Çerkeslerin Osmanlı Coğrafyasına Sürgünleri

Kuzey Kafkasya’nın otokton (yerli, taşınmayan) halkı olan Çerkesler farklı boylar halinde uzun bir süre merkezi bir otorite ve güce bağlı olmaksızın Kafkasya’da yaşadılar. Batı-doğu...

Türkiye’de Yazma Eserlerin Dünü ve Bugünü

“Kur’ân Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü eski ve anlamlı bir sözdür. Mekke’de nazil olan ilâhî kelâm en çok Mısırlı hafızların göğsünde korunmuş...

Rasyonel Teoloji Bağlamında Modern Felsefenin Çıkmazları

Necip UYANIK Modern Batı felsefesinde bilim ve felsefe iç içe geçmiş iki zorunlu epistemolojik ve teknik faaliyetlerin bütünüdür. İnsan için önemli görülen bu iş birliği...

Jön Türkler

Remzi AVCI 18.Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelere entegre olabilme arzusu modernleşme düşüncesini filizlendirmiştir. Osmanlı modernleşmesinin ne zaman başladığına dair kesin...

Hayatımızın Engelli Şahitleri

Cebrail ÇELİK Engellinin varlığı neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Nitekim peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) döneminde de bazı engellilerin örneklerini görüyoruz. Ortopedik engelli olan Hz....

İki Dağ Arasında Bir Topluluk: Akıl-sız-ca İmanın Anatomisi

Yaşadığımız dünya bir şeyleri gizlemek, saklamak, örtmek gibi yollarla çözümlerin elde edilebileceği bir dünya olmaktan çıkmıştır. Artık yasaklamalarla, kontrollerle, engellemelerle belli bir yere kadar...