Reklam

İslâm’ın Bize Emaneti: Tesettür

0
Şehit Kamil'in uğrunda canını feda ettiği namusu, 28 Şubat zamanında Türkiye'nin uğrunda cahil kalmayı tercih ettiği kutsalı ve Peygamberimizin (sav) savaş sebebi...

Ben İnsanım

Ben Âdem'in oğlu insan... Adım zenci, adım berberi, adım Kürt, adım Türk, adım Arap ve adım Çerkez… Ben insanım, yeryüzünde Rabbin hilafetini...

Kur’ân’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Gerekliliği: Namaz Ayetleri IV

Yüce Allah'a hamd, Hz. Muhammed'e, âline, ashabına ve etbâına salat ve selam olsun. Önceki yazımızın sonunda, Kur'ân'da açıkça veya hiçbir şekilde zikredilmediği...

Zengin Efendiler ve Fakirlik

Dünyada dilleri, renkleri, ırkları farklı, tahminlere göre yedi buçuk milyar insan yaşamaktadır. Dünya haritası üzerindeki ülkelere baktığımızda bazılarının ekonomik hayat standartları, gayri...

Kur’ân’ın Anlaşılmasında Sünnetin Gerekliliği: Namaz Ayetleri III

Bu yazımızda fakihlerin Kur'ân'da bulunmadığı halde namazın doğru bir şekilde kılınabilmesi için gerekli oluşunda, kavramsal tabirle farz veya vacip oluşunda ittifak ettikleri...

Tesettür Üzerine

"Ey Ademoğulları! Mahrem yerlerinizi örtecek ve sizi süsleyecek elbiseler indirdik. Sorumluluk ve hayâ elbisesi daha da önemlidir..." (Arâf, 26) "Mümin erkeklere söyle; bakışlarını...

Feminizm ve Müslüman Kadın

0
Feminizm, kökeni Latinceden gelen femina kelimesinden türemiştir. Femina, Latincede "kadın" demektir. Bu kelimeden türeyen feminizm kavramı eşitliği ve toplumsal gruplar arasındaki farklılıklarının...

İlim Amel İlişkisi

0
İlim ve amel birbirini tamamlayan bütünün parçalarıdır. İlim soyut (görünmeyen) olmasına rağmen, zahir olan (görünen) amele anlam vermektedir. Amel olmayınca da ilim...

Kudüs İdrakimiz

0
Kudüs, ağlayan bir şehir değildir. Kudüs sızlanan, hüzünlenen bir şehir değildir. Kudüs mahzun da olmayacak... Çünkü Ebrehe'ye karşı Abdülmuttalib'in gönlüne ilham edilen...

Hayata Anlam Katma Yolunda Hedefler

0
"Dünün hayalleri bugünün gerçekleri, bugünün hayalleri yarının gerçekleri…" 1 Ey Gençler! İnciler kolay çıkartılmıyor denizlerin altından. Güzel olan her şeyin yolu uzun,...

Kur’ân’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Gerekliliği: Namaz Ayetleri II

"Beni anmak için dosdoğru namaz kıl"1 buyuran Allah'a hamd olsun. Bu emrin nasıl uygulanacağını fiilleri, sözleri ve takrirleriyle en güzel şekilde gösteren...

Endülüs'ten Doğu Türkistan'a

Ah Ebdülüs ah… Nasıl da yıkıldın, nasıl da yıktılar seni… Müslümanlar Endülüs'te büyük bir medeniyet ortaya koydular. Avrupa'dan öğrenciler oraya okumak için giderlerdi...

Kur'ân'ın Anlaşılmasında Sünnetin Gerekliliği: Namaz Ayetleri-I

Beşeriyetin hidayeti için Kur'ân-ı Kerîm'i indiren Yüce Allah'a hamd olsun. Onu beyan etmekle görevlendirilen ve bu görevi fiilleri, sözleri ve takrirleriyle en...

Sahabenin Yetişmesinde Hz. Peygamberin Kullandığı Yöntemler

0
"O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Hâlbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde...

Kalbî Hastalıklar-1

0
"Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır ki, bu parça işe yarayışlı olursa, bütün beden yarayışlı olur. Eğer (bu parça) bozuk olursa, bütün beden...