Reklam

Nêweşxane

Mêrdekî hersa va: -Cenek ti çi ra hana kena? Ceneke bêtersîya vera mêrdeyê xwu amê. Çîta xwu çareyê xwu ser ra kerde berz. Çareyê aye ame...

Mepisê Vîcdanan

Mamoste kewt zerreyê bînyaya mepisî… Tebera eskerî bî. Nîzamîya de eskeran pers kerd. "Ti çî wazenê?" Mamostî va "Ez seba îmtîxanî ameya." Înan yew...

Remayîş

Ca çînê be. Pey ra eskerî ameyê. Vireynî de kerre yo berz be. Nika se kena? Se ra şina? Pitekê xwu grewt be xwu...

Rebbê Ma Tîye

Serê koyan de Binê çayan de Dew û deran de Heme ca tîyê Rebbê Rebbê Rebbê ma tîye   Derdê mi to ra Ma yene to ra Kes çînyo to ra Rebbê ma tîyê Rebbê...

Vînîbîyayîş

Ednan BERMAZÎ Dewe ra newe ameye bî. Kerem û maya xwu termînalê otobose de yew kursî sero niştî bî ro. Dormeyê înan de zaf merdimê...

Pîyê Mi

Ednan BERMAZÎ Çend serî vera, ez qişkek bîya û şîyê mektebê lîseya şarê ma. Nameyê aye, lîseya îmam-xetîbî be. Ez ameya sinifa peyîne. Şeş serî...

Zereja Bêçarî

  Ednan BERMAZÎ Je derî mîyan de halunê ju zereje be. Tîya ju zereja rind û veyşane bî. Veyşanîni seba zereje zaf girweyo giran nêbe. Balê...

Roja Peyêne

Eyro roja min a peyên a. To dî? Qedehê mi de çay nîme de mende. Kincê ke mi ci ra tewr zaf hes kerdêne, Qundereyê ke ez qemîş...

Pita Qijkeke

Dewro verîn de je serê sibaye be. Teber ra je vengo berz ame be zerre. Vengê ju pita qiji be. Waharê keyî solixe ra...

Wendekarê Zahîngene

Nika zaf serd be. Kişta zanîngehe ra vejîya be wendekar. Leze kerde ke zaf serde meçîyo. Kişta duraxe beledîya ra vayo pake ameye. Zaf...

Barkerdiş

“Ê mumînî nimajê xwu raştîna kenê û rizqo ke ma dayo înan aye ra seba rayerê Homaye dane (Sureya enfale: 3)” Je rojo zaf serdin...

Embazê Mi

“Seba Allahî îbadet bike û aye ser o şîrk mekêrê. Seba dayîke û bayîke û merdimê nezdî û hetim û feqîr û cîranê nezdî...

Kayê Lajekî

Na dewe dewa qiji bî. Nezdîye heris banî mîyanê dewide bî. Binê dewi ra yew dereyo şîrîn vêretê. Binê dewide hîre eynî bî. Eynîyan...

Ashaba Uxdudê

“Wahare burcanê azmînî re! Rojekê va’ad bîyayî re! Şahîd û şahîd-bîyayî re! Waharê xindaqan pero qehr bî. Ê adirî ser o, konê ê adirî...

Duaya Dayîke

“(Îbrahîmî) va: Rebbê mi! Ti mi re jê ewlado salîh bide. O weqt mîjdona yew lajekê aqilî ma de aye. Lajek bi pîl ke...