Ednan BERMAZÎ

Dewe ra newe ameye bî. Kerem û maya xwu termînalê otobose de yew kursî sero niştî bî ro. Dormeyê înan de zaf merdimê xerîbî bî. Nameyê maya Kerem’î Kamîla bî. Pîya ameye bî termînal. Tîya ra şine welatê çorî. Ça ame înan ver, şine uca.

Kerem lajeko şeş-serre bi. Qijkek be. Tim destê maya xwu de pişte be. Balê lajeko tersaye nêbi.

Otobosê ke bene pirrî no rayerê verî ra kune rayerê bînî û uca ra kune rayerê pîlî ser. Aye zî şine welatê çorî.

Nika weqtê findikan be. Emeleye tîya ra şine rayerê çorî. Pey qamyonan û tirenan û dolmişana şîyê rayer. Rayer derg be. Zaf derg be.

Balê heme ca de yew hîkaye û talîho sîya be. Kesî nezanaye ke çira hana beno. Heme merdiman û cenekan talîhê xwu girewtê xwu hete û hunî şîyê rayer.

Pîyê Kerem’î verî ra şi be welatê çorî. Kamîla û Kerem’î ya tîya mendî bî. Çi ra tîya mendî bî? Seba kalê keyî tîya mendî bî.

Înan hete yew kalê keyî be. Zaf extîyar û şeştî serre be. Rojanê peyînan de tikeye bi be nêweş. Pîyê Kerem’î mecbur mend be çend rojan vera şi be. Kamîla û Keremî’ya tîya mendî bî. Kalê keyî nika bi be weş.

Kamîla keyeyê kalî de heme çî fîna be are. Kal nika weş be. Heme çî keye de rind û pak û şitê be. Kamîla bileta otobose ayar kerdî bî. Rojê rayerî ame be.

Înan xwu kerd hadre û kewtî rayer. Vireynî niştî dolmişa dewe. Ameye şarî mîyan. Uca ra şî termînalê otobose. Nezdîyê otobose Keremî maya xwu ra va, daye az şina destê xwu şuwena. Maya ci va ke vinde, ma pîya şêri. Pîya şî lawabo. Kerem şi tuwalet. Vecîya, maya ci destê Kerem’î şitî.

Dayike Kerem’î ra va, Keremê mi, tîya tikeye vinde. Ez şina desta xwu gena. Kerem tebera vindet. Çanteyê maya xwu zî uca de be. Nadetê merdiman û otobosan û tuccaran.

Je desto sîya ame fekê Kerem’î ser. Nîyeşka ke vengê xwu veco. Ju ray de eşt be mîyanê yew bawule. Vengê Kerem’î nêvejîya. Kesî veng û hes nîeşnawet ke Kerem ça de mend.

Kamîlâ ame teber. Nadet Kerem çîno. Rindî ame teberê tuwaletî. Na kişti de Kerem çînê be. Balê çanteyê Kamîla kinarê desê termînalî de erdo be. Kamîla çanteyê xwu girewt.

Kewte mîyanê yew dukkanî. Nadet. Nadet. Kerem çînê be. Kewte teber. Şî dukkanê bînî mîyan. Nika tikeyna leze kerde. Nadet, pers kerd ke yew lajeko şeş-serre, pantolê aşilî, û suetera zerda piradaye, gijikê je sîyayê. Merdekan û tuccaran va ke ma nêdî. Kamîla vazdayîşa ame orteyê meydanî. Qerre:

Kerem!… Kereeeeemmm!.. Keerrrreeeeemmmm!!!…

Kerem tîyê ça?

Veng bide mi.

Kereeemmm!.. Eza tîya. Bê mi hete. Eza tîya.

Kereeemmm!..

Kereeemmm!..

Nika çend cenekî Kamîla sero top bî be. Pers kerd:

Waye tîya çira qerena!.. Se be?..

Kerem!.. Keremê mi şi ça? Kesî nêdî? Kesî Keremê mi nêdî?

Mendê xwu, poles ame. Kamîla ra pers kerd. Se be? Kamîla heme çî tek û tek polesî ra va. Polesî qamara ra teqib kerd. Qamera verê tuwaletî de çînêbî.

Balê o sirê de yew merdek bawule destê xwu wa tuwaletî ver ra şi. Tikeye mend akişta bîne de vecîya teber. Balê vejîyayîş de merdekî bawula xwu tekeran sero kaş kerde.

Kesî ferq nêkerd ke merdekî a bawula şeniki çira hinti bî girane…

Kamîla ame keyeyê kalî. Des serrî vêret. Kerem keye nîame. Gijikê Kamîla çend serrî mîyan de bi be sippe ze peşmî…

Merdeyê Kamîla seba Kerem’î ame, çend roji mend, peyser şi. Kamîla ra hers bi be. Kerem vînîbîyaye be…

 

 

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?