İNSAN VE DÜNYA

Bir beden daha vurdu sahile… Bir çocuk daha yetim kaldı bombalar atılan harap evinde. Bir göç daha başladı annelerin gözyaşları içinde. Eşinden ayrı düşen...

Seyyid Kutup İhvan’dan Ayrılmış mıdır?

Müslüman Kardeşler’e karşı olanlar Seyyid Kutub’u onlardan görmek istemediklerinden Seyyid Kutub’un İhvan’dan ayrıldığı iddiasını yaymaya çalışırlar. Dergimizin Ağustos 2015 sayısında bu konuya değinilmişti. Ancak...

Dost Seçme Sanatı

Düşünür, bilge insan Muhyiddin Şekur der ki: “İnsan ancak dostları kadar büyür, dostları kadar gelişir. İnsanın çapı, dostlarının çapı kadardır. Bir insanla dost olmak, geleceğinizi...

Faize Neden Savaş Açtık-III

Faiz çağdaş cahiliyenin günümüz insanına dayattığı bir haramdır. Bu da modern Ebu Cehil ve Ebu Leheblerin eliyle gerçekleştirilmektedir. Onların maddi alanda nemalandıkları en önemli...

Ruh Sağlığımız

Ruh, emir âleminden olup, beden ülkesini idare etmesi için kendisine müstakil bir varlık verilen bir kanundur. Beden olmayınca da varlığını devam ettirebilen lâtif bir...

Kurban Kebap Bayramı Değildir!

Kurban bir enerji, bir aksiyon, bir ruh, bir şuurdur. Kurbanın tarihi insanlık kadar eskidir. İlk insan ve ilk peygamber Âdem’ın (as) oğulları Habil ve...

İslamın Zafer Müjdeleri – II

Müslümanların çok muhtaç oldukları ümit var olmakla ilgili, dergimizin geçen sayıdaki “İslam’ın Zafer Müjdeleri” konusunun ikinci bölümü olan tarihten ve insan toplumlarının ilerleme ve...

İnsan ve Dünya

Bir beden daha vurdu sahile… Bir çocuk daha yetim kaldı bombalar atılan harap evinde. Bir göç daha başladı annelerin gözyaşları içinde. Eşinden ayrı düşen...

Değer Odaklı Yaklaşım

Vaktiyle bir bilge hoca, yıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmek ister. Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüye sahip iri bir nesne verip: "Oğlum, bunu...

İSLAM’IN ZAFER MÜJDELERİ – I

Günümüzde Müslümanlar bir yanda İslam’dan uzaklaşma neticesinde kâfirlere mağlup olmalarından, diğer yanda düşmanların psikolojik harp uygulamalarından dolayı çoğu zaman öldürücü bir yeise ve ümitsizliğe...

İslâm’a Göre Akraba ve Komşu Hakları

Yasin AKAN Hak Kavramı Haklar, İslâm dininin en çok konu edindiği şeylerden birsidir. Sözlükte “gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek, bir şeye yakinen...

15 Temmuz Şehitler Destanı

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yeni bir vesayet sistemi askeri darbe ile hayata geçirilmek istenmişti. Hedef Türkiye görünse de asıl mesele sadece Türkiye hükümeti ya...

Eğitim ve Dava: 1

Dr. Adnan OKTAY Bu yazıda özel küçük okuma gruplarıyla dersler yapan eğitimcilerin ve bu gruplardaki fertlerin (öğrencilerin) bu süreçte dikkat etmesi gereken bazı hususlar maddeler...

Rabbani Hayatın Şifreleri

İster batıl, ister hak yol olsun; bir işe hayat ve tat veren, mana ve ruhtur. Mana ve ruh da; bilginin insanın cismani varlığında şekle...

Samimiyet Referanslı Eleştiriler

Yapıcı(samimi) eleştiri yapmak tabirini hepimiz duyarız. Ancak bu tabirin gerçekte ne olduğunu biliyor muyuz? Kimimiz yapıcı eleştiriyi kibar bir dille kırmadan dökmeden, süslü sözlerle...