Yüce Rabbimiz insanoğlunu mükemmel yaratmış ve donatmıştır. İnsanın yaşadığı her anın, her hareketin, davranışın, kabiliyetlerinin ve daha birçok özelliğinin sonsuz bir güzelliği, zarafeti ve hikmeti bulunmaktadır. Rabbinin mucizelerini görmek ve buna yakinen şahit olmak isteyen için insan, başlı başına bir mucizedir diyebiliriz.
Yaratan ve yoktan var eden Rabbin insana bahşettiği sayısız mucizelerden biri de hayatımızın akışı içerisinde birilerinin herhangi bir konuda bize bir şeyler anlattığında dinlediklerimizin zihnimizde canlanmasıdır. Karşımızda konuşan kişi görmediğimiz bir yeri dahi anlatıyorsa biz o yeri görmüş gibi kafamızda tasarlar, hayal dünyamızda canlandırabiliriz. Daha somut bir örnek verecek olursak betimlenen yer; içerisinde yemyeşil ağaçlar, rengârenk çiçekler bulunan bir bahçe olsun ve biz o bahçeyi hiç görmemiş olsak zihnimiz o bahçeyi beynimizde renklerine varana kadar inşa edebilir.
Kur’an ve sünnette sayısız mükâfatlara muhatap kılınan evliliği kafamızda madde boyutuyla tasvir etme, canlandırma adına en güzel örneklerden biri de Hz. Nuh’un (a.s) gemisi olacağından bu açıklamaları yapma gereği duyduk.
Evlilik, ayet ve hadislerden de anladığımız kadarıyla insanoğluna verilmiş en güzel nimetlerden biridir. İnsan Rabbinin ve Resulünün kendisine sunduğu bu müthiş nimetin farkında olmalı, dünya ve sonsuz yurt olan ahiret yurdunda kavuşacağı saadete en güzel vesilelerden birinin evlilik olacağını aklından çıkarmamalıdır.
Varlık sebebimiz olan kulluk yolculuğunda Müslümanın en güzel azıklarından biri de Rabbinin rızasına uygun bir biçimde yapacağı ve devam ettireceği evliliğidir. Bu yolculuk ve bileti nasıl planlamalı ki sonu en güzel akıbet olan cennet olsun.
İşte bu kısımda zihnimizde canlanması güzel bir tefekkür olacak Hz. Nuh’un (a.s) gemisi girmeli araya. Evlilik öyle muhteşem bir yapı ki, tıpkı Hz. Nuh’un (a.s) gemisi misali her anı hikmetle, güzelliklerle titizlikle kurulmalı. Müslüman tıpkı Hz. Nuh (a.s) gibi evlilik gemisinin her ayrıntısını Rabbinin emri üzere inşa etmeli. Etrafında evlilik gemisinin yüzüp istikameti doğrultusunda gidebilmesini engelleyecek her türlü canlı, cansız engelleri ortadan kaldırabilmeli. Öyle ki Hz. Nuh (a.s) misali gemiyi yüzdürecek bir damla suyun olmadığı kupkuru toprakta suyu var edecek olanın Allah olduğuna şeksiz şüphesiz bir şekilde inanmalı ve her çivisini bu inançla çakmalı. Geminin içerisine Rabbinin izni olmayan hiçbir şeyi dahil etmemeli.
Günümüz dünyasında şeytanın ve nefsin türlü çabalarıyla evlilik gibi kutsal bir yapıyı bozmaya çalıştığı her türlü tuzağı Kur’an ve sünnet zırhıyla aşabilmeli. Resulullah’ın örnekliğinden fersah fersah uzak, reklam kokan, hissiz bir gösteriş yarışından ibaret olan sosyal medya çılgınlığından ateşten uzak durduğu gibi uzak durmalı.
Evlilik gemisi hareket ettiğinde eşini, çocuklarını Rabbinin gazabına, cehenneme götürecek her türlü fırtınalara karşı hazırlıklı olmalı ve takdirin Rabbinin elinde olduğu inancıyla önüne bakabilmeli. Bu bakış açısıyla evine girerken sarf edeceği “selamünaleyküm” ifadesinin dahi bu yolculuğu güzel sona ulaştıracak bir vesile olduğunu bilmeli ve buna bütün yüreğiyle iman ederek hareket edebilmeli.
Öyle bir inanmalı ki, bu yolculuğu düşünerek, erkek olsun, kadın olsun, Allah Resulü’nün eş seçiminde Müslümana yol gösterdiği muazzam kriterlere göre eşini seçebilmeli. Bununla da kalmayarak yuvasını inşa ettiği her anı “adet” üzere değil sünnet üzere planlamalı ve uygulamalı. Kadınların ve erkeklerin aynı ortamda bulunduğu bir düğünün, evliliğinin ilerleyen yıllarında, çocuklarının dahi ahlakında açılabilecek derin yaralara sebep olabileceğini bilerek asla bu duruma yeltenmemeli. İnsanlar ne der değil Rabbim ne der korkusu taşımalı. Birilerine şirin gözükmek adına takındığı her tavrın dünya ve ahirette Rabbinin gazabına vesile olacağını asla aklından çıkarmamalı.
Önüne çıkabilecek bütün fırtınalara, zorluklara göğüs gerdiği ve hak yolda ilerlediği takdirde, kendisinin, eşinin ve çocuklarının içinde olduğu bu evlilik gemisinin oturacağı yerin mutlaka cennet olacağını bir an bile unutmamalı ve bu inançla Rabbine gönülden bağlı kalarak yolculuğuna devam edebilmeli.
İnsanoğlunun fıtratına aykırı ve onu gün geçtikçe daha fazla bunalımlara, mutsuzluklara sürükleyen her türlü gayri meşru ilişkinin günümüz dünyasında meşrulaştırılmasına nefretle karşı çıkarak, fıtrata uygun, temiz, mutluluk, huzur kaynağı evlilik yoluna talip olanlara selamlarımla, evlilik gemimizin Hz. Nuh’un (a.s) gemisi karaya oturacağı yerin cennet olabilmesi dualarımla…

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?