Eyro roja min a peyên a.
To dî?
Qedehê mi de çay nîme de mende.
Kincê ke mi ci ra tewr zaf hes kerdêne,
Qundereyê ke ez qemîş nêbîne bikerî pay,
Bêwahîr mendî, to dî!

Bi embazan ma pîlan kerd vizêr,
Nika ez nêşkena şêrî!
Nimajê taştereyî yan êre de,
Hewa nîyena cinaza mi ecêb?
Mêriko ke şino binê herri,
Ez rolê ci kay kena yan nê?
Baş o!

La eno merg ça ra vejîya nika?
Eyro ke ez hema hedre nêbîya,
Hema cayê mi estî bî ez şêrî,
Hema rojê mi estî bî ez bivînî,
Qijê mi estê ez pîl bikerî,
Eno merg ça ra vejîya nika?

Nika milete zî narehet bena,
Ez bîlaheq şarî kar û gure ra kena,
Hewa serd o, puk, zimistan…
Ser û çimê mileti bîlaheq çamur benê.
Hewa peyênê mi qijê,
Xwu verard bikerdêne,
Yew lew binayne keynayê xwu,
Ya pîteke wa.
Mi bivatêne ez to ra heskena

Cênîya xwu ra yew hewe,
Hergu roj des ray mi eşnawitêne,
Mi ça ra zanayne?
Yew sela zî seba mi wanîyena?
A roje eyro ya nê!
Eyro ke ez qet hedre niya,
Ça ra vejîya eno merg nika?

BÜNYAMİN HAMZA

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?