İslâm Bilim Tarihi ve Biz

Yaklaşık olarak 19. yüzyıldan beridir hemen hemen tüm bilim alanlarında İslâm dünyası gerilemeye ve öncü rolünü batı dünyasına bıraktı diyebiliriz. Elbette ki, bunun tarihi,...

Güncel Problemlere Fıkhî Çözümlerde Usul

İlk dönemlerde tüm dinî hükümleri kapsayacak şekilde kullanılan fıkıh kavramı, sonraki dönemlerde içtihadî-amelî hükümleri ifade edecek şekilde anlam daralmasına uğramıştır. Dolayısıyla Hz. Peygamber (sav)...

Kaybolan Hazine Hasankeyf

Dicle nehri ile can bulan ve aynı zamanda o nehir ile de sular altında kalacak olan kadim şehir Hasankeyf… Batman il merkezinin 37 km...

Hz. Peygamber’in Nübüvvetine Bir Delil: İsrâ Hadisesi

Peygamberlerin davetine muhatap olan toplumlar, onlardan getirdikleri nübüvvet iddiasının ispatını talep etmişlerdir. Peygamberler bu taleplerin karşılığında farklı deliller öne sürmüşlerse de nübüvveti inkâr eden...

Kendilik Kaygısının İfadesi Olarak Yazmak

Bir gece vakti sorusudur, yazı yazmanın gerçekte ne anlama geldiğini konuşmak. İnsanın yalnızken bir film şeridi gibi yazdıkları, karaladıkları, itinayla harflere döktükleri ya da...

İslâm Arkeolojisi

Bu çalışmamızda arkeolojinin kısa bir tanımı, arkeolojinin kendi içinde hangi alanları içerdiği, İslâm Arkeolojisi'nin tanımı, İslâm Medeniyetine ait buluntuların değerlendirilmesi ve tasnifinde yaşanan sıkıntılara,...

Özgürlükler ve Hakların Çakışmasında Öncelik Problemi

Bireysel alandaki özgürlükler ve haklar ile tüzel bir kişilik olarak devletin yetkilerinin karşı karşıya gelmesi durumunda, öncelik hakkının kimde olduğu konusu, zihinleri meşgul eden...

Su Kaynakları ve Mezopotamya’da Su Sorunları

Tarih boyunca medeniyetlerin kurulmasında en önemli parametreler; su kaynakları, tarımsal alan ve güvenlik endişeleriydi. Su kaynakları olarak da kadim medeniyetlere bakılınca büyük nehirlerin ağırlığı...

Kuyumcu Tartısında 2023’ün Vizyon Ağırlığı

İnsanın tabiatıyla ilgili hâlihazırdaki ilmimiz “insanın genel olarak bilgiyi çeşitli vasıtalarla dışarıdan aldığı” şeklindedir. İnsanın “yaratıldığı” hakikatine inanmış olmak ya da biyolojik bir “evrim”...

Çerkeslerin Osmanlı Coğrafyasına Sürgünleri

Kuzey Kafkasya’nın otokton (yerli, taşınmayan) halkı olan Çerkesler farklı boylar halinde uzun bir süre merkezi bir otorite ve güce bağlı olmaksızın Kafkasya’da yaşadılar. Batı-doğu...

Türkiye’de Yazma Eserlerin Dünü ve Bugünü

“Kur’ân Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü eski ve anlamlı bir sözdür. Mekke’de nazil olan ilâhî kelâm en çok Mısırlı hafızların göğsünde korunmuş...

Rasyonel Teoloji Bağlamında Modern Felsefenin Çıkmazları

Necip UYANIK Modern Batı felsefesinde bilim ve felsefe iç içe geçmiş iki zorunlu epistemolojik ve teknik faaliyetlerin bütünüdür. İnsan için önemli görülen bu iş birliği...

Jön Türkler

Remzi AVCI 18.Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelere entegre olabilme arzusu modernleşme düşüncesini filizlendirmiştir. Osmanlı modernleşmesinin ne zaman başladığına dair kesin...

Hayatımızın Engelli Şahitleri

Cebrail ÇELİK Engellinin varlığı neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Nitekim peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) döneminde de bazı engellilerin örneklerini görüyoruz. Ortopedik engelli olan Hz....

İki Dağ Arasında Bir Topluluk: Akıl-sız-ca İmanın Anatomisi

Yaşadığımız dünya bir şeyleri gizlemek, saklamak, örtmek gibi yollarla çözümlerin elde edilebileceği bir dünya olmaktan çıkmıştır. Artık yasaklamalarla, kontrollerle, engellemelerle belli bir yere kadar...