Nika zaf serd be. Kişta zanîngehe ra vejîya be wendekar. Leze kerde ke zaf serde meçîyo. Kişta duraxe beledîya ra vayo pake ameye. Zaf serd be… Ze be ze cemed. Lapikê wendekarî çîne bî.
Nika ame ma aqil ke şima nameyê wendekarî nêzane. Ez şima ra vajî: Silemon. Nameyê nê wendekarî Silemon be. Silemon nika zanîngehe de waneno. Dersê aye zaf hoylê. Zaf rind je wendekar be ke mamosteyanê aye, aye ra zaf hes kerde ke ma raşt vaje ke heqeta Silemon zaf hoyl je wendekar be.
Zaf nêbe ke o ame be no şar. Nameyê nê şarî şima ra vaji? Çira? Ez nêvana ke nameyê nê şarî çî yo? No şar serê je koy de ro. Eke şima vane heme şarî îye serê je koy de, ez vana ke eke şima zane, hunî bizane. Feqet ez şima ra nameyê nê şarî nêvana.
Ma bere Silemonî hete. Silemon je xorto pîl û aqil û biedeb û nimaj-kerde be. May û pîy û birayan û wayanê aye tîya nêbî. Silemon seba zanîngeh-wendişî ame be no şar. Yurdê zanîngehe de monaye be.
Hamnanî Silemon şîyê dewe û şîyê şaro xerîb û pîl seba xebatyayîşî, seba qezencê dastanê xwu… Esmer şi be je şaro rind û kîbarî. Uya de zaferî xebetya û nanê destanê xwu werd. No wext de ame be no şar. Şîye mekteb û ameye yurdê xwu. Girweyê aye wextê mektebî tenya no be. Yurd ra heta mekteb nezdîyê nîm saate be. Wendekaranê bînan tim pey otobosa şîye mekteb. Bale Silemon tim pêya şîyê mektebê xwu. Çi ra? Pereyê xwu xerc nêkerde.
Silemon ma va ke nimajê xwu keno. Rasta!.. Keno… Yurdê xwu de maxa xwu de ge tenya nimajê xwu keno ge embazanê xwu ra vano ke ma pîya nimaj bike, înana pîya nimaj keno. Bada nimajî înan re dersa hadîs û tefsîr keno.
Şima hunî fikr kenê ke Silemon waharê îlmê Îslamîyo. Nê!.. Silemon je xorto ke wende nîyo. Îlmê xwu seydayê camîya mallaya xwu ra girewt be. No îlm zî îlmo zêde nêbe. Balê Silemon çiyo ke zanayê, aye ra embazanê xwu ra behs kerde ke ê zî bizanê. Embazanê aye zî waştê ke Silemonîya pîya suhbet bikere û derheqê Îslamî û Homa û dinya ameyîş û mergî sero fikr bikere. Înan her şan de ju mesela sero suhbeto rinde viraştê. Tumê çay û suhbetê nê yurdî jena cade çîne be.
Silemonî no rî ra zaf kitabî wendî. Tim kitabanê derheqê nê meselan sero fikr kerde. Firseto pîl seba Silemonî peya şîyayîşê zanîngehe be. Firseto rind û ezîz… No çi ra seba aye firset be? Şîyayîş û ameyîş de Silemonî embazê neweye û hoylî xwu re dîye. Tim înana pîya şîyê mekteb û no şîyayîş de înana zaf suhbet û mehebbet kerde.
Ge ge rayerî sero Silemon vera otobosan ameye. Otobosî raye raye vinderte raye raye nêvinderte. Dema ke otobosî seba muşterî girewtîşî vinderte Silemonî îşaret kerde ke wa otobose bivêro. Nê îşaretî sero otobose hereket kerde, feqet Silemon nênişte otobose.

Şewe bî… Tarîyo xewfkerde tebera be. Silemon oyro şi be şar seba çî mî xwu re bigero. Çi îhtîyacê aye be xwu re girewt. Postalanê xwu temîr kerdî, bine înan dirya be. Je pençe daha da be piro. Eke nesîb bibo heta wasarî nê postalan keno xwu paye. Çaketê aye zî hebike diryaye be. Da be terzî seba deştişî. Terzî çaketê Silemonî zaf rind deşt be. Nika zaf bibe rind. Çaketê xwu da xwu ra. Koyt rayer… Nişt otobose… Resa mîyanê zanîngehe. Otobose ra ame war. Otobose heta nezdîyê yurdî nêşîyê. Otobose ra ame be war bale serd û zaf tarî be. Yurd peyê nê koy de be.
Tikeye ca şi… Vengê kutikan ameye. Silemon tersa. Heta nika kutikî tîya çînêbî. Nê ça ra ameye tîya? Erd ra ju kera girdi girewte xwu dest. Kerd ke berzo kutikan. Balê seyîn kera eştiş de kutikî amey Silemonî ser. Silemon je xorto quwet û metîn be. Destpekê pêrodayîşê kutikan kerd. Kutik seyîn erzîyaye aye ser, Silemonî hewa de kutik pişte de û eşte war. Çend kutîkî be, ma nêzane… Balê teqetê Silemonî nêmend. Gina warî ser. Nêeşka ke peyna weyzo linganê xwu ser.

Silemonî hinti ferq kerd ke çilayê ju otobose, tarî mîyan de aysene û aye çilaye amey nezdî…
Heyeta Silemonî zaf derge nêbî. Maya ce mezelê aye sero ju gula pexemberî nê bî ro. A gule bî pîle… Heta wasar…
Balê vewre varê bî… Zemîstan rayna ame… Heme ca be sip û sipe…

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?