Reklam

Türkiye’de Harf İnkılabı Kopuş mu Uygarlaşma mı?

Harf inkılâbı, yeni cumhuriyetin kurucu aklı tarafından 1 Kasım 1928 tarihinde Latin Harfleri Kanununun kabul edilmesiyle başlayan ciddi bir süreçtir. Bu süreçte genç rejimin...

Ümmetin 1350 Yıllık Tarih Bilinci

Geçmişine bakmayan, doğduğu, geldiği, yaşadığı coğrafyayı tanımayan, inancının, soyunun köklerini bilmeyen, tarihine ışık tutmayan bir kişi karakterini, bir toplum neslini, varlığını, bir ümmet izzetini...

Şehadetinin 67. Yılında İmam el-Benna’nın Ümmete Etki Edebilmesinin Sebepleri

Ümmetin parçalandığı, İslam ordularının dağıtıldığı, Müslümanların esir edildiği, topraklarının işgal edildiği, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin çalındığı ve hilafetin ortadan kaldırılarak ümmetin başsız bırakıldığı bir...

28. Kuruluş Yıl Dönümünde Hamasın Kısa Tarihçesi

1922 yılında Osmanlı yıkılmış,hilafet kaldırılmış, İslam toprakları Avrupalı devletler tarafından parça parça edilmiş, tek tek işgal ediliyordu. Filistin Topraklarıda işgal edilen bu toprakların en...

Allah Seni, Hiç Ummadığın Yerde, Hiç Ummadığın Hayırlara Vesile Kılabilir…

Gelin hep beraber Şeyh Ali Tantavî’nin hatıraları arasında geçen şu olaya kulak verelim ve ihlâsla çıkılan yolda bir davetçinin ne büyük hayırlara vesile olabileceğini...

Kürtler Kimdir?

1920’de Fransız General Gora Şam’a girdiğinde kılıcını Sultan Selâhaddin’in kabrine yöneltir, o pak kabri kirli ayağı ile tekmeleyerek: “Ey Selâhaddin! Haçlı Seferi şimdi bitti!...

Örnek Şahsiyet ve Eşsiz Lider Hz. Ömer r.a.

İslam ümmeti Hz. Ömer (ra) gibi şahsiyetleri içinde barındırdığı için çok bahtiyardır. Hz. Ömer (ra) İslam tarihinin akışını değiştirmiş, coğrafyasını genişletmiş, eyalet sistemini oluşturmuş,...

Selçuklu ve Osmanlı’dan Cumhuriyete Eğitim Serüveni

Sıbyan Mektebi Osmanlıların ilköğretim seviyesindeki okullarına genel olarak “Sıbyan mektebi” veya “mahalle mektebi” denilmektedir. Sıbyan okulları her mahallede, oranın zengin ve hayırsever kişileri tarafından kurulur,...

Türkçe Ezan ya da Ezanın Katledilmesi

Semaların süsü, gönül köprüsü ve kurtuluş çağrısı ezan… Tarihsel geçmişinde ezanla; toplanmanın ve toplu davranmanın, toplu ibadetin sinyali verilir. Zaman mefhumunun kendisiyle anlam kazandığı...

Müslümanların Diyarbakır’ı Fethi

Diyarbekir, 33 medeniyete sahiplik etmiş, Kur’an’da ismi geçen 2 peygamber kabrini barındıran, 9 peygamber ile ismi anılan, 27 şehit sahabe ve tabiînin defnedildiği, 542...

Ebu Eyyub el-Ensari’yi r.a. İstanbul’a Getiren Ruh!

İlk dönem Müslümanlarının hayatlarında iki merhale vardı. Birinci merhale, Mekke dönemi olup; işkence, zulüm, hicret, boykot ve direniş içerikliydi. İkinci merhale ise Allah yolunda...

Fethin Düşündürdükleri!

Cenneti Âla’da misafir edilen Âdem (as) bir vesile ile yeryüzüne gönderildiğinde yaşayan tek erkek olarak, verilmiş cezanın affından sonra Havva ile dünyayı tanımaya başladı....

Okutulmayan Tarihimizden Bir Zafer KUT’ÜL AMMARE ZAFERİ

Endüstri devrimi sonucu olarak artan üretim için pazar arayışları, biriken sermayenin yeni yatırım alanlarına ihtiyaç duyması, Avrupa pazarlarının artık buna doyduğundan sömürgecilik ve emperyalizm...

Sünnetin sarsılmaz dayanağı: Ebu Hureyre r.a.

Bir asra yakındır başsız olan ümmet, fıkhını, tarihini ve kültürünü koruyacak kurumlardan yoksun kalmıştır. Örnek şahsiyetlerini gerçek anlamda, sonraki nesillere sunacak ciddi çalışmalardan mahrum...

Çanakkale’ye Ruhunu Verenler

1915 yılının baharında cepheye koşan yiğitlerde hüzün yerine neşe ve sevinç vardır. Zira sevenler mahbuplarının yanına gidiyorlardı. Cepheye er ikmali yapan Şirket-i Hayriye’nin 38...