“İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin.” (Araf, 7/180)
“O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr, 59/24)
Bu ayeti kerimelerde ve başka ayetlerde de geçen Esma-ül Hüsna, Allah’ın varlığını, birliğini, gücünü, şefkatini, adaletini ve merhametini anlatır. Allah’ın sıfatlarını da kapsayan bu isimlerin sayısı hadis-i şeriflerde doksan dokuz olarak geçmektedir. Esma isimleri yücelik ve azamet ifade ederken kulların kalplerinde saygı ve sevgi oluşmasına sebep olurlar. Esma isimleri ile zikir ve dua edildiği zaman kabule vesile olurlar. Esma-ül Hüsna isimleri okunurken ve manaları tefekkür edilirken kalbe huzur ve sekinet hissi yerleşir.
Şehadeti ve şehitliği tefekkür ederken Allah’ın isimlerinden olan Eş-Şehid ismine dikkat etmemiz ve araştırmamız gerekir. Eş-Şehid ismi, hiçbir şey kendisine gizli olmayıp her şeye şahit olan, her şeyi hakkıyla gören, bilen ve buna göre muamele eden demektir. Kullarının her yaptığını gören, her zaman ve her yerde hazır olan, ahirette herkese hâlini bildirecek olan anlamlarına da gelir. Eş-Şehid ismi Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi yerinde geçmektedir. Er-Rakip ve Eş-Şehid isimleri eş anlamlıdır. Eş-Şehid ismi her şeye şahit olan, kendisinden hiçbir şey saklanmayan ve unutmayan anlamlarına da gelir.
Hayatımız, geçirdiğimiz yıllar ve yaşadığımız anlar. Hepsinin şahidi olan Allah. Eş-Şehid ismi ile bizlerin hayatına şahitlik etmekte ve sonra bu şahitliğini yeri ve zamanı geldiğinde bizlere hatırlatacak olandır. Bazen öyle bir sıkıntıya düşeriz ki; derdimizi , yüreğimizde kopan fırtınayı kimseye anlatamayız ve “Rabbim sen şahit ol” deriz. Yüreğimizi bir ferahlık kaplar. Bizi gören ve her halimize şşahit olan Rabbimizin şahitliğine sığınır ve rahatlarız. Bu müthiş bir duygudur. Gizli olarak yapılacak günahlardan yine bu niyetle kaçarız. Bizi gören, her hâlimize şahitlik eden Rabbimizden kaçacak bir yer bulamayacağımızı eş-Şehid ismi ile hatırlarız.
Hayatımız boyunca yaptıklarımızı unutmuşken, Allah eş-Şehid ismi ile unutmayacaktır. Zamanı geldiğinde, bütün defterler açıldığında ve hesaplar verilmeye başlandığında bizlere tek tek hatırlatılacak. Unutulan, yok sayılan, bundan da bir şey olmaz diyerek küçük görülen iyilikler ve kötülükler hepsi teker teker ortaya dökülecek ve Rabbimizin şahitliğinde olacağı için itirazlar ve pişmanlıklar da kabul edilmeyecektir. Kabullenmemek, inkâr veya yalanlama olmayacak. Şaşkınlıklar içinde kalarak seyredeceğiz; hayat hikâyemizi, ömrümüzü, sahneye konulmuş bir film gibi.
Eş-Şehid ismini bilmek ve derin bir şekilde tefekkür etmemiz gerekir. İnsanı, Allah’ın murakabesi altında olduğu hissini daha çok hatırlatır. Aynı zamanda dürüst ve doğru olmayı da anlamamızı sağlar. Nefis doğruluktan ve hakikatten kaçmak isterken, kaçamayacağımızı eş-Şehid ismi bize hatırlatır. Allah’ın şahitliği, insanın şahitliğine benzemez. İnsan bu şahitliği bazen kötülük için kullanırken Allah, doğru ve hakikatin açığa çıkması için şahitlik eder.
Ey yerin ve göğün sahibi olan
Ey her şeyi bilen ve gören
Ey her şeye şahit olan
Ey Şehid… Senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederim…

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?