Reklam

Rabia Meydanında Hayat Bulan Bir Ümmet

0
Hani hayatımızda “anlatılmaz, yaşanır” dediğimiz anlar olur ya, hani en sevdiğinizi kaybedersiniz de gayri iradi gözlerinizden yaşlar akar ya, hani acının bile acıdığı bir...

Karz-ı Hasen

Karz-ı hasen iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Karz kelimesi ödünç verilen mal anlamına gelmektedir. Bir kimsenin nakit veya mekilat (buğday, arpa gibi kilo ile ölçülen)...

Amerika’da Köleliğin Tarihi

0
Sömürgeciliğin ilk yıllarında, Afrikalıların zorla, işkence ve ölümlerle Amerika'ya taşınmasının ekonomik amacı, ihtiyaç hissedilen bir iş gücünü oluşturmaktı. Afrikalı insanların köle olarak Atlantik ötesi...

Modern Zihnin Musibet Algısı: 1

Modern dönemin insanı, karşı karşıya kaldığı musibet ve felaketlerin hiçbirisinin Tanrı ile ilişkilendirilmesinden hazzetmez. Bunu yaparken aslında bireysel olarak hatayı kendisinde arama kaygısı içinde...

Sosyopsikolojik Açıdan Corona Virüsü

Dünya nüfusu 2020 yılı itibariyle 7 milyar 780 milyona ulaştı. Teknolojinin ise bütün baş döndürücü hızına rağmen henüz bazı projelerin uygulamaya konmasında yetersiz kaldığı...

Oryantalizmin Dönüşümü

0
Oryantalizm nedir? Oryantalizm, İngilizlerin Hindistan'daki yönetimi için daha öncesinde ise (1683) Doğu ve Yunan kilisesinin üyeleri için kullanılan bir kavramdı. Doğu ile meşgul olmanın kökleri...

Arapçanın Belagat Açısından Gücü

Belâgat, sözün fasih ve açık olması, yerinde, zamanında en uygun ve doğru konuşma, muhataba tesir edecek şekilde söz söyleme sanatı şeklinde tanımlanmaktadır. Kur'ânî ilimleri...

Gelecek İçin Hayata Bıraktığın Gönül İzine Dikkat Et!

0
Aile kurumunun temellerinin sağlam, dinamiklerinin güçlü olduğu toplumlarda; toplumsal gelişim ve değişimin olumlu yönde ivme göstermesi olası bir sonuç olarak beklenir. Aile kurumunun geleceğe...

Yâ Resûlallâh

0
Ben Şeyma, insanların kendilerini hayvanlardan ayıran özellik olan akıllarını kullanmayıp doğruyu arama çabası içinde olmadıkları bir dönemde yaşıyorum. Bırak doğruyu aramayı, yaptıkları yanlış davranışların...

Müslümanın Ruh Hali

0
İnsanoğlu oldukça değişik bir yaradılışa sahiptir. İnsan incelendikçe ne kadar ilginç ve mükemmel bir yaradılışa sahip olduğu anlaşılmaktadır. İnsanın diğer mahlûkattan daha mükemmel ve...

Lafız ve Mana Bağlamında Kur’ân’ın Nüzûlü

Son zamanlarda yeniden gündeme gelmeye başlayan "Kur'ân vahyinin, lafzen mi yoksa mânen mi vahyedildiği konusu"nun Kur'ân tarafından açıklanmadığı iddiası isabetli değildir. Zira Kur'ân-ı Kerîm...

Beytülmakdis’e Doğru Yolculuk

0
Tarih 24 Kasım 2017… Beytülmakdis'in işgalinin tam 100. Yılında, Allah nasip etti, bizler Mardin'den bir ekiple imkânları zorlayarak Beytülmakdis'i ziyarete gittik. Yıllardır hasretini çektiğimiz,...

İslâmîlik/İslâmcılık Açısından Dîvân Şiiri

Günümüzde "İslâmcı ve İslâmî" kavramlarının zaman zaman birbirinin yerine kullanıldığını görülmektedir (İslâmî/İslâmcı basın, dernek vs.). Ancak bu yazıda bu iki kavram arasında bir ayrıma...

Çağdaş İslâm Düşüncesinde Sorunlar ve Arayışlar: el-Attâs’ın İslâmîleşme Teklifi-1

0
Seyyid Muhammed Nakîb el-Attâs (1931-…), Malay dünyasının ve çağdaş İslâm düşüncesinin önde gelen mütefekkirlerinden olup İslâmîleş-tir-me projesinin ilk teorisyenlerinden biridir. el-Attâs'ın İslâmîleştirme teklifi, aslında...

Güncel Meseleler Karşısında Fıkhî Çözümler

Gerek ferdî gerekse ictimâî planda olsun Müslümanın hayat tarzı olarak ifade edebileceğimiz fıkhın, Müslümanın içinde bulunduğu çevreden, onun kültüründen, hatta onun içinde yaşadığı zaman...

Sosyal Medya Hesaplarımız

3,403BeğenenlerBeğen
786TakipçilerTakip Et
14,846TakipçilerTakip Et
- Reklam-