Wendekarê Zahîngene

Nika zaf serd be. Kişta zanîngehe ra vejîya be wendekar. Leze kerde ke zaf serde meçîyo. Kişta duraxe beledîya ra vayo pake ameye. Zaf...

Barkerdiş

“Ê mumînî nimajê xwu raştîna kenê û rizqo ke ma dayo înan aye ra seba rayerê Homaye dane (Sureya enfale: 3)” Je rojo zaf serdin...

Embazê Mi

“Seba Allahî îbadet bike û aye ser o şîrk mekêrê. Seba dayîke û bayîke û merdimê nezdî û hetim û feqîr û cîranê nezdî...

Kayê Lajekî

Na dewe dewa qiji bî. Nezdîye heris banî mîyanê dewide bî. Binê dewi ra yew dereyo şîrîn vêretê. Binê dewide hîre eynî bî. Eynîyan...

Ashaba Uxdudê

“Wahare burcanê azmînî re! Rojekê va’ad bîyayî re! Şahîd û şahîd-bîyayî re! Waharê xindaqan pero qehr bî. Ê adirî ser o, konê ê adirî...

Duaya Dayîke

“(Îbrahîmî) va: Rebbê mi! Ti mi re jê ewlado salîh bide. O weqt mîjdona yew lajekê aqilî ma de aye. Lajek bi pîl ke...

Kozikê Hezreti Yaqubî

“Ti zaf feqîr bîyê. Ma ti dîyê. Ma ti zengîn nêkerdê? (Sureya Duha:8)” Vane ke Hezretî Yaqubî waqto ke lajekê xwu Wisif kerd vînî, çimê...

Hakê Zereji

“…Îye ke çîyo rind kenê, Homa înan ra hes keno .” Alî teber ra ame zerre. Destonê aye di je tas o baqirin est be....