Rojî dergî bî. Tînce tim germine bî. Va tim germ be. Heme ca de araq û xebat be. Heta nika no şarî de niştê ro. Waştê ke tîya ra şêro jêna ca. Balê seyîn şîyê? Kam Kekoye rê ardim keno? Barkerdiş çîyo şenik nêbe. Giran be. Zaf giran be… Barkerdiş girweyo zaf giran be…

Nika firset ame be ci. Firseto rind be. Tedarîkê xwu vîna. Heme çî kerd hadre. Bileta xwu girewte û pawite na ser. Rojê şîyayîşî ame. Nişt tîyare û şi…

Keko sifte şi Wîyana. Şaro pîlo Wîyana… Tuna, Wîyana mîyan ra şina û heyat dana nê şarî… Şaro pak û şite û rind… Heme ca de parqê pîlî, piskiletî, makîneyê qijê ke ti eşkena cinişê û şêrê… Cenekî, keynekî, xortî nişenê piskiletê qijan ser û heme ca de geyrenê.

Wîyana de muzîk û orkestra û muzê zaf esto. Heme cadî sero ti eşkena ke nînan ra bivînê. Muzeyan de sancaxa Osmanîyan, kelime-i tewhîd û zîyade malzemeyê eskeranê Osmanîyan bî.

Wîyana de Muslumanî zafê. Perskerdişê ma gore 500 mescîdî Wîyana de estê. 400 hezar Muslumanî kinarê Wîyana de estê. Îslam Wîyana de dîno resmîyo. Eke may û pîyê qijikan biwazo, telebeye malumê Muslumanan ra dersa Îslamî genê. No rî ra Wîyana seba Muslumanan firseta rinda. Beno ke seba xebatî, girwe kerdişî û daweta Îslamî Muslumanî şêrê Wîyana, zaf rind beno.

Wîyana dima Keko tirena şî Prag. Prag şaro qij be balê payîtaxtê Çekya be. Nê şarî mîyan ra zî Tuna vêretê. Tuna awka pîlla. Ge ge memleketan gena xwu bin ge ge zî heyat dana memleketan. Afrîqa de Nîle çîya, Awrupa de zî Tuna hunîya.

Pragî mîyan de zî zaf kîlîsayan û heykelan û bînyayê verînan estê. Ortêyê ci de jê quleyê televîzyonî esto û pitanê qijî kenê ke bivejîyê serê quleyê televîzyonî ser… Eceba manayê naye çî be? Beno ke nê heykelî vanê ke eke merdim hedefê xwu teqîb bikero û hedefê xwu ser ra şêro çîyo ke zoro beno şenik. Prag de merdim Anadolî ra zaf çî vîneno. Mast û peynîr û kebab û patîle û nizanim çî…

Prag de rojê Kekoye qedîyaye. Keko nişt tirene û şi Berlîn… Berlîn şaro pîlo. Heme ca de Muslumanî estê. Ti heme ca de eşkena ke werdê Muslumanan û çîyo helal bige û bure. Berlîn de tirene, rayêr, otobosî, piskiletî, makîneyê şarjinî heme çîya merdim eşkeno ke şêro girweyê xwu. Şaro rindo, balê merdimê ci Almanî merdimê serdinê. Xebatkarê û û tîya de zaf sîstematîk xebat esto. Kîlîseye, heykelî, parqî, rayerê pîlî Berlîn de zaf estê.

Ba da Berlînî Keko şi Amsterdam. Amsterdam qit’aya Awrupa de şaro rindo ke heme cayê nê şarî zaf pak û rindo. Tîya de heme cayê şarî mîyan ra qinêlê awke estê. Şar ze awke sero vindeno. Koprî û kîlisêye û rayerî û qinêlê awke tîya de virar virara vindenê.

Keko Amsterdamî ra veret Buruksel. Buruksel payîtaxtê Belçîqayo… Tîya de heyata Awrupa û Asya têmîyan de ra. Kinarê Burukselî de Asya ra zaf koçerî ameyê pêhete. Afrîqa û Asya ra zaf merdim kinarê Burukselî de nişenê ro. Merkezê Burukselî heyeta Awrupa zîyade bewlîyo. Merkezê Yekîtîya Awrupa tîya de ro.

Tîya de yew baxçeyê Yekîtîya Awrupa esto ke mîyan de heykelê mîlçîkan (deve kuşu) viraşto. Nê teyran ra tenya yew teyrî sereyê xwu herre mîyan ra veta teber. A tenya nadena derkeşmeyê xwu aye bînî zî sereyê xwu kerdo binê herre. No heykel hunî derse dano ke seba yew xelqê bêşuurî tenya yew merdim werîzyaye bo beso… Buruksel de yew heykel esto ke 400 serreyo ke heykelê yew pitîyo ke tim mîza xwu keno. Zaf turîst û xerîb yeno aye heykelî zîyaret keno.

Uca ra Keko şi Parîs ke hunî şaro pîl û rindo. Şarî mîyan de tertîb û pakîne û rindîne ferq kena. Xerîb û feqîrê Parîsî zaf o. Xerîbê ci zaferî Afrîqa ra ameyê. Moda û estetîk û san’at heme sukanê Parîsî ra rişyena. Quleyê Eyfelî tîya de ro û muzeyê herbî û sanatî zafî bî. Metroyê Parîsî heme ca ra şino. Parîs memleketo pîlo ke na dinya de beno ke İstanbulî dima yeno…

Bada Parîsî Keko şi Roma. Roma seba medenîyetê Awrupa zaf muhîma. Mîyanê Roma ra yew awka rinde şina. Mîyanê Roma de banê verînan û heykelê sanatkâran zaf estê. Watîqan Roma de ra. Babayê Xirîstîyanan Roma de Watîqan de nişeno ro.

Bada no geyrayîşê xwu de mi fikr kerd ke nê memlektê kafiran, memleketê xwu zaf îhtîmam kerdo ke merdimanê xebatkaran dest de nê şarî peroyî bîyê rindî. Feqet nika ma beno ke dersa xwu bigi û seba rizayê Homaye ma gere zaf bixebitye.

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?