Reklam

Mahremin Ölümü ya da Safları Şık Tutmak

0
'Bir adam kahve gürültüsü içinde konuşup sözlerinin nereye vardığını anlatamaz. Diyelim ki, bir kahvehanedeyiz. Herkes patır kütür konuşuyor. Bir adam da; -Biraz sonra...

Müslümana Yakışan Bir Sıfat: Hayâ

0
Meryem'i aziz kılan, Yûsuf'u şerden koruyan, Ayşe'yi temize çıkaran, Osman'ı değerli kılan, Hatice'ye itibar kazandıran, Hz. Muhammed'e (sav) üstünlük katan bir özellik… Aklın ve...

Nasıl Bir Ümmet?

0
Ümmet, ortak düşüncelere ve hayat tarzına sahip, nicelikten öte belirli niteliklere haiz olan insan topluluklarıdır. "İbrahim tek başına bir ümmetti." (Nahl, 120) Allah'ın peygamberlerinden biri...

Ümmet Kan Ağlarken

0
Zor günlerdeki sıkıntılarımızı özleyen bir ruh hali içinde, savrulmanın en yüksek makamını seçerek bir çırpıda kanatlanıp uçmak istiyor insan! İnsan bu, tam olarak ne...

En Hayırlı Ümmet Olmaya Var mıyız?

0
Biz kardeşiz! Dilimiz, ırkımız, rengimiz, coğrafyamız, örf ve âdetlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, bizi birbirimize sımsıkı bağlayıp kaynaştıran, aramıza muhabbet, uhuvvet, merhamet ve...

Bir Olursak Ümmetiz

0
"Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et....

Ümmet Ruhu, Kardeşlik Şuuru

0
Öncelikle şunu ifade edelim ki, İslâm ümmeti tarih boyunca hiçbir zaman fizikî ve maddi zaaflar sebebiyle düşmanına mağlup olmamıştır. Bundan sadece Resûlullâh (sav) ve...

Bir Ümmet İnşa Etme Çabası

0
Yeryüzünün ilahi vahiyle buluşması üzerinden yaklaşık altı asır geçmişti. Son inen vahiy tahrif edilmiş; o günkü din adamlarının hevâ ve hevesine göre bir şekil...

Müçtehit Âlimler

0
"Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar." (1) Cehd kökeninden gelen ve iftiâl bâbından ism-i fâil olan "müçtehid"in Kur'ân-ı Kerîm'deki ve hadîslerdeki anlamı, kapalı...

İslâm’ın Esnek ve Kuşatıcı Yönü: Mezhepler

0
İslâm, evrensel bir din, çağlar üstü bir inançtır. Hüküm ve uygulamaları açısından her kişiye, topluma ve millete uyan, her zamana uyarlanabilen kapsamlı bir yaşam...

Beytü’l-Makdis Aşktır

0
İlk Kıblemiz ikinci mescidimiz üçüncü haremimiz… Peygamber Efendimiz (sav) bir hadîslerinde şöyle buyurmaktadır: "Yolculuk ancak şu üç mescitten birisine ibadet için olur. Benim şu...

Kudüs Davamızın Üç Adamı

0
  Kudüs davası bütün Müslümanların davasıdır ve ümmeti bir araya getirecek, birleştirecek tek davadır. Bu davanın tarihe mal olmuş isimleri vardır. Bunlar Ömer...

Ümmetin Kalesi Filistin

0
Özellikle 15 Temmuz sonrası olmak üzere, son yıllarda “ümmetin son kalesi” tabirini çok duymaktayız. Ki bendeniz de aynı ifadeyi Türkiye ve Anadolu...

Ashab-ı Uhdud ve Biz

0
Buruc suresinin hayatım üzerinde ciddi etkileri olduğunu, bu sureden çıkardığım derslerle ifade edebilirim. Şu ana kadar çok defa bu sure hakkında hem...

Kudüs Davamız?

0
Ey Semavi dinlerin, dünyadaki beşiği! Ey Mirac’a açılan, kapıların eşiği! Sen ki; Mescid-i Aksa, sen ki; tevhid simgesi, Sahabe-i Kiram’ın, namazda ilk kıblesi…   Ey çevresi...