Reklam

Ailemiz İffetimiz

0
İffet, tertemiz kalmaktır. “İnsanı en güzel şekilde tertemiz yarattık” diye buyuran Allah (c.c.), kendisine halife olarak seçtiği insanoğlunun iffetini koruyarak temiz bir nesil ve...

‘Eksik Tepki’ ve Yazılmayanı Okumak: Seküler Şarkiyat ve Miraç Hâdisesi (1. Kısım)

0
İsra ve Miraç hadiseleri İslam dünyasında, hatta ötesinde Hz. Peygamber (s.a.s.) ile tanınmış ve irtibatlandırılmış olsa da bu mucizevî yolculuğu başka peygamberlerin de (Örn.:...

İletişimde Hikmet ve irfan Boyutu

İletişimde bilgi, hikmet, irfan ve tasavvur tabanlı bir yaklaşımla toplumsal sorunlara çözüm aranmalıdır. Hiç kuşkusuz bütün bunlar, “Âlemin özü” demek olan insan eliyle olur....

“Ben” Zindanından “Biz” Cennetine Hicret

“Ben” orucuna durmak, “ben” demeyi bırakmak, “biz” olmanın erdemine, güzelliğine, yüceliğine erişmek, bireysel gururun, yalnızlığın zindanından; bizi çoğaltan, gönül kapılarını bütün bir varlık dünyasına...

Kur’ân-ı Kerim’i Tefekkür Ederek Okumak

0
Allah, yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış, orada ilâhî emirleri yaşama görevini de ona vermiştir. Kuran-ı Kerîm’de de buyrulduğu gibi, Allah, insanı kendisine...

Neyi Kurban Ediyoruz?

0
İbadetler, kulları Allah’a (c.c.) yaklaştıran en önemli vesilelerdir. Ayrıca kulların Allah’a boyun eğişini, Allah’ı tanımayı ve O’na teşekkürü de ifade eder. İnsanlığın varlığıyla beraber...

Sosyal Medya İmtihanımız-2

0
Sosyal Medya Dünyasında İzlenmesi Gereken İlkelerGündelik hayatımızda olduğu gibi sosyal medya alanında da uymamız gereken bazı kuralların olması ve bu kuralların çerçevesinin belirlenmesi gerekir....

Ataleti Yenmenin Yolları-2

0
1. Gaye Sahibi OlmakAraçlar hedefe dönüşmemelidir. Araçlar hedefe dönüşürse elinde araçları olan ama hedefe ulaşmayan bir topluluk oluruz. Gayesi olmayanın gayretinin olması mümkün değildir....

Mü’mince Farklılık

0
Âdemoğlunun temayülü, genel itibarla aynı minvalde olan şeylerin farklı görünenini tercih etmektir. Yani insanlar genellikle herkes tarafından kabul göreni ve herkes tarafından benimseneni tercih...

Dünyevileşme Nedir, Ne Değildir?

0
Kur’ân-ı Kerîm’in neredeyse her sayfası dünya-ahiret dengesini kurmaya yönelik emir, yasak, uyarı ve mesajlarla doludur. Konuyla ilgili âyetlerde çoğunlukla Yahudilerin ahirete dair konularda nasıl...

Vahyin Keyfiyeti Ekseninde Son Zamanlarda Gündeme Gelen Bir Tartışma Üzerine

0
2020’nin Aralık ayı başlarında Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün, yaklaşık iki sene önce kayda alındığı anlaşılan bir konuşmasından kısa bir parça sosyal medyada gündem olmuş...

Yeis Yok

0
Yol Varsa Budur, Bilmiyorum Başka Çıkar Yol!İslam dünyası kendi içindeki problemleri sürekli konuşup dillendiriyor. Aslında bu dillendirmenin haklılık payı da yok değildir. Çünkü İslam...

28 Şubat Tridenti’nin Nişan Aldığı Aşil Tendonu: İmam Hatipler Ve Meslek Liseleri

0
Okulsuz Yüzyılların Sonuİnsanlık tarihinde imparatorlukların hüküm sürdüğü çok uzun bir dönemde toplumsal değişimler, savaşların yanı sıra sel, salgın ve deprem gibi doğal olaylar sonucunda...

Müslümanın İş Ahlakı Salih Amellere Dayanır

0
Müslüman, Allah’a ve Resulüne teslim olandır. Kendisine verilen hayat nimeti hakkında “Ben hayatım boyunca Allah’ın ve Resulünün istediği yolda istediği şekilde bir hayat yaşayacağım”...

Müslümanın Ticaret Ahlakı

0
Bizleri yoktan var eden, sayısızca nimetlerini bahşeden ve bizlere ikram eden yüce Allah’a sonsuz hamd ve senalar olsun. Rabbimize nasıl kulluk edeceğimizi bildiren ve...
- Reklam-