Kesê ji kesek hez bike
Dawetî mala xwe dike
Xweda ji evdek hez bike
Dawetî Beyta xwe dike

Hecî dawetvanên Xweda
Wextê hûn gaştin wan belda
Li wan çola li wan erda
Gelek silavên me bêjin

Hûn ketin erdê Mûqedes
Zehf zikir kin nebêjin bes
Yê li we tembîh kirî her kes
Gelek silavên wan bêjin

Xweliya wir bixwînê avdan e
Pir Eshab bê kefen mane
Yê Uhûdê Seydê wane
Gelek silavên me bêjin

Ew beldê Xweda ye Mekke
Xweda Mekke mûkerrem ke
Kabetullah Mû’ezem ke
Gelek silavên me bêjin

Li ber Rawzaya Tahîre
Lê hûn me nekin ji bîr e
Ji Eşrefê memexlûqê re
Hêvya şef’etê bêjin

Navbeyna Merqed û Mîmber
Li ser wê mala Pêxember
Selat û Silav her li ser
Hêviya maderê bêjin

Ji Resûlê Kibriya re
Her çar Xelîfê Kîram re
Ji cemî’ê Eshaban re
Gelek silavên me bêjin

Xwedyê îhraman re derd e
Silav li Berê Reş dide
Di Meqamê Îbrahîm de
Gelek silavên me bêjin

Ji me lava li we tembîh
Bi terz û aweyek melîh
Meqamê Îsmaîl Zebîh
Gelek silavên me bêjin

Ji Merwe re ji Sefa re
Serê Girê ‘Erefê re
Ji Muhammed Mustefa re
Gelek silavên me bêjin

Lebbeyke bibêjin her dem
Dema vexwar ava Zemzem
Li ser nifşa Benî Haşem
Gelek silavên me bêjin

Wextê xwe nebin li ‘edemê
Wext û lehze û her demê
Ber Beytê li Mûltezemê
Gellek dûa bo me bêjin

Weke barana biharan
Weke quma devê behran
Wek gûnehên me gûnehkaran
Zehftir dûa bo me bêjin

Hecî mêvanên Xwedê ne
Ne ji bo xwe bi tenê ne
Dûa wan bo Ummetê ne
Reb qebûl ke dûa bêjin

Hecîno em belengaz in
Ji we Heciyan dixwazin
Wekîlê me ne, bixwazin
Bo Ummetê dûa bêjin

Ez im ew Ebdulah hêjar
Ji ber gûnah bûme êvzar
J’we Heciyan dikim zarzar
Xasma bo min dûa bêjin
(15ê Hezîranê 2022 Qurtelan)

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?