Rasyonel Teoloji Bağlamında Modern Felsefenin Çıkmazları

Necip UYANIK Modern Batı felsefesinde bilim ve felsefe iç içe geçmiş iki zorunlu epistemolojik ve teknik faaliyetlerin bütünüdür. İnsan için önemli görülen bu iş birliği...

Jön Türkler

Remzi AVCI 18.Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelere entegre olabilme arzusu modernleşme düşüncesini filizlendirmiştir. Osmanlı modernleşmesinin ne zaman başladığına dair kesin...

Hayatımızın Engelli Şahitleri

Cebrail ÇELİK Engellinin varlığı neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Nitekim peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) döneminde de bazı engellilerin örneklerini görüyoruz. Ortopedik engelli olan Hz....

İki Dağ Arasında Bir Topluluk: Akıl-sız-ca İmanın Anatomisi

Yaşadığımız dünya bir şeyleri gizlemek, saklamak, örtmek gibi yollarla çözümlerin elde edilebileceği bir dünya olmaktan çıkmıştır. Artık yasaklamalarla, kontrollerle, engellemelerle belli bir yere kadar...