Ruh Sağlığımız

Ruh, emir âleminden olup, beden ülkesini idare etmesi için kendisine müstakil bir varlık verilen bir kanundur. Beden olmayınca da varlığını devam ettirebilen lâtif bir...

İNSAN VE DÜNYA

Bir beden daha vurdu sahile… Bir çocuk daha yetim kaldı bombalar atılan harap evinde. Bir göç daha başladı annelerin gözyaşları içinde. Eşinden ayrı düşen...

Dost Seçme Sanatı

Düşünür, bilge insan Muhyiddin Şekur der ki: “İnsan ancak dostları kadar büyür, dostları kadar gelişir. İnsanın çapı, dostlarının çapı kadardır. Bir insanla dost olmak, geleceğinizi...

Ruhi Olgunluğa Açılan Kapı “HİKMET”

Hayatın karanlık ve dolambaçlı yollarını aydınlatan, iki meş’ale vardır: Biri akıl, öteki hikmet… Kur’an-ı Kerim’de “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet nasip edilmişse, doğrusu,...

İslam Saflarının Vebası: “AMELİ MÜNAFIKLIK”

Kur’an-ı kerim, insanları inanç bakımından mü’min, kâfir ve münafık olmak üzere üçlü bir tasnife tâbi tutmaktadır. Kur’an’ın en uzun suresi olan bakara suresinin ilk...

İSLAM’IN ZAFER MÜJDELERİ – I

Günümüzde Müslümanlar bir yanda İslam’dan uzaklaşma neticesinde kâfirlere mağlup olmalarından, diğer yanda düşmanların psikolojik harp uygulamalarından dolayı çoğu zaman öldürücü bir yeise ve ümitsizliğe...

Faize Neden Savaş Açtık-III

Faiz çağdaş cahiliyenin günümüz insanına dayattığı bir haramdır. Bu da modern Ebu Cehil ve Ebu Leheblerin eliyle gerçekleştirilmektedir. Onların maddi alanda nemalandıkları en önemli...

Samimiyet Sınavımız

Değişen zaman ve zaman içinde gelişen olaylar hayli değiştirdi Müslümanların yaşayışını, anla­yışını, önceliklerini ve fikirlerini. En çok değişen ve zarar gören de ihlas ve...

Seyyid Kutup İhvan’dan Ayrılmış mıdır?

Müslüman Kardeşler’e karşı olanlar Seyyid Kutub’u onlardan görmek istemediklerinden Seyyid Kutub’un İhvan’dan ayrıldığı iddiasını yaymaya çalışırlar. Dergimizin Ağustos 2015 sayısında bu konuya değinilmişti. Ancak...

Nereye Gidiyorsun Ey Şehri Ramazan?

Yine aylar birbirini kovaladı, günler su gibi aktı... Ömür bankamızdaki sermayemiz böyle akıp giderken, bir de baktık ki yine gelivermişsin. Gelişini müjdeleyen Recep ve...

Geç Hareket Eden Değil Harekete Geçen Olmak

Modern insanın dünyaya bakan yüzü yoğun, yorgun ve yalnız… Allah’a ve ahirete bakan yüzü ise durgun, verimsiz ve ruhsuz… Çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kadın-erkek, akıl almaz...

İnsan ve Dünya

Bir beden daha vurdu sahile… Bir çocuk daha yetim kaldı bombalar atılan harap evinde. Bir göç daha başladı annelerin gözyaşları içinde. Eşinden ayrı düşen...

Samimiyet Referanslı Eleştiriler

Yapıcı(samimi) eleştiri yapmak tabirini hepimiz duyarız. Ancak bu tabirin gerçekte ne olduğunu biliyor muyuz? Kimimiz yapıcı eleştiriyi kibar bir dille kırmadan dökmeden, süslü sözlerle...

Kurban Kebap Bayramı Değildir!

Kurban bir enerji, bir aksiyon, bir ruh, bir şuurdur. Kurbanın tarihi insanlık kadar eskidir. İlk insan ve ilk peygamber Âdem’ın (as) oğulları Habil ve...

Değer Odaklı Yaklaşım

Vaktiyle bir bilge hoca, yıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmek ister. Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüye sahip iri bir nesne verip: "Oğlum, bunu...