Serê koyan de

Binê çayan de

Dew û deran de

Heme ca tîyê

Rebbê Rebbê

Rebbê ma tîye

 

Derdê mi to ra

Ma yene to ra

Kes çînyo to ra

Rebbê ma tîyê

Rebbê Rebbê

Rebbê ma tîye

 

Serdê payîzî

Germê hamnanî

Vila wasarî

Heme ca tîyê

Rebbê Rebbê

Rebbê ma tîye

 

Zerreyê zerrî de

Dew û şarî de

Roj û tarî de

Heme ca tîyê

Rebbê Rebbê

Rebbê ma tîye

 

Se va rind va to

Se kerd rind kerd to

Kerdo kerdo to

Heme ca tîyê

Rebbê Rebbê

Rebbê ma tîye

 

Awka deştan de

Vila kaşan de

Dara koyan de

Heme ca tîyê

Rebbê Rebbê

Rebbê ma tîye

 

Serê pitan de

Çimê keynan de

Dilê veyvan de

Heme ca tîyê

Rebbê Rebbê

Rebbê ma tîye

 

Fikrê Ehmedî

Sîneyê Bîlalî

Nuşteyê Ednanî

Heme ca tîyê

Rebbê Rebbê

Rebbê ma tîye

 

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?