Reklam

Kalbî Hastalıklar-1

0
"Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır ki, bu parça işe yarayışlı olursa, bütün beden yarayışlı olur. Eğer (bu parça) bozuk olursa, bütün beden...

Müslümanın Gündemi

0
Müslümanın gündeminde ne olmalıdır? diye bir soru sorsak, muhtemelen hemen her şuurlu Müslümanın vereceği cevap “İslâm dünyasının içinde bulunduğu durum” şeklinde olacaktır. Fakat bunun...

Asr-ı Saâdette Tatil Var mıydı?

0
Zamanın su gibi akıp gittiği, bereketinin kalmadığı bir çağdayız. Resûlullah'ın (sav) deyimiyle kıymetini bilmediğimiz ve çok hor kullandığımız nimet, zaman nimetidir. Zamanı en iyi...

Ben Okuyorum Ya Siz?

0
Allah (c.c) insanı yarattıktan sonra başıboş bırakmamış, fıtratına en uygun en mükemmel düzeni de belirlemiştir. Allah, ilk insan ve Peygamber Hz. Âdem'den (a.s) son...

Kudüs İçin Neler Yapabilirim?

0
Fert olarak mümin olma, mümin yaşama, mümin durma şuuruna sahip olmalıyım. Tam anlamıyla Müslüman Fert olmalıyım. Kudüs, Mescid-i Aksa temel gündemim olmalı. Her...

Sosyal Medyada Görevlerim

0
Sosyal medya; son 10 yılda 7’den 70’e tüm insanların hayatında yer edinmeyi başarmış, insanların uyumadan önce ve uyanır uyanmaz kontrol etme gereksinimi...

İslâm’ın Fetih Misyonu

0
İslâm hak ve adalet dinidir. Hak ve adaleti savunmak, korumak ve onu tüm cihana yaymak İslâm'ın temel misyonudur. Bu nedenle cihanın neresi...

Sizler, Bu Ümmet İçin Yeni Bir Ruhsunuz

0
90'lı yıllarda dinlediğimiz bir marşta "Her şehit bir adımdır zafere, her zafer bir umut o kutlu yere" derdi. Dinlerken kanımız kaynar, içimiz...

Tatilden Ta’dîle

0
Okulların kapanıp eğitime ara verildiği yaz dönemine her ne kadar yaz tatili dense de evvela tatil kelimesinin ne anlama geldiğine bir bakmak...

Etkili ve Verimli Bir Yaz Tatili İçin

0
Okulların kapanmasıyla birlikte dünyadaki çoğu ülkeye göre daha uzun olan bir yaz tatiline girmiş bulunmaktayız. Üç ayı geçen bu sürenin nasıl geçirileceği,...

Davetçi Gençlerin Eğlence Pratikleri

0
İnsanoğlu yaratılış itibariyle nefsin hoşuna giden şeylere meyillidir. Bu anlamda eğlence, yarışma vb. etkinlik ve faaliyetlerin İslâmîleştirilmesi, özellikle çocuk ve genç nesle verilmesi gereken...

Arap Devrimleri: Bahar mı, Hazan mı?

0
Bundan yaklaşık sekiz yıl önce Tunus'ta bir seyyar satıcı yaptığı eylem sonucunda tüm bölgenin kaderini değiştirecek olayların fitilini ateşlemişti. Bu seyyar satıcının...

Salih İnsanda Mal Ne Güzeldir

0
İmtihan alanımız olan dünyada hava gibi, su gibi, mal da olmazsa olmazımızdır. Yaşamın idame ettirilebilmesi için hayatımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Ayrıca azıyla, çoğuyla, kazanmasıyla,...

Kanaat: Bitmez Tükenmez Hazine

0
"Kanaat", sözlük anlamı itibariyle "kısmetine razı olmak", terim olarak ise "insanın, ihtiyaç duyduğu şeylerin asgari miktarıyla yetinmesi, başkalarının elinde olana tamah etmeyip kendi elinde...

Eğitim Sistemimizde Sorunlar ve Çözümler

0
Eğitim kavramına ilişkin tanım ve yaklaşımlar zamana, ihtiyaç ve beklentilere göre farklılık arz etmektedir. Sosyal boyutu ön planda tutan yaklaşımı esas aldığımızda yetişkinlerin henüz...