Seçmek, bir yetenektir ve bir ayrıcalıktır. Seçerseniz, seçilirsiniz. Hayat, sürekli seçiştir.  Ayırarak, analiz ederek, bölerek, tetkik ve tahkik ederek seçmek… Bir filozof “İnsan başkalarını seçerken, kendini seçer” der.
Arkadaş seçmek, eş seçmek, meslek seçmek, yönetici seçmek, hayatın inşasında önemli basamaklardır.
Seçerken;
Tefekkür ederek seçmek,
Tedebbür ederek seçmek,
Tezekkür ederek seçmek,
Taakkul ederek seçmek ve
Tafakkuh ederek seçmek, yolumuzu bulmada ve hayatımızı anlamlandırmada önemli kriterlerdir.
Varlık dünyamızın tüm bileşenlerini doğru anlamada, kavramada ve algılamada, seçiciliğimiz önemlidir.
Maddeyi, madde formunda seçmek,
Manayı, mana formunda seçmek,
Mesleği, meslek formunda seçmek ve
kariyeri, kariyer formunda  seçmek, geleceğimizin inşasında önemli projeksiyonlardır.
Maddeye, mesleğe ve kariyere mahkûm değil, hâkim olmak; ait değil, sahip olmak onurlu bir seçiştir.
Madde ve mana arasındaki o ince dengeyi kurmak ve seçimimizi rasyonel bir şekilde yapmak, hayati derecede önemlidir.
Sezai Karakoç  “Gündönümü” adlı eserinde şunları söyler:
“Sabrın” dinamizmini seçmek,
“Tevekkül” ün güvenini seçmek,
“Rıza” nın yüceliğini seçme.
Kavramları yeniden dizayn ederek ve hakikatin imbiğinden geçirerek anlamlandırmak, tarihi yeniden yorumlayarak ve arka planını görerek analiz etmek, parçalanan hakikati bütünleştirerek ve bütünü anlamlandırarak seçmek.
Allah’ın “Bak” dediği yerden bakmak, “Gör” dediği yerden görmek ve “Seç” dediği yerden seçmek, yaratılış fıtratına uygun bir eylemdir.
Bu seçiş; hayatı anlamlandırır. Bu seçiş, “Madde-Mana”, “Fizik-Metafizik” ve “Beden-Ruh” arasındaki dengeyi ve fonksiyonu görmektir.
Bu seçiş, insanı, insanlığı, tabiatı ve tarihi yeniden yorumlayarak, üç –boyutlu uzayda (uzunluğuna-genişliğine-derinliğine) analiz ederek anlamlandırmak.
Seçme yeteneğimizin mümeyyiz (seçici) vasfını kullanarak, verimsiz alanlara yatırım yapmaktan kaçınıp, verimli alanlara yönelmeliyiz.
Aklımızı, tasavvurumuzu ve irfanımızı kullanarak seçmek. Zira çalıştırılmayan akıl, idrak ve tasavvur yok hükmündedir.
Seçerken, bakış açımız doğru olmalı. Yamuk olmadığından emin olmalıyız. Bakış açısı yamuk olanın, doğruyu görmesi ve sağlıklı bir seçim yapması mümkün değildir. Bakış açısındaki bir derecelik sapma, ulaşmak istediğimiz menzilden kilometrelerce uzağa düşmemize neden olur.
Aynanın önünde tebessüm eden kişinin, aynadaki yansıması tebessümdür. Bu tebessüm aynaya ”asık surat” şeklinde yansımaz.
İyi gören, iyi görünür. Güzel gören, güzel görünür. Doğru gören, doğru görünür.
Seçerken;  iyiyi seçmek, doğruyu seçmek ve güzeli seçmek, erdemli ve şahsiyetli olmanın gereğidir.
Seçimin sonucu,  bize hep yansır. Seçerken, aslında çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini seçiyoruz. Daha huzurlu, daha güvenli , daha itibarlı ve daha mutlu bir ülkeyi inşa etmek için seçiyor ve seçiliyoruz.
Geleceğimizin ve Yeni Türkiye’nin inşasında önemli bir kilometre taşını oluşturacak olan 7 Haziran seçimlerinin, Ülkemize ve insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Doç. Dr. Şemsettin Dursun

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?