Her An ve Her Yerde Zikir

Dilimizde dualarımız vardır; bir işe başlarken, bir sınavdan geçerken ya da sıkıntılarımızın bitmesini dilerken... Yalvarış, yakarışlarımız vardır; zor anlarımızda ya da gerçekleşmesini istediğimiz kimi...

Lütfunda Bir Zerre

Dünya yokken Âdem vardı. Âdem'in varlığı ile vardım ben. Milyonlar öncesi bir zamanda adım vardı rahmet pınarında… Sonra dünya vardı, dünyada Âdemoğulları... Kimi kâinata aşk...

İslâm Toplumunun İnşasında Cami ve Medreseler

Hz. Ali (r.a)'ya nispet edilen önemli bir söz şöyledir: “Bir zaman gelecek. İnsanlar, camileri fizikî olarak yapacaklar. Ancak manevi olarak yıkacaklar.” İmamın dediği zaman...

Oruç Bilinci

İslam dinindeki temel ibadetler, İslami prensiplerin büyük bir kısmını teşkil ediyor. Zira Peygamberlerin gönderiliş gayesinin en büyük hedeflerinden birisi de insanlara ibadetleri öğretmektir. Ayeti...

Geleneksel Ramazan Anlayışımız

On bir ayın sultanı olarak tabir ettiğimiz, biz Müslümanlar için her yıl yenilenmek, yağmurun kirleri temizleyip yeryüzünü canlandırdığı gibi temizlenip canlanmak, ateşin madenleri posasından...

En Kıymetli Zamanlar ve Değerlendirilmesi Gereken Fırsatlar

Yine, yeni bir “üç aylar” sürecinin içerisindeyiz çok şükür. Bunun bilincinde olanlar için bir hatırlatma yapmak ve nasıl bir süreçte olduğumuzun farkında olmayanlar için...

Ramazan İle Azıklanmak

Ruhun açlığını, kalbin katılığını, bedenin uyuşukluğunu ortadan kaldırmanın adıdır Ramazan... Günahlara karşı kalkan, şeytana ve onun hoşuna giden şeylere isyan, nefislerimizi itaate alıştırmanın adıdır...

Eski ve Yeni Ramazanlar

Ramazan ayında sık sık duyduğumuz bir söz: Nerde o eski Ramazanlar! İnsanımızın hep iç çekerek söylediği bu söz, genelde bugün Ramazan ayının eskisi gibi...

Faize Neden Savaş Açtık (I)

İslam’ın temel esaslarını anlatmakla mükellef olduğumuz gibi haramlarla da mücadele etmemiz gerekir. Kendi insanımıza elbetteki namazı, zekatı, orucu ve sair ibadetleri anlatacağız. Bunu yanında...

Alman Emperyalizmi ve Müslümanlar

Emperyalizm, 19. Yüzyılın ikinci yarısında güçlü Avrupa devletlerinin kendi sınırları dışında yaşayan halkların üzerinde siyasî, kültürel, ekonomik ve ideolojik denetim kurma girişimine denir. İngiltere’de...

Sahabenin Cihadı

Allah Teâlâ’nın âlemlere rahmet kıldığı son ve en seçkin Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s)’e vahyettiği Kur’an-ı Kerim’e ilk muhatap olan Ashâb Nesli, fevkalâde özellikleri bulunan...

Cihadın Fıkhi Boyutu

Cihad, lügatte güç ve meşakkat manasına gelen ceht ’ten türemiştir. İslam fıkhında ise; İmam Şafi’ye göre cihad, İslam’ın yeryüzünde egemen olması için kâfirlere karşı...

Gençler! Gelin Cihadı Konuşalım

Bizleri yoktan var eden ve varlığından haberdar eden Allah’a hamd, mücahitlerin rehberi ve imamı Muhammed’e (s.a.s), âline, ashabına ve kıyamete dek yolunda gidenlere salât...

Tevbe 24’ün Gölgesinde

Cihad nedir? Bulunduğum ortamda nasıl cihad edebilirim? Cihad her yer ve zamanda mümkün müdür? Allah (c.c.) Tevbe suresi 24. ayetinde cihad hususunda ciddi bir...

Bir Başka Açıdan Cihad

İnsanlığın varlığıyla beraber insan, hep mücadeleler içerisindedir. İnsan mücadeleyi seviyor. Aksiyoner olan şeyler insanın beğenisini kazanmıştır. Kimi zaman kendi kendisiyle cedelleşmiş, gel-gitler yaşamıştır, kimi...