Kur’ân-ı Kerîm’de Fetih

Sözlükte 'açmak, yol göstermek, yardım etmek, hüküm vermek, galibiyet ve zafere ulaşmak' anlamlarına gelen feth, bir terim olarak Müslümanların ül­ke ve şehirleri Al­lah'ın ismini ve...

Her Müslüman Fetih Peşindedir

Allah (c.c) bu dini tüm insanlara ulaşsın diye göndermiştir. Bu dinin insanlara ulaşması da Allah'ın elçileri vasıtasıyla olmuştur. Peygamberler vazifelerini tamamlayınca bu vazife, müminlerin...

Misyonerlik Emperyalist Bir Kuşatmadır

Misyonerlik, asırlardır devam eden, temelde Hıristiyanlığı yayma amacı güden, son birkaç asırda da Hıristiyanlığı yayma kılıfı içinde emperyalist güçlere hizmet eden ve kökleri derinlere...

Osmanlı’nın Çöküşünde Misyoner Okulların Rolü

Pakize Tarzi, 1910 yılında şu anki Suriye’nin o zamanki Osmanlı sancaklarından olan Halep şehrinde doğmuştur. Babasının Ziraat Bankası’nın Suriye Umum Müdürü vasfıyla orada bulunması...

Misyonerlik Üsleri: Azınlık Okulları

Misyonerlik, batının tüm farklılıklarına rağmen yekvücut olduğu bir çalışma ve Hıristiyanlığı yayma idealidir. Yüzyıllardan beri devam edip gelen bu çalışmalar insanların zaafları...

Batıl Elbet Zail Olacak

“Hak geldi, batıl zail oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkûmdur.” (İsrâ, 81) İnsanlık tarihi boyunca peygamberler ve peygamberlere tâbi olanlar ile...

Urfa’da Misyonerlik Faaliyetleri

Osmanlı devletinin yıkılmaya başladığı dönemde Hıristiyan misyonerler, Anadolu topraklarında misyonerlik faaliyetlerine girişerek hem Hıristiyanlığın yayılmasına hem de Anadolu’da yaşamakta olan Hıristiyanlara destek...

Asrın Ağladığı Gençler

Söze nasıl başlasam, nasıl giriş yapsam bilemiyorum. İçimde yanan ateşle sizi de yakmaktan korkuyorum. Zira asır yanıyor, yetiştiği zamana ben ağlıyorum. Mutluluğun, huzurun peşinden...

Eskiden Böyle Ölmezdik!

Gözümüzü kapatmadıkça asla göremeyeceğimiz bir çağdayız. Nasıl bu hale getirildik bilmiyoruz ama daha yirmi-otuz yıl önce bile böyle değildik biz… Bu hızlı değişimin nedenlerini...

Genç Kardeşime Mektup

Genç kardeşim! Hz. Âdem’den bugüne hak-batıl mücadelesi devam etmektedir. İlk atamız ve ilk peygamber insanlara tevhidi sundu. Bu uğurda mücadele verdi. Aynı davayı Hz. Nuh...

Nasıl Bir Gençlik?

Yaşadığımız dönem itibariyle gençlerimiz ya amaçsız, hedefsiz; nefis ve arzularının her istediğini yerine getiren, gününü gün eden ya da ırkçılığın vermiş olduğu nefret duygularının...

Dünya Sevgisi

“O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.” (Mülk, 2) Yüce Rabbimiz bu ve benzeri ayetlerde hayat, ölüm...

Dünyevileşme Felaketi

Dünyevileşme, dünya ve içindeki nimetleri kutsamak sadece işlediği amellerin karşılığını bu dünyada almayı isteme ve ahireti uzak görme eğilimidir. Bu eğilime sahip insan için...

Dünyevileşme Tehlikesi

Müslüman, bu hayata ibadet için gönderildiğini düşünerek yaşar. Hayata dair plan ve projelerini bu esası hep göz önünde bulundurarak hazırlar. Yaşadığı her anı bu...

Ahlâkı Güzelleştirmek

Ahlâk, insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı değer ve tutumların bütünüdür. Ahlâk, insanda bulunması gereken bir takım güzel huylardır. Ahlâk, toplum içinde kişilerin...