Anne bir taçtır
Herkes taşıyamaz
Abisleri aydınlatan;
Karanlığı yaran tek ziyadır,
Herkes dokunamaz.

Ayakları altındadır
Hakk’ın Cennet’i
Bastığı yer Cennet’tir
En güzel nimettir
Allah’ın verdiği

Baba bir dağdır
Gariplerin yaslandığı
Duası kabuldür
Evladına yaptığı

Gece doğan güneş odur
Gözlerine bakınca
Odur parlayan yıldız
Babadır O