Asıl adı Yahya bin Fâzıl olan Müslüman bilim adamı Bağdat doğumludur. Tarihte 794 yılında, ilk kez kâğıt fabrikasını kuran âlim, vezir olarak anılır. Abbasî devletinde 17 yıl vezirlik yapmıştır.

Kâğıt fabrikasının kuruluşu sadece İslâm dünyasında değil, tüm dünyada yeni bir devrin başlangıcı olmuştur.

Devrinden önce üzerine yazı yazma için Sümerlerde tuğladan tablet, Çinlilerde ipek, Mısırlılarda papirüs vardı. Ama oldukça pahalı ve yaygın değildi. İbni Fâzıl, ketenden ve pamuktan kâğıt imal etmiştir. Günümüz matbaasının icadını ve selülozdan yapılan kâğıdın oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Kâğıdın imali, ilmin yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Aradan 100 yıl geçmeden sadece Bağdat’ta onlarca kütüphane ve yüzlerce kitapçı dükkânı açılmıştır.

 

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?