İslam dini güzel ahlaktan ibarettir. İslam’ın yaşadığı tüm toplumlarda refah ve huzur vardır. Bu huzurlu ortamı düzenleyen unsurlardan biri ise adalettir.
Adalet toplumu düzene koyar ve insanlar arasındaki bozgunculuğu ortadan kaldırır. Tüm İslam alemleri ve hükümdarları hoşgörü ve adaletleri ile birçok insanın gönlünü fethetmişlerdir. Kendi dininden, ırkından olmayan biri bile olsa adalet ile davranmışlardır. Adalet sadece Müslümanlara karşı değildir. Bu düşünce ile yönetilen İslam devletleri uzun yıllar boyunca insanlığın başında hakim ve hükümran olmuşlardır.
Adalet ahlakın bir maddesidir. Ahlak ise fert ile başlar, aile ike devam eder ve nihayet toplum oluşur. İnsan öncelikle kendini düzelmeli ve daha sonra bunu ailesi içerisinde de göstermelidir.
Ben burda aile içindeki kız ve erkek çocuğunun arasındaki adaletten bahsetmek istiyorum. Kız ve erkek çocuğu arasında ayrım yapılması ve erkek çocuğun kız çocuğundan daha üstün görülmesi çoğunlukla doğuda var gibi görünse de aslında Avrupa’dan, batıdan da birçok örneği vardır. Eski Avrupa’da kız çocuğu cahiliye döneminde olduğu gibi bir utanç sebebi idi. Çünkü erkek soyun devamı ve gücü temsil ediyordu. Kız çocuğu ise ilerde yalnız hizmet etmek için yaratılmıştı ve değersizdi. Fakat İslam dini tüm bu saçmalıkları ortadan kaldırmış ve kız çocuklarını bu zulümden kurtarmıştır. Bu değeri Müslümanım diyen her adaletli insan göstermelidir. “Allah dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk bahşeder. Kimine hem erkek, hem kız çocuğu verir, dilediğini de kısır bırakır. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeye gücü yeten ancak Allah’tır.” (Şura, 50)
Müslümanlar hayat boyu nice imtihanlardan geçecekler. Kız ve erkek çocuğu da bu imtihanlardan biri. Müjdeler adaleti kuşananlar içindir. Allah Rasulü (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allahu Teâlâ’nın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir, giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur, cehennemden kurtulup kolayca cennete girmesine vesile olur. (Teberani)
Yine başka bir hadisi şeriftr ise; Allah Rasulü (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Çarşıdan aldığı şeyleri, erkek çocuklardan önce kız çocuklarına verene Allahu Teâlâ, rahmet nazar eder. Allahu Teâlâ, rahmetle nazar ettiğine de azap etmez. (Harâiti)
Müslüman fert bilmelidir, “Dünyayı oluşturan insanların yarısı kadınlardır, diğer yarısını ise onlar yetiştirir.” (Hasan el-Benna.)
Kız çocuğuna yarının anneleri gözü ile bakmak ve nice alim ve alime, hükümdar, mücahidi yetiştiren el olarak bakmak gerekir. Biz Rasulullah’ın (s.a.s) ümmetiyiz. O’nun yolunda olan ve “ Adalet mülkün temelidir”diyen Hz. Ömer’in izindeyiz. Rasûlullah (s.a.s) bir hadisinde adaletli olanları şöyle müjdelemiştir. “Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.” (Müslim, İmâre 18) Adaleti kuşananlara selam olsun. Adaleti her daim yaşayan ve yaşatmaya çalışanlardan olabilmek duasıyla. Sözlerimize Özdemir Asafın bir sözüyle son verelim “İnsansız adalet olur mu? Olmaz. Adaletsiz insan olur mu? Olur, olmaz olur mu? Ama olmaz olsun.”
Selam ve dua ile…

Esra GÜLTEKİN

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?