Muhammed Mursî’nin Ardından

"Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyiniz…" (Bakara, 154) İşte bir şehit daha şehadet kervanına katıldı. Bu kutlu yolculuğa zindanlardan yürüdü. Rabbim şehadetini kabul etsin....

Harabe Kentler: Bağdat ve Halep

Fetihler ve yayılma politikasıyla beraber İslâm, kendi medeniyet iddiasını gittiği coğrafyalara iletmiştir. Bu iletinin belirgin olduğu en önemli yerler şehirlerdir. Müslümanların hâkimiyet alanları içinde...

Direnen Bir Şehir: Beytülmakdis

Geçmiş Fetih ile Gelecek Fetih Arasında Mescid-i Aksa… Yıl 2019… Osmanlı'nın; Mescid-i Aksa ve Beytülmakdis topraklarını kaybetmesinden 102 sene geçti. Ayrıca, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı yakmasının...

Mal ile İmtihan

İnsanlık var olalı mal ile imtihanda en başarılı toplum kimdir diye bir araştırma yapılsa Resûlullâh (sav) ve ashabı şüphesiz ilk akla gelen topluluk olacaktır....

Kur’ân’da Liderlik ve Kriterleri

Kur'ân, bize hayvanların da ümmet olduğunu, onların hayatında da hiyerarşik bir yapının olduğunu haber verir."Yeryüzünde gezen her tür canlı ve iki kanadıyla uçan her...

Dünya Malı ve Makamı Onlara Hükmedemedi

Kur'ân, ibadeti emretmiş, insanın yaradılış gayesinin Allah'a kulluk olduğunu haber vermiş,1takvayı en hayırlı azık olarak göstermiş,2ticaret ve alış-verişin kendisini Allah'ın zikrinden alıkoymadığı kimseleri övmüş,3mal-mülk...

Kamu İdarecilerinin Devlet Malı İle İmtihanı

Kamu malını harcayan devlet görevlileri hakkında bizler için en güzel örneklerin bulunduğu Asr-ı Saâdet döneminde yaşanmış şu üç hadiseyi hatırlatmakta fayda vardır: Hz. Ömer...

Fetih, İşgal Değildir!

Cehalet, define sandığının üzerinde dilencilik yapmaktır. İslâm'ın fetih anlayışından habersiz olan birtakım kıt akıllılar, zır cahiller, bunun bir işgal hareketi olduğunu zannetmekte ve bu...

İslâm Davetinde Fetihler

Allah'ın son ilahi mesajı olan İslâm insanlığın kurtuluşu için yegâne düsturdur. İslâm düsturunun içerdiği en önemli ilkelerden biri cihattır. Cihat; Allah'ın kelimesi yücelsin diye...

Kur’ân-ı Kerîm’de Fetih

Sözlükte 'açmak, yol göstermek, yardım etmek, hüküm vermek, galibiyet ve zafere ulaşmak' anlamlarına gelen feth, bir terim olarak Müslümanların ül­ke ve şehirleri Al­lah'ın ismini ve...

Her Müslüman Fetih Peşindedir

Allah (c.c) bu dini tüm insanlara ulaşsın diye göndermiştir. Bu dinin insanlara ulaşması da Allah'ın elçileri vasıtasıyla olmuştur. Peygamberler vazifelerini tamamlayınca bu vazife, müminlerin...

Misyonerlik Emperyalist Bir Kuşatmadır

Misyonerlik, asırlardır devam eden, temelde Hıristiyanlığı yayma amacı güden, son birkaç asırda da Hıristiyanlığı yayma kılıfı içinde emperyalist güçlere hizmet eden ve kökleri derinlere...

Osmanlı’nın Çöküşünde Misyoner Okulların Rolü

Pakize Tarzi, 1910 yılında şu anki Suriye’nin o zamanki Osmanlı sancaklarından olan Halep şehrinde doğmuştur. Babasının Ziraat Bankası’nın Suriye Umum Müdürü vasfıyla orada bulunması...

Misyonerlik Üsleri: Azınlık Okulları

Misyonerlik, batının tüm farklılıklarına rağmen yekvücut olduğu bir çalışma ve Hıristiyanlığı yayma idealidir. Yüzyıllardan beri devam edip gelen bu çalışmalar insanların zaafları...

Batıl Elbet Zail Olacak

“Hak geldi, batıl zail oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkûmdur.” (İsrâ, 81) İnsanlık tarihi boyunca peygamberler ve peygamberlere tâbi olanlar ile...