Reklam

İhtikâr / Karaborsacılık / Tekelcilik

0
İslam’ın ekonomi nizamı incelendiği zaman onun, insan hayatını ve geçimini kolaylaştırmak için gerekli tüm tedbirleri aldığı görülecektir. İslam ekonomi sisteminde taraflardan biri...

İslam’ın Ticaret Anlayışı ve Önemi

0
İslam; insan hayatının her yönünü ele alan, en önemli işlerden en önemsizine kadar her safhasına şekil veren ve her konuda belirli kurallar...

Ticarete Yaklaşımımız

0
Sözlükte ticaret, kâr elde etmek için mal ve hizmetlerin alım satım işlemleri demektir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da örneğimiz, önderimiz,...

İslam’da Borçlanma-2

0
Borcu yazma konusunda kimse kimseye darılmamalı, karşılıklı olarak, Yüce Allah’ın emrine uymalıdır. “Bana güvenmiyor musun?” ifadesini kullanmak, Allah’ın bu ayetine muhalefet olur....

Asr-ı Saadette Ticaret

0
İslam’ın, insanlığa bağışlanmasının ardından hayatın her sahasında Rabbani hakikatler geçerli olmaya başladı. İnsanların helal dairesinde yaptıkları ticaret devam ederken helal olmayan, yalana,...

Allah ile Neden Savaşılır?

0
“Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakının ve eğer inanmışsanız, faizden artakalanı bırakın. Şayet böyle yapmazsanız, Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin....

Faizi Meşrulaştırma Çabaları

0
Faiz Sorunu İnsanlık tarihinde “özgürlük” kavramının, ilk defa Sümerler döneminde faiz borçlarından kurtulma sonucu ortaya çıktığı iddia edilir.1 Bunun doğruluğu elbette tartışılabilir. Ancak...

Asırların Belası Faiz ve Tefecilik

0
İslam dini, emeğe ve emekçiye gereken değeri vermiştir. Emeğe ve emekçiye yapılan her türlü haksızlığa da şiddetle karşı çıkmıştır. İslam’ın kendisine özgü...

İslam’da Borçlanma

0
Öncelikle şunu unutmayalım ki, hepimiz kapitalizmin çocuklarıyız. Yani hiçbirimiz, şefkat ve merhamet dini olan, İslam’ın sosyal adaletinin yaşandığı bir zaman ve zeminde...

Haccın Merkezi Kimin Elinde?

0
Allah haccı farz kılmış, gücü yeten Müslümanlar bu farzı yerine getirme gayretini göstereceklerdir. Müslümanlar bir önemli ibadeti yerine getirdikleri gibi burada heyetler...

Ümmetin Büyük Kongresi: Hac

0
“Şeytan taşlamaktan Rahman’ı tesbih’e vakit bulamamak” diye bir tabir vardı… Gündem o kadar çabuk değişiyor ki, arkasından ulaşana aşk olsun. Suriye, İdlib, Libya,...

Ölünceye Kadar İhramlı Bir Hayat

0
Hac vazifesini yaparken ibadetin ruhta bir etki bırakması için, İslâm’ın bu ibadetlere ve sembollere yüklediği manaları da iyi tefekkür edip ruhumuzu o...

İslâm’ın Temellerinden Hac

0
İbn Ömer’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “İslâm dini beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in...

Müslümanların Buluşma Noktası: Hac

0
“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir.” (Âl-i İmrân, 96) “Onda apaçık deliller,...

Hac Erkânlarının Hikmetleri

0
Hac İslâm’ın beş temel esasından biridir. Allah (c.c), Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: “Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir...