Teolojik Bir İmkan Olarak Beden: Kutsalın Tensel Dönüşümü

İnsanlığa açılmış ilahî bir kredi olan Ramazan ayı ile birlikte ruh ve beden arasında manevi değerlerin baharını yaşayacağı bir atmosfere girmiş bulunmaktayız. Öyle ki...

İlim Havzaları Biterse Ümmet Çöker

Muhammed ÖZKILINÇ İslâm diyarındaki son savaşların birçok felâketleri var… İşgal, sömürü, talan, hicretler, yiten canlar… Dünyası harap olmuş milyonlarca dul anneler… Bir o kadar mazlum...

Ufuk ve Uyum

GELECEĞİN İNŞASINDA İLERİ PROJEKSİYON: UFUK Ufuk,”Yerle göğün birleşir gibi göründüğü çizgi” şeklinde tanımlanabilir. İki türlü ufuk vardır: 1. Görme duyusu olan göz için ufuk, “Gözün görebildiği...

Sadakat mi? Liyakat mi?

Başarı Allah’tandır. Başarının sırrı Allah’ın (c.c) koyduğu ölçü ve kurallara uymakla orantılıdır. Yani hangi işi yaparsanız yapın. İnancınız, düşünceniz, dininiz, ırkınız, renginiz ne olursa...

Geç Hareket Eden Değil Harekete Geçen Olmak

Modern insanın dünyaya bakan yüzü yoğun, yorgun ve yalnız… Allah’a ve ahirete bakan yüzü ise durgun, verimsiz ve ruhsuz… Çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kadın-erkek, akıl almaz...

Allah (cc) Sıfatlarıyla İlgili “Selef Halef” Meselesi

Bu asırda İslam ümmetinin içinde bulunduğu zillet hali, belki de uzun tarihinde hiç yaşamadığı bir hal olduğu herkesçe malumdur. Bu zillet sebeplerinin başında hiç şüphesiz...

Eğitimcinin Paradigması ve Çocuk – Eğitim – Başarı Üzerine

Bir öğretmen etrafında olup biten olaylardan, olgulardan kendini soyutlayamaz. Öğrencilerinin başarısızlığında kendi sorumluluğunun da var olduğunu bilmelidir. Bu sorumluluk bilinci, öğretmeni toplumda Rol- model insan yapar...

İslami Başarıyı Dünyadaki Somut Başarı ve Kazanımlarla Ölçmek

Günümüzde çalışmalarını insanların özellikle gö­züne hitap ederek yürüten kurum ve kuruluşlar, toplumsal olarak daha görünür olmaktadır. Medyanın her türlü aygıtının kullanılması da bunun daha...

Dava Anlayışı

1930'lu yıllar… Said Havva’nın dilinden dinliyoruz. Yine bir geceydi… Arkadaşlarla İsmail’in evinde toplanmış ders yapıyorduk. İsmail, çok hoş bir kardeşti. Dokuz yıl evlat hasretiyle yandıktan sonra...

Davamız

Davamız nedir? Tüm Müslümanlar iyi bilsinler bizim davamız; Hz Âdem’den (a.s.) Hz Muhammed’e (s.a.s) kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin davasıdır. Tüm şaibelerden uzak, pak...

Kardeşlik Boynumuzun Borcudur

Nasıl da alıştık her gün birileri tarafından öldürülen Müslümanlara... Basın, medya ve ajanslar öldürülen Müslümanların haberleri ile dolu. Bu haberler karşısında nemelazımcı tavırlar, görmezden...

Êdi Bese! Yeter Artık!

Evs ve Hazrec Kabileleri arasında vuku bulan Buas Savaşı, dönemin en kanlı savaşlarındandır. Yahudilerin tutuşturdukları bu savaş iki kardeş kabile arasında gerçekleşmiştir. Hicret’ten beş...

İslam Toplumu,Bir Diş Öyküsü

Yahu sizin de işiniz gücünüz İslam! Niye ki, sen Müslüman değil misin kardeşim? Tabi Müslümanım… Hatta ne derlerdi, bak şimdi unuttum! Elhamdulillah! Hah! Elhamdulillah Müslümanım! Cumaları da hiç...

Seninle Bir Ömür Boyu

Eğer imkânım olsaydı seninle bir saniye bile olsa bir arada olmazdım. Kaderime yazıldın. Ne yazık ki, seninle bir ömür beraber olacağım. Benimle uyuyacak, benimle...

Tefsir nedir?

Tefsir Allah Teâlâ’nın gönderdiği son kitap Kuranın açıklanması faaliyetidir. Şüphesiz ki, bu konuda ilk müfessir Rasulullah’tır. Sahabeler anlamadıkları ayetleri peygamber efendimize soruyor. O da...