İslami Başarıyı Dünyadaki Somut Başarı ve Kazanımlarla Ölçmek

Günümüzde çalışmalarını insanların özellikle gö­züne hitap ederek yürüten kurum ve kuruluşlar, toplumsal olarak daha görünür olmaktadır. Medyanın her türlü aygıtının kullanılması da bunun daha...

Zamanın Kıymeti; Vakit Hayattır

Zaman akar, su gibi istifade etmezsen, Seni harcar bitirir, tanıyıp yön vermezsen. Zaman ki; zaten kılıç, sen onu bilmezsen, Hayatı yaprak yaprak, her gün keser ömürden Zaman ve...

İslami Anlayışta Sapmalar – 2

İslami anlayış, bir beden gibidir. Bedenimizin sağlığını yitirmemesi için nasıl ki, sağlığımızı koruyorsak İslami anlayışımızın da bozulmaması için hassas davranma mecburiyetindeyiz. Sağlığımızı yitirdiğimizde bedenimizin...

Masumiyet Düşüncesinin Varlığı

PEYGAMBERLERİN MASUMİYETİ Allah (cc), insanları uyarmak ve öğüt vermek amacıyla, insanlar arasında elçiler seçmiştir. Bu elçiler, Allah’ın vahyettiği hükümleri insanlara tebliğ ve tebyin etmekle mükellef...

Teolojik Bir İmkan Olarak Beden: Kutsalın Tensel Dönüşümü

İnsanlığa açılmış ilahî bir kredi olan Ramazan ayı ile birlikte ruh ve beden arasında manevi değerlerin baharını yaşayacağı bir atmosfere girmiş bulunmaktayız. Öyle ki...

Eğitimcinin Paradigması ve Çocuk – Eğitim – Başarı Üzerine

Bir öğretmen etrafında olup biten olaylardan, olgulardan kendini soyutlayamaz. Öğrencilerinin başarısızlığında kendi sorumluluğunun da var olduğunu bilmelidir. Bu sorumluluk bilinci, öğretmeni toplumda Rol- model insan yapar...

Dava Anlayışı

1930'lu yıllar… Said Havva’nın dilinden dinliyoruz. Yine bir geceydi… Arkadaşlarla İsmail’in evinde toplanmış ders yapıyorduk. İsmail, çok hoş bir kardeşti. Dokuz yıl evlat hasretiyle yandıktan sonra...

Kardeşlik Boynumuzun Borcudur

Nasıl da alıştık her gün birileri tarafından öldürülen Müslümanlara... Basın, medya ve ajanslar öldürülen Müslümanların haberleri ile dolu. Bu haberler karşısında nemelazımcı tavırlar, görmezden...

Sadakat mi? Liyakat mi?

Başarı Allah’tandır. Başarının sırrı Allah’ın (c.c) koyduğu ölçü ve kurallara uymakla orantılıdır. Yani hangi işi yaparsanız yapın. İnancınız, düşünceniz, dininiz, ırkınız, renginiz ne olursa...

Seninle Bir Ömür Boyu

Eğer imkânım olsaydı seninle bir saniye bile olsa bir arada olmazdım. Kaderime yazıldın. Ne yazık ki, seninle bir ömür beraber olacağım. Benimle uyuyacak, benimle...

Hangi Tefsirlerden Nasıl Yararlanılır?

Meal okurken nelere dikkat etmeliyiz? Allahın gönderdiği son kitap olan Kuran’ı anlamak her müslümanın görevidir. Bunu kendisi okuyarak anlama imkânına sahip değilse meal, tefsir vb....

İslâm’a Göre Akraba ve Komşu Hakları

Yasin AKAN Hak Kavramı Haklar, İslâm dininin en çok konu edindiği şeylerden birsidir. Sözlükte “gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek, bir şeye yakinen...

Barış Sürecinde Kürt Sorununa Çözüm Teklifleri: Bir Dava Önderi Olarak Selahaddin-i Eyyûbi Pratiği

İslâm coğrafyasının çok derin yaralar alıp darmadağın olduğu bir dönemde Selahaddin-i Eyyûbi gibi büyük dava ve hareket önderlerinin hayat hikâyelerine yeniden göz atmak yerinde...

Allah (cc) Sıfatlarıyla İlgili “Selef Halef” Meselesi

Bu asırda İslam ümmetinin içinde bulunduğu zillet hali, belki de uzun tarihinde hiç yaşamadığı bir hal olduğu herkesçe malumdur. Bu zillet sebeplerinin başında hiç şüphesiz...

İlahi Adalet mi, Kaos mu?

İnsanı yaratan Allah (cc) tarihin hiçbir döneminde insanı başıboş bırakmamıştır. Dünyada nasıl huzur ve güven içinde yaşayıp, ahirette nasıl saadete erebileceğini öğretmek için 104...