Günümüzde Davet: Ama Nasıl?

Ahmet YOLDAŞ Davet, yeryüzünün en şerefli ve en kıymetli vazifedir. Peygamberlerin gönderiliş gayesidir. Davet varlık sebebimizdir, sevdamızdır, Leyla'mızdır. Davet dün vardı, bugün var, yarın da...

Sünnete Göre Davet ve Tebliğ

Dr. Fikret ÖZÇELİK İslâm dini Allah tarafından gönderilen ve her iki cihanda insanların saadetini hedefleyen son ilahi mesajdır. Bundan dolayı İslâm, kıyamete kadar geçerli olacak...

Modern Hayat İçinde Nezih Bir Yol: Davet Yolu

Ali KILIÇ Davet; ancak kendilerine bir hayat tarzı olarak benimseyenlerin hayat boyu devam ettirebileceği, bir kutlu yoldur. Kişi daveti ve davetçiliği kendine bir hayat tarzı...

Davetçi ve Davet

Feride KARADAŞ Davet etmek Allah’a. En güzel çağrı, en özel sesleniş değil mi insana? Peki ne zaman ve nerde davet? Elbette ki her yerde ve...

Konuşmadan Allah’a Davet

Sümeyye ÜLGER Hz. Ömer (r.a) der ki, ‘Konuşmadan Allah’a davet edenlerden olun.’ Bu nasıl olur? diye soranlara ise ‘Ahlâkınızla’ der. Davet etmek ve davetçi olmak İslâm...

Yaşayan Davetçilerden Tablolar

Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ Günümüz İslâm dünyası İslâmî davete ne kadar da muhtaç! Baktığımız her hadise, vuku bulan her acı, bize İslâmî davetin en zaruri...

Alternatif Komşuluk Pratikleri Üreten Bir Din Olarak İslâm

Nihat ÖNER  Sosyal hayatı düzenlemek gibi bir misyonu olan dinimiz İslâm, komşuluk müessesini en güzel şekilde dizayn etmiş, komşuları akrabalar mesabesinde birbirine karşı sorumlu, yardımlaşma...

Aile ve Akraba İçin Sorumluluklarımız

Ahmet YOLDAŞ Hepimiz bir ailede gözlerimizi dünyaya açtık. İlgiyi, sevgiyi, paylaşmayı, fedakârlığı, şefkati, merhameti, sabrı, sebatı, sorumluluğu, ahlâkı ve muamelatı ilk önce ailede gördük. İlk...

Ashabı Kiramın Hayatında Zikir Örnekleri

Ali ÖZGÜÇ Sözlükte anmak, hatırlamak, yad etmek anlamına gelen zikir, ıstılahta ise Allah’ı anmak ve hatırlamak, onu unutmamak gaflet halinde olmamak ve Allah kelimesini yüceltmek,...

Sosyal İlişkiler Açısından Dostluk…

Kimin Dostusun? Kim Sana Dost? İnsan hayatında çok önemli bir yere sahip olan hususlardan birisi de onun, diğer insanlarla kurduğu sosyal ilişkilerdir. Akrabalık,...

Kurtuluşun Yolu; Zikretmek

Ne güzel kelimedir zikir, tabi ki güzelliği isminden değil içerdiği manasındandır. Çünkü zikir, çokça anmak, çokça anlamak demektir, hatırlamak, hatırladığını hayata geçirmek demektir. Sormak...

Her An ve Her Yerde Zikir

Dilimizde dualarımız vardır; bir işe başlarken, bir sınavdan geçerken ya da sıkıntılarımızın bitmesini dilerken... Yalvarış, yakarışlarımız vardır; zor anlarımızda ya da gerçekleşmesini istediğimiz kimi...

Lütfunda Bir Zerre

Dünya yokken Âdem vardı. Âdem'in varlığı ile vardım ben. Milyonlar öncesi bir zamanda adım vardı rahmet pınarında… Sonra dünya vardı, dünyada Âdemoğulları... Kimi kâinata aşk...

İslâm Toplumunun İnşasında Cami ve Medreseler

Hz. Ali (r.a)'ya nispet edilen önemli bir söz şöyledir: “Bir zaman gelecek. İnsanlar, camileri fizikî olarak yapacaklar. Ancak manevi olarak yıkacaklar.” İmamın dediği zaman...

Oruç Bilinci

İslam dinindeki temel ibadetler, İslami prensiplerin büyük bir kısmını teşkil ediyor. Zira Peygamberlerin gönderiliş gayesinin en büyük hedeflerinden birisi de insanlara ibadetleri öğretmektir. Ayeti...