Seyyid Kutup İhvan’dan Ayrılmış mıdır?

Müslüman Kardeşler’e karşı olanlar Seyyid Kutub’u onlardan görmek istemediklerinden Seyyid Kutub’un İhvan’dan ayrıldığı iddiasını yaymaya çalışırlar. Dergimizin Ağustos 2015 sayısında bu konuya değinilmişti. Ancak...

İNSAN VE DÜNYA

Bir beden daha vurdu sahile… Bir çocuk daha yetim kaldı bombalar atılan harap evinde. Bir göç daha başladı annelerin gözyaşları içinde. Eşinden ayrı düşen...

Dost Seçme Sanatı

Düşünür, bilge insan Muhyiddin Şekur der ki: “İnsan ancak dostları kadar büyür, dostları kadar gelişir. İnsanın çapı, dostlarının çapı kadardır. Bir insanla dost olmak, geleceğinizi...

Kurban Kebap Bayramı Değildir!

Kurban bir enerji, bir aksiyon, bir ruh, bir şuurdur. Kurbanın tarihi insanlık kadar eskidir. İlk insan ve ilk peygamber Âdem’ın (as) oğulları Habil ve...

Faize Neden Savaş Açtık-III

Faiz çağdaş cahiliyenin günümüz insanına dayattığı bir haramdır. Bu da modern Ebu Cehil ve Ebu Leheblerin eliyle gerçekleştirilmektedir. Onların maddi alanda nemalandıkları en önemli...

Ruh Sağlığımız

Ruh, emir âleminden olup, beden ülkesini idare etmesi için kendisine müstakil bir varlık verilen bir kanundur. Beden olmayınca da varlığını devam ettirebilen lâtif bir...

İslamın Zafer Müjdeleri – II

Müslümanların çok muhtaç oldukları ümit var olmakla ilgili, dergimizin geçen sayıdaki “İslam’ın Zafer Müjdeleri” konusunun ikinci bölümü olan tarihten ve insan toplumlarının ilerleme ve...

İnsan ve Dünya

Bir beden daha vurdu sahile… Bir çocuk daha yetim kaldı bombalar atılan harap evinde. Bir göç daha başladı annelerin gözyaşları içinde. Eşinden ayrı düşen...

İSLAM’IN ZAFER MÜJDELERİ – I

Günümüzde Müslümanlar bir yanda İslam’dan uzaklaşma neticesinde kâfirlere mağlup olmalarından, diğer yanda düşmanların psikolojik harp uygulamalarından dolayı çoğu zaman öldürücü bir yeise ve ümitsizliğe...

15 Temmuz Şehitler Destanı

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yeni bir vesayet sistemi askeri darbe ile hayata geçirilmek istenmişti. Hedef Türkiye görünse de asıl mesele sadece Türkiye hükümeti ya...

Rabbani Hayatın Şifreleri

İster batıl, ister hak yol olsun; bir işe hayat ve tat veren, mana ve ruhtur. Mana ve ruh da; bilginin insanın cismani varlığında şekle...

Büyük Gayret ve Ümmetin Kurtuluşu

Allah’ın dininin yeryüzünde hâkim kılınması sünneti, enerji tüketip çaba sarf edenler sayesinde gerçekleşti. Allah Teâlâ resulü Muhammed (sav)’e hitaben bütün insanlığa şöyle seslenmektedir: “Kâfirlerle savaşa...

Eğitim ve Dava: 1

Dr. Adnan OKTAY Bu yazıda özel küçük okuma gruplarıyla dersler yapan eğitimcilerin ve bu gruplardaki fertlerin (öğrencilerin) bu süreçte dikkat etmesi gereken bazı hususlar maddeler...

Değer Odaklı Yaklaşım

Vaktiyle bir bilge hoca, yıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmek ister. Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüye sahip iri bir nesne verip: "Oğlum, bunu...

Samimiyet Sınavımız

Değişen zaman ve zaman içinde gelişen olaylar hayli değiştirdi Müslümanların yaşayışını, anla­yışını, önceliklerini ve fikirlerini. En çok değişen ve zarar gören de ihlas ve...