On beş Temmuz gününde, ayağa kalktı millet
Nasıl kabul ederdi, hür yaşayan bir millet

Beşi bir yerde değil on’u gelse ne yazar?
Elbet kabul etmez millet ne tokat ne azar
Şaşırmış bakarken sen, millet kabrini kazar

Temmuz on beş gecesi saldırdılar millete
Ey gafiller düşmez asla memleket zillete

Milleti vurmak, düşmektir büyük zillete
Mantık şaşar, içine düştüğünüz illete

Uyandı millet, şahlandı ümmet, sarstı yeri
Zayi olmak isteyen gitsin darbeye geri

Hasari ALTUNOVA