İslamın Güncellenmesi Üzerine

Allah (c.c.), insanları yaratırken onları başıboş bırakmamış; doğru yolu bulmaları için peygamber ve kitap göndermiştir. Gönderilen peygamber ve kitapların mesajlarının anlaşılabilmesi için insanlara akıl...

Sıfır Günah

Bir bebek neden güzel kokar? Peygamberlerin günahsız oluşları bizim için ne ifade eder? Öğrencileri tarafından elbiseleri yıkanmak üzere alınan bir âlim şahsiyetin elbiseleri güzel...

Bir Ümmet Nasıl Cahilleştirildi – I

OKU “Oku, yaratan Rabbinin adıyla!O insanı alâktan yarattı. Oku! Çünkü Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle(yazmayı) öğretti.O, insana bilmediğini öğretti.” Bu yüce dinin yeryüzüne inzal olan ilk emri,...

Gençlik elimizden kayıyor

Bismillahirrahmanirrahim Hamd âlemlerin rabbi, arz ve semanın sahibi, ölüm ve hayatın maliki, zamanın ve mekânın ötesinde olan Allah’a(c.c) mahsustur. Salat ve selam; O’nun resulü, dostu...

Bizleri Ayakta Tutan Görmeden İnandığımız Bir Hakikat

İslam ümmetinin dağınıklık, ayrılık ve kargaşa içerisinde olduğu düşünülüyor. Baktığımız zaman bize de öyle geliyor ama gözden kaçırdığımız bir nokta var, o da görülen...

Mekke’nin Fethi ve Fetih Ruhu

Mekke’nin fethi, sadece İslam tarihi değil, insanlık tarihi açısından da büyük bir olaydır. Dünyanın merkezi olması, ümmetin kalbi olan Beytullah’ı bağrında bulundurması anılmaktan varestedir....

İslami Anlayışta Sapmalar – 2

İslami anlayış, bir beden gibidir. Bedenimizin sağlığını yitirmemesi için nasıl ki, sağlığımızı koruyorsak İslami anlayışımızın da bozulmaması için hassas davranma mecburiyetindeyiz. Sağlığımızı yitirdiğimizde bedenimizin...

Liyakat ve Ehliyet

“Gerçekten Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arsında hükmettiğiniz zaman, adaletle hüküm vermenizi emreder. Hakikaten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphe...

Nasıl Şehit Olunur?

Şehit ism-i fail manasında şahit, ismi meful manasında da meşhuddur. O, Cenab-ı Hakkın huzurunda diri olduğu için şahittir, görür. Cenneti görür, Cemalullahı görür. O, aynı zamanda...

Sabır Yürekteki Kor Ateş

Selamet kapısı sabır. Yangının küle dönüşüdür sabır. Çalışmaya sabır, kazanmaya sabır, kaybetmeye sabır. Sabır imandır. Sabır Müslümandır. Sabır Allah’a imandır. Hayır ve şer ondandır. Rabbim’in...

Eğitim Sistemimiz Üzerine II; Eğitim ve Politika İlişkisi

Eğitim Sistemimiz ÜzerinNasıl bir nesil yetiştirilmelidir, yeni nesle hangi değerler ve özellikler kazandırılmalıdır, hangi dünya görüşü benimsetilmelidir, nasıl bir insan modeli esas alınmalıdır, bunlara...

Masumiyet Düşüncesinin Varlığı

PEYGAMBERLERİN MASUMİYETİ Allah (cc), insanları uyarmak ve öğüt vermek amacıyla, insanlar arasında elçiler seçmiştir. Bu elçiler, Allah’ın vahyettiği hükümleri insanlara tebliğ ve tebyin etmekle mükellef...

Bağımsızlık Yolunda Irak Kürdistan’ında 2017 Referandumu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) çoğunluğu Kürtlerden oluşan dokuz milyona yakın bir nüfus yaşıyor. 25 Eylül 2017’de bu nüfus, coğrafyanın kaderinde önemli olan bir...

Yapraklar Yeşersin

Ağaçların yaprakları birer birer sararıp dökülmeye başladığı mevsime yani sonbahara kavuşturan Rabbimize hamdolsun. İlkbahar, yaz derken sıcak günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz ve tabi...

Yitirilen Değerler Karşısındaki Tavrımız ya da Tavırsızlığımız

İnsan; varoluş amacını en iyi şekilde suistimal eden varlık... Yürüdüğü yolda en basit engellere katlanamayan bir zavallı… Hepimiz birer şikâyetiz. Dünya, üzerine bastığımız toprak,...