Reklam

Arapçanın Belagat Açısından Gücü

Belâgat, sözün fasih ve açık olması, yerinde, zamanında en uygun ve doğru konuşma, muhataba tesir edecek şekilde söz söyleme sanatı şeklinde tanımlanmaktadır....

Gelecek İçin Hayata Bıraktığın Gönül İzine Dikkat Et!

0
Aile kurumunun temellerinin sağlam, dinamiklerinin güçlü olduğu toplumlarda; toplumsal gelişim ve değişimin olumlu yönde ivme göstermesi olası bir sonuç olarak beklenir. Aile...

Yâ Resûlallâh

0
Ben Şeyma, insanların kendilerini hayvanlardan ayıran özellik olan akıllarını kullanmayıp doğruyu arama çabası içinde olmadıkları bir dönemde yaşıyorum. Bırak doğruyu aramayı, yaptıkları yanlış davranışların...

Müslümanın Ruh Hali

0
İnsanoğlu oldukça değişik bir yaradılışa sahiptir. İnsan incelendikçe ne kadar ilginç ve mükemmel bir yaradılışa sahip olduğu anlaşılmaktadır. İnsanın diğer mahlûkattan daha...

Lafız ve Mana Bağlamında Kur’ân’ın Nüzûlü

Son zamanlarda yeniden gündeme gelmeye başlayan "Kur'ân vahyinin, lafzen mi yoksa mânen mi vahyedildiği konusu"nun Kur'ân tarafından açıklanmadığı iddiası isabetli değildir. Zira...

Beytülmakdis’e Doğru Yolculuk

0
Tarih 24 Kasım 2017… Beytülmakdis'in işgalinin tam 100. Yılında, Allah nasip etti, bizler Mardin'den bir ekiple imkânları zorlayarak Beytülmakdis'i ziyarete gittik. Yıllardır hasretini çektiğimiz,...

İslâmîlik/İslâmcılık Açısından Dîvân Şiiri

Günümüzde "İslâmcı ve İslâmî" kavramlarının zaman zaman birbirinin yerine kullanıldığını görülmektedir (İslâmî/İslâmcı basın, dernek vs.). Ancak bu yazıda bu iki kavram arasında bir ayrıma...

Çağdaş İslâm Düşüncesinde Sorunlar ve Arayışlar: el-Attâs’ın İslâmîleşme Teklifi-1

0
Seyyid Muhammed Nakîb el-Attâs (1931-…), Malay dünyasının ve çağdaş İslâm düşüncesinin önde gelen mütefekkirlerinden olup İslâmîleş-tir-me projesinin ilk teorisyenlerinden biridir. el-Attâs'ın İslâmîleştirme teklifi, aslında...

Güncel Meseleler Karşısında Fıkhî Çözümler

Gerek ferdî gerekse ictimâî planda olsun Müslümanın hayat tarzı olarak ifade edebileceğimiz fıkhın, Müslümanın içinde bulunduğu çevreden, onun kültüründen, hatta onun içinde yaşadığı zaman...

İslâm Bilim Tarihi ve Biz

Yaklaşık olarak 19. yüzyıldan beridir hemen hemen tüm bilim alanlarında İslâm dünyası gerilemeye ve öncü rolünü batı dünyasına bıraktı diyebiliriz. Elbette ki, bunun tarihi,...

Tarihselcilik ve Kur’ân’ı Anlamadaki Çıkmazları

Tarihselci yaklaşımın Batı'da 18. Yüzyılla birlikte başladığı söylenir. (1) "Tarihsellik kavramı, ilk defa 1649 yılında Henry More tarafından kullanılmış, daha sonra da E. Bayer...

Güncel Problemlere Fıkhî Çözümlerde Usul

İlk dönemlerde tüm dinî hükümleri kapsayacak şekilde kullanılan fıkıh kavramı, sonraki dönemlerde içtihadî-amelî hükümleri ifade edecek şekilde anlam daralmasına uğramıştır. Dolayısıyla Hz. Peygamber (sav)...

Kaybolan Hazine Hasankeyf

0
Dicle nehri ile can bulan ve aynı zamanda o nehir ile de sular altında kalacak olan kadim şehir Hasankeyf… Batman il merkezinin 37 km...

Hz. Peygamber’in Nübüvvetine Bir Delil: İsrâ Hadisesi

Peygamberlerin davetine muhatap olan toplumlar, onlardan getirdikleri nübüvvet iddiasının ispatını talep etmişlerdir. Peygamberler bu taleplerin karşılığında farklı deliller öne sürmüşlerse de nübüvveti inkâr eden...

Kendilik Kaygısının İfadesi Olarak Yazmak

Bir gece vakti sorusudur, yazı yazmanın gerçekte ne anlama geldiğini konuşmak. İnsanın yalnızken bir film şeridi gibi yazdıkları, karaladıkları, itinayla harflere döktükleri ya da...