Genç Kardeşime Mektup

Genç kardeşim! Hz. Âdem’den bugüne hak-batıl mücadelesi devam etmektedir. İlk atamız ve ilk peygamber insanlara tevhidi sundu. Bu uğurda mücadele verdi. Aynı davayı Hz. Nuh...

Nasıl Bir Gençlik?

Yaşadığımız dönem itibariyle gençlerimiz ya amaçsız, hedefsiz; nefis ve arzularının her istediğini yerine getiren, gününü gün eden ya da ırkçılığın vermiş olduğu nefret duygularının...

Dünya Sevgisi

“O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.” (Mülk, 2) Yüce Rabbimiz bu ve benzeri ayetlerde hayat, ölüm...

Dünyevileşme Felaketi

Dünyevileşme, dünya ve içindeki nimetleri kutsamak sadece işlediği amellerin karşılığını bu dünyada almayı isteme ve ahireti uzak görme eğilimidir. Bu eğilime sahip insan için...

Dünyevileşme Tehlikesi

Müslüman, bu hayata ibadet için gönderildiğini düşünerek yaşar. Hayata dair plan ve projelerini bu esası hep göz önünde bulundurarak hazırlar. Yaşadığı her anı bu...

Ahlâkı Güzelleştirmek

Ahlâk, insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı değer ve tutumların bütünüdür. Ahlâk, insanda bulunması gereken bir takım güzel huylardır. Ahlâk, toplum içinde kişilerin...

Hangi Ahlâk Kriteri?

Ahlâk sözcüğü, Arapçada "hulk" sözcüğünün çoğuludur (1). Türkçede "hulk" sözcüğü yerine ahlâk terimi kullanıla gelmektedir. Arapçada ise "hulk" sözcüğü tabiat, huy ve karakter anlamlarını...

Ahlâk ve Müslüman Üzerine

İnsan yaşamını salt bir şahıs olarak değil toplum içinde bir fert olarak sürdürür. Bunu yaparken de çeşitli ilke, prensip, norm, kural, alışkanlık ya da...

Resûlullahın(s.a.v) İş Ahlâkı

Resûlullah (sav) hayatın her sahasında geçerli olan tek kavramın ahlâk olduğunu vurgulamıştır. "Sizin en hayırlınız ahlâkı güzel olandır" derken, "İslâm güzel ahlâktır" hakikatini dile...

Davet Önderlerinin Hayatlarından Örnekler

Ahmet BİLEN İnsanlık tarihinin ilk ve en büyük dava erleri, davet önderleri ve bizim için örneklik teşkil eden şahsiyetler hiç şüphesiz peygamberlerdir. Hz. Âdem’den Hz....

Günümüzde Davet: Ama Nasıl?

Ahmet YOLDAŞ Davet, yeryüzünün en şerefli ve en kıymetli vazifedir. Peygamberlerin gönderiliş gayesidir. Davet varlık sebebimizdir, sevdamızdır, Leyla'mızdır. Davet dün vardı, bugün var, yarın da...

Sünnete Göre Davet ve Tebliğ

Dr. Fikret ÖZÇELİK İslâm dini Allah tarafından gönderilen ve her iki cihanda insanların saadetini hedefleyen son ilahi mesajdır. Bundan dolayı İslâm, kıyamete kadar geçerli olacak...

Modern Hayat İçinde Nezih Bir Yol: Davet Yolu

Ali KILIÇ Davet; ancak kendilerine bir hayat tarzı olarak benimseyenlerin hayat boyu devam ettirebileceği, bir kutlu yoldur. Kişi daveti ve davetçiliği kendine bir hayat tarzı...

Davetçi ve Davet

Feride KARADAŞ Davet etmek Allah’a. En güzel çağrı, en özel sesleniş değil mi insana? Peki ne zaman ve nerde davet? Elbette ki her yerde ve...

Konuşmadan Allah’a Davet

Sümeyye ÜLGER Hz. Ömer (r.a) der ki, ‘Konuşmadan Allah’a davet edenlerden olun.’ Bu nasıl olur? diye soranlara ise ‘Ahlâkınızla’ der. Davet etmek ve davetçi olmak İslâm...