Asr-ı Saadet döneminde medya “DÜNÜ BUGÜNÜ”

0
6804

Davet-Mektebi-Dergisi-Sahabe-Döneminde-Medya-kapakMedyanın toplum üzerindeki etkisi herkesin malumudur. Asrı Saadet’ten günümüze değin medya sürekli olarak toplumları yönlendirmede en etkili silah olarak kullanılmıştır.

Geçmişten günümüze kadar haberleşme araçları topluma belirli bir düşünceyi benimsetme, insanları yönlendirme, birçok düşünceyi empoze etmenin en etkili aracıdır.

Asrı Saadet döneminde medya aracı olarak şiirler kullanılmaktaydı. Müşrikler Müslümanlara karşı yürüttükleri her türlü propagandada şiirler yazarlardı. Nasıl ki Müslümanlar ayetler ile doğ- ruları, Allah’ın kelamını diğer insanlara ulaşmak için kullanıyorsa müşrikler de şiirleri bir o kadar iletişim aracı olarak kullanmaktaydılar. Allah’ın ayetlerine karşılık kendileri ürettikleri şiirleri Kâbe’ye asıp başka insanlara ulaştırıp düşüncelerini değiştirmeye çalışmışlardır.

Müşriklerin tüm bu olumsuz şiirlerine karşılık Müslümanların içerisinden de bu iftira ve yalan şiirlere karşılık vermek için şairler yetişmiştir. Bu sebeple şiirler toplumu aydınlattığı gibi isyana, şirke de sevkedebilmekteydi.

Saadet Asrı’nda şairler şiirleriyle, hatipler hitabetleriyle toplumları çok zaman savaşın eşiğinden kurtarırdı, zaman zaman da savaşın eşiğine getirirdi. Nasıl ki günümüzde medya savaşları oluyorsa o zaman da şairler ve hatipler arasında yarışmalar yapılır güç gösterisine dönüşürdü şiirler, hitabetler. Yarışmayı kazanan toplum öyle mutlu olurdu ki günlerce süren kutlamalar yapılırdı. Yarışmayı kazandıran kişiler de halk kahramanı olarak görülmeye başlanır düşünceleri daha çok kişiyi etkilerdi.

Davet-Mektebi-Dergisi-Sahabe-Döneminde-Medya-3Peygamber Efendimiz (s.a.s) kendi döneminde Müslüman şair ve hatiplere çok değer verip onlara dualarda bulunurdu. Yaptıkları hizmetleri överdi. Müslüman şairler İslam’a karşı müşriklerin yazdıkları şiirlere karşılık verip sözlü saldırı- lara karşılık kendi şiirlerini okuyup Müslümanlara moral ve güç verirlerdi.

Öyle ki; Peygamber Efendimiz (s.a.s), dönemin en meşhur şairlerinden Hassân b. Sabit (ra)‘e mahsus bir minber yaptırır. Hassân b. Sabit (ra) ‘in yazdığı hicivleri burada okumasını isterdi. Hassân b. Sabit (ra) hakkında Allah Resulü (sav); “Hassân’ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha tesirlidir.” Buyurmuştur. “Ey Hassân, müşriklerin, kafirlerin yüz karalarını ortaya koy! Cebrâil seninledir. Ashâbım silahla harb ettikleri gibi sen de dil ile harb et.” Diyerek Hassân b. Sabit (ra) ‘i şiir yazması noktasında teşvik etmiştir.

Efendimiz ( s.a.v ) döneminde İslam’ın tebliği için, Müslümanlar hakikatleri bildirmeleri ve duyurmaları adına en ileri yöntem hangisiyle, yani düşmanın silahı ne ise o silahla kuşanmıştır.

Bu güç yarışı günümüze kadar çeşitli şekillerde devam etmiştir. Günümüzde medya artık TV, Radyo, Gazete ve son dönemlerde artık İnternet Haber Siteleri, Sosyal Medya Mecraları olarak ortaya çıktı. Medyanın toplumu etkileme gücü gün geçtikçe daha da artmakta.

İslam düşmanlarının toplumu etkileme aracı olarak medyayı ne kadar etkili kullandıklarını hepimiz görmekteyiz. Gerek insanları yönlendirme amaçlı, gerek iftira amaçlı, gerek ekonomide dengeleri değiştirmek adına, gerek ortalığı karıştırma adına her türlü faaliyeti göstermektedirler.

Medya araçları günümüzde kötü yönde; şirketi batırmak için, ülkelerin para değerleriyle oynamak için, toplumları isyana sevketmek, yönetimi değiştirebilmek için, belirli kurumları karalamak, toplumu belirli düşüncelere karşı kin besletmek için kullanabiliyorlar.

Davet-Mektebi-Dergisi-Sahabe-Döneminde-Medya-1
Bu sebeple düşmanın en etkili silahı olan medyaya “Düşmanın silahıyla silahlanın” sözüne binaen daha çok önem verip kendimizi o konuda geliştirip yatırım yapmaktan asla çekinmemeliyiz.

Yaklaşık 9 yıldır bulunduğum medya sektöründe medyadan kâr eden mecra sayısı neredeyse yoktur. Çünkü medya temelde bir kâr aracı olarak görülmüyor. Esas amacı yukarıda belirttiğimiz sebeplerdir. Diğer alanlardan daha çok kazanmak adına, devlerlerin ekonomileriyle oynama adına, düşmanlarına daha çok zarar vermek adına sü- rekli zarar ettikleri medyaya her zaman en çok yatırımı yapmaktan çekinmemektedirler.

Eski dönemlerde bir şiiri, haberi binlerce kişiye ulaştırmak için günler hatta aylar harcanırdı. Fakat bugünkü medya gücüyle bir anda milyonlarca kişiye düşüncenizi iletebilirsiniz. Yaydığınız haberin doğruluğu araştırılmadan yüzbinlerce kişi anında o haberle etkileyebiliyorsunuz.

Son yıllarda bunun en büyük örneklerini hep birlikte Arap ülkelerinde görmüş olduk. Nice devlet sosyal medyadan yayılan bir kıvılcımın bir anda milyonlara ulaşmasıyla birlikte yıkıldı. Nice yeni yönetim yine sosyal medya örgütlenmesiyle yeni düzene geçti.

Çok zaman önce değil, daha yakın dönemde İslami cemaatlere medya üzerinden yapılan yoğun kara propagandalar sebebiyle nice insanımız Kur’an talebelerine, medrese talebelerine terörist, bağnaz gözüyle baktı hatırlıyor muyuz? Her İslam’i sakallıyı, hacıyı, hocayı sahtekâr gösteren filmler, haberler çok uzağımızda kalmadı. Bunlara karşı elimizde güçlü bir yayın organımız olsaydı bütün bunları yalanlayabilmek, doğruları topluma anlatabilmek adına tüm bu yanlış düşüncelerin insanların hafızasına kazınmasına sebep olmazdık.

Müslümanlar olarak Asrı Saadet’te Peygamber Efendimizin önem verdiği ve davette, İslam’ı anlatmada ‘düşmanın kalbine saplanan ok’ olarak atfettiği o zamanın şiirleri, bu zamanın yeni medyasına gereken önemi verip birçok alanda kontrolü, gücü elimize almalıyız. Hele ki teknolojiyle birlikte iletişim bu kadar kolaylaşmışken…

Unutmayalım, kendimizi topluma anlatabildiğimiz düzeyde anlaşılır oluruz. Kendimizi topluma ulaştırabildiğimiz düzeyde güçleniriz. Tüm güçlere hakim olmak istiyorsak, düşmanın bizi tek hamlede yıkmasını istemiyorsak öncelikle güçlü bir medya ile yola koyulup ‘düşmanın kalbine saplanan ok’ olalım. Zira İslam düşmanları, artık teknolojiyle birlikte küçük bir köy haline gelen dünyada, bu teknolojik gelişmeleri kullanarak İslam’a ve Müslümanlara saldırmaktadır.

Yusuf Uçar
Bilgisayar Mühendisi

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?