Bu yazı iki bölümlük bir serinin ikinci kısmını oluşturmaktadır. Önceki yazıda özel küçük okuma gruplarıyla dersler yapan eğitimcilerin ve bu gruplardaki fertlerin (öğrencilerin) bu süreçte dikkat etmesi gereken bazı hususlar maddeler halinde işlenmiş idi. Şüphesiz ilmî çalışmalar zordur ve önemlidir. Her ilmî çalışmanın aslında hayata bakan özel bir yanı vardır. Bir hareket açısından bakıldığında pratik hayatla bağlantısı kurulabilen bir ilmî çalışma, daha başarılı olacaktır. Bu yazı yazılırken bir eğitimci olarak yıllar içinde eğitimle ilgili elde edilen tecrübeler ve bu alanla ilgili çeşitli zamanlarda işlenen kitap, ders ve seminerlerden faydalanılmıştır. Aşağıda başta rutin dersleri yürüten eğitimci ile bu derslere iştirak eden öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususların yanında böyle bir eğitim sürecinde genel çerçeve itibariyle dikkat edilmesi gereken, günlük hayatta karşılaşılabilecek hususlar üzerinde durulmuştur.

Eğitimci

Eğitimci, her yönüyle daima Allah’la beraberdir.

Eğitimci, liderdir, öğretmendir, emirdir, imamdır, sorumludur, mürşittir, derviştir, kılavuzdur, rehberdir, yoldaş ve arkadaştır.

Eğitimci, örnektir, fert için rol modeldir. Fert, etrafında örnek görmek istediğinde eğitimciyi görür.

Eğitimci, her ferdin hal ve hatırını sorar. Her fert, eğitimcinin en fazla kendisiyle ilgilendiğini hisseder, böyle düşünür.

Eğitimci fedakârdır. Her yönüyle (zaman, can, mal vs.) olan bu fedakârlığı içtenlikle yaşar.

Eğitimci, fedakârlık yaparken çocuklar, gençler, akrabalar ve diğer fertlerle kesintisiz ilgilenir.

Eğitimci, paraya, mala tamah etmez. Fakir olsa da cömerttir. Hiçbir fert, eğitimciden daha cömert olamaz.

Şayet eğitimci davaya teslim olmamışsa derhal bırakır, liyakat seviyesine gelmek için büyük bir çaba içine girer.

Eğitimci, her fertle ilgili çalışmaları özel olarak yapar.

Tüm eğitimciler-fertler, alanlarına uygun bir sivil toplum kuruluşu, kulüp vs. kurar ya da bu tür yerlerde aktif görev alır.

Eğitimci, davet içinde kendi hikâyesine yoğunlaşır. O, nasıl ve hangi eğitimciden etkilendi? Kendisi başkasını nasıl etkileyebilir?

Eğitimci, ferdin ailesinin bir ferdi gibidir. Fertle yakından ilgilenir. Fert de sorumluluklarını yerine getirir. Eğitimci, ferdin annesi, babası, kardeşi, en yakın bir arkadaşı gibidir.

Eğitimci, ferdin ailesiyle tanışır. Bu tanışıklığı bayram, düğün, nişan, özel gün, taziye gibi anlarda sıcak tutmaya devam eder.

Eğitimci, ferdin dert ortağıdır. Bunun gecesi, gündüzü, yazı, kışı olmaz. Eğitim, sürekli olan bir ilgilenmedir.

Eğitimci, fertlerin eş ve çocuklarını isim isim, dersleriyle, dertleriyle, problemleriyle beraber özel olarak bilir.

Eğitimci, ferdin herkes tarafından bilinmeyen, ancak bilindiğinde ferdi eğitim açısından geliştirecek özel durumlarını da bilir.

Eğitimci, her hafta birkaç defa, tatilde de olsa, ilgilendiği fertleri tek tek arar, hâl hatırlarını sorar.

Allah büyüktür. Kalplere hükmeden odur. Eğitimci bunun için iyi bir vesiledir.

Eğitimci, takva sahibi olursa ilim sahibi olmasa bile âlimlerden daha etkili olabilir.

Fert (Öğrenci)

Sağlam güçlü bir iman, ferdi hedefe ulaştırır. Fert, bu imanın oluşumu için yüreğini hesapsız bir şekilde Allah’a açar, niyetini her zaman tazeler.

Fert, kalbine sağlam inancı, Allah’ı, en anlaşılır ve ikna olduğu şekilde akidesini yerleştirir.

Ferdin eşi, çocukları da ilgili diğer eğitim programlarına katılır. Bu eğitim sürecinden onların da istifade etmesini sağlar.

Fert derse hazırlıklı gelir. Gerekli ödevleri, projeleri yapar, verilen ilmî çalışmaları yerine getirir, önerilen kitapları okur.

Fert, ilmî olarak eğitilirken ayrıca emir ve görevler konusunda da eğitilir.

Fert, kabiliyetine ve yeteneklerine göre uygun görülen görevleri yerine getirir.

Fert, iyilik çalışmasının içinde kendisine uygun bir yerde çalışır. Çalışmayan fert kalmaz. Herkesin bir görevi, sorumluluğu olur.

Fert, bir iş yapacağı zaman eğitimcisinden izin alır ya da istişare eder. Bunu yapmıyorsa fert en kısa zamanda o seviyeye gelmek için manevî bir çaba içine girmelidir. Bunun için nefsi ile mücadele eder. Eğitimci ona yardımcı olur.

Ders Nasıl İşlenir?

Dersin mukaddimesi her zaman ihtiyaca göre yapılır. Manevî hastalıklar, ibadetler vs. işlenir.

Giriş dersini sadece eğitimci verir. Bu derste iman-duygu-fikir ön plana çıkarılır.

Giriş dersi öylesine yapılacak sıradan bir ders değildir. On dakika olabilir, ama özel ve önemli bir derstir. Çok iyi bir hazırlık gerektirir.

İşlenen diğer dersleri diğer fertler, önceden planlama yapılarak sunar.

Fertler derse mutlaka hazırlıklı gelir. Konu canlı işlenir. Akıllarda soru işareti bırakılmaz.

İşlenen konudan dersler çıkarılır. Sonuçlar elde edilir. Tüm dersler bu ilkeye göre işlenir.

Derslere uygun, günlük-haftalık amelî programlar yapılır ve takip edilir.

Derste bazen çeşitli etkinlikler yapılır, farkındalık oluşturulur. En son ne zaman gece ibadetine kalktınız? Ölüm size ne kadar yakın? Yeteri kadar çalışıyor muyuz? Daha fazla kitap okuyabilmek için projeniz nedir vs.

Her derste mahalle, şehir, ülke ve dünyadan haberlerin sunumu yapılır.

Her hafta verilmiş olan amelî program sorulur, uygun şekilde takip edilir.

Kur’ân ezberi yaptırılır. Bilmeyenlere Kur’ân öğretilir. Programdaki ezberlerin yapılması ve muhafazası sağlanır.

Derslerde kâğıt ve kalem bulundurulur. Fertler gerekli notları alır. Bu durum ferdi çok yönlü olarak geliştirir. Yazı yazma, not alma, sunum yapma gibi.

Ders Rabbanî bir sonla, duayla bitirilir.

Örnek Eğitimciler: Örnek Davetçiler

Bir eğitimci, her ay 15 gün evinin dışında bir yerlerde kardeşleriyle beraber kalmıştır.

Abdullah Azzam, bir gün elemanlarıyla sofraya oturur. Herkes açtır. Azzam emir verir. Herkes yemekten kalksın. Herkes kalkar, verilen göreve gidilir. Yemek yenmez.

Fertler görev istemez, onlara görev verilir. Görev, sorumluk demektir. Görev verilen ferde diğer fertler başarması için dua eder, yardımcı olur.

Manevî Merkez Olarak Camiler

Camiler en saf ve temiz İslâmî duyarlılığın olduğu yerlerdir.

Ders grubu camilerde özel manevî çalışmalar yapar.

Camiler İslâmî çalışmanın ana merkezleridir. Müslümanlar orada birbirlerini tanır.

Camiler olmadan, namaza iştirak etmeden ferdin yetişmesi muhaldir.

Fert, gittiği yerlerde ilk iş olarak müftü ve imamlarla tanışır.

Ferdin cami arkadaşları vardır. Her camide cemaatle tanışır. Onlarla muhabbet eder. Karşılıklı ziyaretler yapar.

Özel Manevî Programlar

Cemaatle namaz, topluca zikir, topluca tefekkür, özel gün ve gecelerde özel dinî programlar vs. manevî programlardır.

Özel manevî geceler aylık ve çok ciddi bir mazeret yoksa yatılı olarak yapılır. Buna tüm fertler katılır. Derslerdeki kazanımların burada takibi yapılır.

Bazen okuma grubu zayıf olabilir. Manevî programlar ve geceler, oradaki açığı kapatır. Eğitimciler böylece diğer fertlerle de tanışmış olur.

Her programda manevî bir etkinlik yapılır. Tanışma, isim etkinliği, çocukların isimlerini sorma, kaç çocuğun var, en son okuduğun kitabın adı ve yazarı vs.

Amelî programlar, manevî olarak geliştirilmesi gereken insanları ortaya çıkarır.

Güzel Hareketler ve Sonuç

Hafta boyunca ferde amelî bir görev verilir, takibi yapılır. Bu amelî görev her hafta değiştirilir. Görevler ferde özel olarak özenle verilir.

Her hafta bir sloganla hareket edilir. Namazla diriliş; her hafta bir teheccüd; hatta kal, Rabbinle kal; çalışmak bizden, tevfik Allah’tan; cami yoksa dava da yok; ya sefer ya zafer; sefer yoksa zafer de yok gibi…

Fertlere bireysel çalışma, görev ve sorumluluklar günlük, haftalık, aylık olarak verilir.

Amelî program takip edilir. Bunun nasıl yapılacağı fertlere göre farklılıklar arz edebilir.

Ders haftalık işlenir. Bazen önemli hususlar için birden fazla da işlenebilir.

Fertlerle beraber kısa yolculuklar, ziyaretler yapılır.

Hafta içinde yapılacak etkinlikler, derslerde organize edilir.

Fert gideceği yerlerde mutlaka ilgi alanına giren STK’lara uğrar, diğer illerdeki arkadaşları ziyaret eder, tanışır.

Fert, hasta, kabir, âlim, kurum, akraba, eş-dost ziyaretlerini rutin bir şekilde yapar.

Fertler gerekirse eve, pastaneye, camiye, spor salonlarına vs. çağırılır, sohbet, muhabbet ve istişare yapılır.

Tüm fertler birbirleri için her gün dua eder.

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?