Yüce dinimiz İslam, cennet yoluna girmemiz için nice fırsat ve imkânlar sunmuştur; fakat sorun gaflete düşüp dünya hayatına dalmamız, hayatı olduğundan daha uzun görmemizdir. Bu fırsatları değerlendirmede tembel davranmamızdır.
Şimdi İslam’ın bizlere sunduğu dünya ve ahiret mutluluğunu elde etme imkânı ve fırsatlarından bazılarını basit ve kolay şekliyle sunalım ki; cennet yolunda, özellikle bu mübarek gün ve gecelerde bizlere bu fırsatlar yardımcı olmuş olsun.
1.Fırsat
İki saat içerisinde hac ve umre yapabiliriz:
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Her kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturup yüce Allah’ı zikreder ve iki rekât kuşluk namazı kılarsa onun için (Üç defa tekrar ederek) tamı tamına, bir hac ve bir umre sevabı vardır.’’1
İki saat zarfında, binlerce lira harcamadan, uçağa veya gemiye binmeden tam bir hac ve umre sevabı almak için şimdiden niyetlen ve bu ay içerisinde birkaç hac ve umre sevabını almaya gayret et.
2.Fırsat
Birkaç dakikada binlerce sevap kazanabiliriz;
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Her kim Allah’ın kitabından bir harf okursa ona bir hasene (sevap) yazılır, her iyilik on katıyla değer alır; ben Elif, Lam, Mim (الم) bir harftir demiyorum, fakat; Elif bir harf, Lam bir harf, Mim bir harftir.’’2
Eğer okunan bir tek ayet on kelime ise; her bir kelime yaklaşık on harf ise okunan ayet yüz harf olur ki her harfe on sevap olduğuna göre bir tek ayet okumakla bin sevap kazanmış olabiliriz. Unutmayın ki yüz ayet okumak sadece birkaç dakikamızı alır.
3. Fırsat
Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz (sav)’in şefaatine nail olabiliriz.
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu;
“Kıyamet gününde bana halkın yakın olanları ve şefaatime hak kazananları, bana en çok salâvat getirenleridir.’’3
4. Fırsat
Günahlarımızı giderip yok edebiliriz.
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Her kim günde yüz defa سبحان الله وبحمده (sübhanallahi ve bi hamdihi) derse günahları denizin köpüğü kadar olsa da bağışlanır.”4
Her gün üç dakikada bütün günahlarımızı affettirmek bu kadar kolay ve basittir.
5. Fırsat
Cennet kapılarını kendimiz için açık tutabilir ve istediğimizden içeri girebiliriz.
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Her kim güzelce abdest alır ve sonra da
(أَشْهدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وحْدَه لا شَريكَ لهُ، وأَشْهدُ أَنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ وَرسُولُه ،) ‘’Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammed (sav) O’nun kulu ve resulüdür.’’ derse, kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır; hangisinden isterse oradan cennete girer.”5
6. Fırsat
Cehennemden uzaklaşabiliriz.
« مَا مِنْ عبْدٍ يصُومُ يَوماً في سبِيلِ اللَّه إِلاَّ باعَدَ اللَّه بِذلك اليَومِ وجهَهُ عَن النَّارِ سبعينَ خرِيفاً » متفقٌ عليه
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Her kim Allah için bir gün oruç tutarsa Yüce Allah o kimsenin yüzünü yetmiş yıllık bir mesafe cehennemden uzaklaştırır.’’
Ramazan orucu, Şevval’in altı gün orucu, Pazartesi ve Perşembe oruçlarını tuttuğumuz taktirde ne kadar cehennemden uzaklaşmış olacağımızı bir düşünün.
7. Fırsat
Cennette ne kadar hurma ağacımız var? Dilersek cennete hurma fidanı dikebiliriz.
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
‘’Her kim سبحان الله وبحمده (sübhanallahi ve bi Hamdihi) derse onun için cennette bir hurma fidanı dikilir.”6
« منْ قال : سُبْحانَ اللَّهِ وبحَمدِهِ ، غُرِستْ لهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّةِ » . رواه الترمذي وقال : حديث حسنٌ .
Bir saatte, kaç fidan dikebileceğimizi düşünelim. Hatta bir yıl içinde cennette benim bir milyon ağacım olacak diye bir hedef belirleyebilir ve şimdiden işe koyulabiliriz.
8.Fırsat
Cennette kendimiz için bir köşk inşa edebiliriz.
مَا مِنْ عبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي للَّهِ تَعَالى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عشْرةَ رَكْعَةً تَطوعاً غَيْرَ الفرِيضَةِ ، إِلاَّ بَنَى اللَّه لهُ بَيْتاً في الجَنَّةِ
رواه مسلم .
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
‘’Her kim gece ve gündüz on iki rekât nafile namaz kılarsa, yüce Allah kendisi için cennette bir köşk inşa eder.’’7
Gördüğün gibi, cennette ev edinmek dünyada ev edinmekten daha kolay ve daha faziletlidir.
Haydi, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin aklına, hayaline gelmeyen nimetler için çalışalım.
9. Fırsat
Cennet bizi bekliyor.
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Kim her farz namazın ardından Ayete’l-kürsî’yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka mâni yoktur.” (yani öldükten sonra hemen cennete girer).”
10. Fırsat
Uhud dağı kadar sevap kazanabiliriz.
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Her kim inanarak ve sevabını umarak bir müslümanın cenazesine katılır, namazını kılar, defninde hazır bulunursa iki kırat ecirle döner, her kırat Uhud dağı kadar sevaptır. Her kim de cenaze namazı kılar ve definden önce dönerse ona bir kırat ecir vardır.”9
Sevgili kardeşlerim, bunlar öğrendiklerimiz!
Peki amelimiz nerede?

Kaynaklar
1.Cami et- Tirmizi, Hadis No: 586.
2.Tirmizi, Sevabul- Kuran 16,2912.
3.Tirmizi, vitr,21.
4.Buhari, Bed’ül halk 11-Müslim,Zikir 28.
5.Ebu Davut, Taharet 65.
6.Tirmizi-Hadis No: 3464.
7.Müslim- Tirmizi, hadis No: 380.
8.Nesa-i süneni Kübra,9928/ Beyhaki iman 2385.
9.Müslim Hadis No: 946-945.

Ömer Aytaş

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?