Reklam

Medya Müslüman İçin Neyi İfade Eder?

Hakkın ve hakikatin müdafisi olmak kadar kıymetli ikinci bir şey var mıdır acaba? Bir Müslüman neyi müdafaa eder neyi tanıtır neyi insanlara...

İnternetteki Sorumluluğumuz

"Görmediniz mi ki, Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize vermiş, gizli ve açık olarak nimetlerini üzerinize yaymıştır…" (Lokman, 20) Yüce...

Cihat Adı Altında Günah Vitrinleri ve Medya

"Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü...

İnsan ve Akıl

Bismillah… Hamd ve senâ âlemlerin rabbi olan Allah’a (c.c) aittir. Allah’ın salât ve selamı kulu ve elçisi Muhammed’in (sav), ailesinin, sahabesinin ve...

Endülüs: Yitik Cennet

Arabistan yarımadasından hakkın ve hakikatin sesi olarak doğan İslâm, çok geçmeden insanlığı zulmetten/karanlıktan nura/aydınlığa çıkarmıştır. İlk vahiyden (610) yaklaşık bir asır sonra (710), Medine...

Medeniyet Merkezleri Olarak Bağdat ve Şam

Şehirlerimiz vardı İslâm'ın gür sadasını en uzak coğrafyalara götüren; Bağdat gibi Şam gibi… Bağdat İslâm'ın Irak ve İran bölgesine hâkim olmasıyla Müslümanlar yeni şehirler kurdular. Burada...

Muhammed Mursî’nin Ardından

"Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyiniz…" (Bakara, 154) İşte bir şehit daha şehadet kervanına katıldı. Bu kutlu yolculuğa zindanlardan yürüdü. Rabbim şehadetini kabul etsin....

Harabe Kentler: Bağdat ve Halep

Fetihler ve yayılma politikasıyla beraber İslâm, kendi medeniyet iddiasını gittiği coğrafyalara iletmiştir. Bu iletinin belirgin olduğu en önemli yerler şehirlerdir. Müslümanların hâkimiyet alanları içinde...

Direnen Bir Şehir: Beytülmakdis

Geçmiş Fetih ile Gelecek Fetih Arasında Mescid-i Aksa… Yıl 2019… Osmanlı'nın; Mescid-i Aksa ve Beytülmakdis topraklarını kaybetmesinden 102 sene geçti. Ayrıca, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı yakmasının...

Mal ile İmtihan

İnsanlık var olalı mal ile imtihanda en başarılı toplum kimdir diye bir araştırma yapılsa Resûlullâh (sav) ve ashabı şüphesiz ilk akla gelen topluluk olacaktır....

Kur’ân’da Liderlik ve Kriterleri

Kur'ân, bize hayvanların da ümmet olduğunu, onların hayatında da hiyerarşik bir yapının olduğunu haber verir."Yeryüzünde gezen her tür canlı ve iki kanadıyla uçan her...

Dünya Malı ve Makamı Onlara Hükmedemedi

Kur'ân, ibadeti emretmiş, insanın yaradılış gayesinin Allah'a kulluk olduğunu haber vermiş,1takvayı en hayırlı azık olarak göstermiş,2ticaret ve alış-verişin kendisini Allah'ın zikrinden alıkoymadığı kimseleri övmüş,3mal-mülk...

Kamu İdarecilerinin Devlet Malı İle İmtihanı

Kamu malını harcayan devlet görevlileri hakkında bizler için en güzel örneklerin bulunduğu Asr-ı Saâdet döneminde yaşanmış şu üç hadiseyi hatırlatmakta fayda vardır: Hz. Ömer...

Fetih, İşgal Değildir!

Cehalet, define sandığının üzerinde dilencilik yapmaktır. İslâm'ın fetih anlayışından habersiz olan birtakım kıt akıllılar, zır cahiller, bunun bir işgal hareketi olduğunu zannetmekte ve bu...

İslâm Davetinde Fetihler

Allah'ın son ilahi mesajı olan İslâm insanlığın kurtuluşu için yegâne düsturdur. İslâm düsturunun içerdiği en önemli ilkelerden biri cihattır. Cihat; Allah'ın kelimesi yücelsin diye...