Bir Ümmet Olma Denemesi Olarak Sılai Rahim

Ömer AYTAŞ İnsan sosyal bir varlıktır, yaratılışı ve ihtiyaçları gereği toplum halinde yaşamaya mecburdur. Çünkü o, bütün ihtiyaçlarını bireysel olarak karşılama imkânına sahip değildir. Dinimizin...

İslâm’a Göre Akraba ve Komşu Hakları

Yasin AKAN Hak Kavramı Haklar, İslâm dininin en çok konu edindiği şeylerden birsidir. Sözlükte “gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek, bir şeye yakinen...

Guta ve Tevekkül-2

Ferit YAVUZ Zalimlerin zulmünü anlatmaya, mazlumların başına gelenleri yazmaya, onlar için yas tutmaya bile zaman bırakmıyorlar! Daha birkaç ay önce Doğu Guta’daki dört yüz bin...

Özgür Akıl: Yâsîn Sûresi

Süleyman TURGUT "Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır (Yasin, 8)."  Esaretin sembolüdür halkalar. Köpeğin boynundaki tasma sahibine...

Faize Neden Savaş Açtık? – 4

Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ Müslüman toplumun yüzyıllar boyunca kendi ekonomisini faizsiz olarak ve gayet mükemmel bir biçimde yürüttüklerini ifade eden Ebu’l-Ala Mevdûdî, faiz belasına karşı...

Eğitim ve Dava: 1

Dr. Adnan OKTAY Bu yazıda özel küçük okuma gruplarıyla dersler yapan eğitimcilerin ve bu gruplardaki fertlerin (öğrencilerin) bu süreçte dikkat etmesi gereken bazı hususlar maddeler...

İslâm’dan Edebiyata Yansımalar

Ahmet BİLEN İslâm nedir? İnternetin arama motorlarına bu soruyu yazdığımız zaman şu tanımlamalarla karşılaşıyoruz: “İslâm, düşünce, yaşayış ve davranışlarımızın ilâhî nizâmını sağlayan muvâzeneli güzellikler zinciridir....

Zaman ve Mekan İçinde Ben

“Ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat:56) Hangi zaman ve mekan olursa olsun, dünyaya geliş gayemizin amacını yüce Rabbimiz bize...

Faize Neden Savaş Açtık-III

Faiz çağdaş cahiliyenin günümüz insanına dayattığı bir haramdır. Bu da modern Ebu Cehil ve Ebu Leheblerin eliyle gerçekleştirilmektedir. Onların maddi alanda nemalandıkları en önemli...

Teolojik Bir İmkan Olarak Beden: Kutsalın Tensel Dönüşümü

İnsanlığa açılmış ilahî bir kredi olan Ramazan ayı ile birlikte ruh ve beden arasında manevi değerlerin baharını yaşayacağı bir atmosfere girmiş bulunmaktayız. Öyle ki...

İslamın Güncellenmesi Üzerine

Allah (c.c.), insanları yaratırken onları başıboş bırakmamış; doğru yolu bulmaları için peygamber ve kitap göndermiştir. Gönderilen peygamber ve kitapların mesajlarının anlaşılabilmesi için insanlara akıl...

Sıfır Günah

Bir bebek neden güzel kokar? Peygamberlerin günahsız oluşları bizim için ne ifade eder? Öğrencileri tarafından elbiseleri yıkanmak üzere alınan bir âlim şahsiyetin elbiseleri güzel...

Bir Ümmet Nasıl Cahilleştirildi – I

OKU “Oku, yaratan Rabbinin adıyla!O insanı alâktan yarattı. Oku! Çünkü Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle(yazmayı) öğretti.O, insana bilmediğini öğretti.” Bu yüce dinin yeryüzüne inzal olan ilk emri,...

Gençlik elimizden kayıyor

Bismillahirrahmanirrahim Hamd âlemlerin rabbi, arz ve semanın sahibi, ölüm ve hayatın maliki, zamanın ve mekânın ötesinde olan Allah’a(c.c) mahsustur. Salat ve selam; O’nun resulü, dostu...

Bizleri Ayakta Tutan Görmeden İnandığımız Bir Hakikat

İslam ümmetinin dağınıklık, ayrılık ve kargaşa içerisinde olduğu düşünülüyor. Baktığımız zaman bize de öyle geliyor ama gözden kaçırdığımız bir nokta var, o da görülen...