Bizi kardeşlerimize kavuşturan vahyin ışığıydı
Dört duvara sığmayan bir imanla dirildik
Yay ile kanattık pis başları
Cehaleti okla deldik
Geceden çekildik çölde aslan avına
Eğilmedi başımız, kirlenmedi secdemiz
Çalışmamız O’nadır, O’nun rızasınadır
Burayı cennete çeviremesek de
Buradan cennete gidebiliriz belki de
Sayımız az olsa da

Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmadık
Çünkü inandık ve dedik ki, Allah bizimledir
Bize karşı savaşanlarla biz Allah yolunda savaşırız
En büyük kariyer planımız şehadettir bizim
Tüm dünyalıkları O’nun yolunda terk ettik biz
Sesimiz her yere ulaştı bizim
Resulullah’ın mesajını tüm dünyaya duyurduk
Tozu dumana katan atlarımızın ayak sesiyle

Kudüs’te Haçlılara, Şam’da Batınîlere sorun bizi
Kafkaslarda Ruslara sorun
Diyarbekir’deki darağaçları şahitlerimizdir
Kuf Vadisindeki İtalyanlar bilir bizi
Filistin’de Ya’bed Dağı gördü ölü İngilizleri
Davamızı son nefesimizde Rabbimize emanet ettik
Hakiki bir imanla kâinata meydan okuduk
Tağutların hiçbirine boyun eğmedik biz
Şehit olduk ve şehitler ölmez dedik
Cihatla yoğrulduk ve cihatla dirildik
Kabusa çevirdik siyonistlerin uykularını

Çünkü inandık ve dedik ki, Allah bizimledir
Çünkü biz düşmana hiçbir zaman benzemedik
Çünkü korku salanlar yetiştirdik düşmanın yüreğine
Onların merkavalarından, apaçilerinden de korkmadık
Çünkü inandık ve dedik ki, Allah bizimledir

Çünkü ölümü hayattan daha çok sevdik
Çünkü şehit olmak için şehit gibi yaşadık
Çünkü daha gençken cennet çağırdı bizi
Çünkü akşam olmadan Rabbimize kavuştuk
Çünkü mazlumlar için kendini feda edenleriz biz
Çünkü gayesi yalnızca Allah olanlarız biz

×
Son yazılar