir nimet geldi. Daha doğduğu ilk günden beri bir müjde idi o. Bir kız çocuğu doğdu. Eve ışık saçtı,...

Aile Kurumu ve Sorunları

Aile, toplumun yapı taşı olması hasebiyle ilk insan Hz. Âdem'den (a.s) günümüze önemini sürekli korumuştur. Tarihsel süreçte aileye gerekli önemi gösterip yücelten...

İmanın Kardeşi Haya

0
Hayâ, utanma, çekinme duygusu olup insanda olan hoş olmayan durumların gizlenme arzusudur. Hayâ, fıtri bir duygudur. Aslında herkesin fıtratında utanma duygusu vardır....

Öfkelendiğimizde Neden Bağırırız?

0
Hintli bir Ermiş öğrencileri ile gezinirken Ganj nehri kenarında birbirlerine öfke içinde bağıran bir aile görmüş. Öğrencilerine dönüp "İnsanlar neden birbirlerine öfke ile bağırırlar?"...

Ailenin İlk Adımı: Evlilik

0
Toplumun temel taşı olan aile, evlilik yoluyla kurulmaktadır. Bu itibar ile neslin devam edebilmesi için evlilik şarttır. Aksi halde evlilik dışındaki ilişkilere baktığımız zaman...

Yalnızlaştıran Bir Tehlike: Sosyal Medya

0
Çok değil bundan sadece birkaç yıl önceye gidiyor zihnim. Gündüz çocukların güven içinde sokaklarda birlikte oynadıkları, doyasıya birbirleriyle mutlu vakitler geçirip az...

Müslüman Kadının Sanal Medyayı Kullanması

0
Yaşadığımız dünyada tekrar tekrar yaşanarak kural haline gelen birtakım sabiteler vardır. Yerleşmiş bu kurallardan bir tanesi de elde edilen her zaferin, ulaşılan...

İsmaillerimizi Ne Zaman Kurban Edeceğiz?

0
Her insanın bir İsmail'i vardır. En çok kıymet verdiği, gözünden bile sakındığı bir İsmail... Allah Teâlâ bir ayetinde şöyle buyurur. "Allah, Mü'minlerden...