Tarihçi ve Sosyolog Mehmet Karasakal’ın kaleme aldığı Dünya İnsanlık Tarihi isimli bu eser, dünyanın ve ilk insanın yaratılışından 2000 yılına kadar insanlığın, toplumların ve devletlerin varlığını ve mücadelesini, devletlerin ve toplumların yönetme-yönetilme biçimlerini objektif bir biçimde, bir bütün halinde ve ağırlıklı kronolojik olarak tek cilt bir kitapta anlatmaktadır.

Bir araştırma ve inceleme ürünü olan eser, farklı zamanlardaki benzer olayları ve aynı zamandaki farklı olayları birçok analiz, karşılaştırma, sentez ve değerlendirme usulüyle yan yana getirerek tarihten mümkün olduğu ölçüde nasıl istifade edilmesi gerektiğini çarpıcı cümlelerle gözler önüne sermektedir.

Yalnızca güçlülerin ve kazananların yazdığı/yazdırdığı tarih anlayışını yıkarak aynı zamanda birçok kişinin hayallerini yıkacak, canını acıtacak, moralini bozacak bir acı gerçeklikle insanları doğru ve objektif bir biçimde tarih okumaya; alternatif tarih bakış açısıyla, materyalist ve liberalist bakış açısının tekelindeki tarih yazıcılığına İslâmî bakış açısını kazandırarak tarihi daha doğru anlamaya yardımcı olacaktır. Dikkat edin doğru ve gerçek tarih sizi rahatsız edebilir!

Zaman zaman liderlerin, devletlerin, dinlerin araçsallaştırılarak insanları nasıl felakete sürüklediğini, zaman zaman göçlerin, ekonomik sebeplerin, doğa olaylarının insanları nasıl felaketten kaçmaya zorladığını bu kitapta görecek ve o günün koşullarını ve psikolojisini adeta kendiniz yaşamış gibi hissedeceksiniz.

İnsanın birey, bireylerin grup, grupların toplum ve devlet olma sürecini tanımlayarak size insanlığın hayat hikayesini anlatacak, insanlık tarihinin kısa filmini gösterecek bu kitapta; üstün olduğunu düşünen toplumlar ile eşit olmaya çalışan toplumların “yok etme-yaşama tutunma” mücadelesini göreceksiniz.

Bu kitabı okuduktan sonra; size hiç kimse “dünyadan haberin yok” diyemeyecek ve emin olacaksınız ki “dünya hiç kimseye kalmamış” ve anlayacaksınız ki “dünya size de kalmayacak.” Ve bu eseri okuduktan sonra insanoğlunun dünyaya niçin geldiğini, dünyanın ne olduğunu ve dünyadan dönüşün nereye olacağını artık daha çok düşüneceksiniz?

Düşünce ve ideolojik eğilimlerine bakmadan, doğulu-batılı ve müslim-gayrimüslim ayırımı yapılmadan, alanında en iyi olan yazarların baş yapıt eserlerinden ve ilk elden kaynaklardan beslenerek kaleme alınan bu eserde her konu başlığı; karşıt görüş yaklaşımı ile çapraz okuma yapılarak eleştirel ve doğruluğu ölçümlenerek ele alınmıştır. Bu sayede tarih biliminin olmazsa olmazı olan objektiflik/nesnellik ilkesi bu eserde tam olarak uygulanmaya çalışılmıştır.

Dünya İnsanlık Tarihi kitabı 640 sayfa hacminde, Tarih Bilimine Giriş bölümüyle başlayan, 7 Adet iç kitaptan ve toplamda 23 Bölümden, 506 Başlık ve Alt başlıklardan oluşan, Bibliyografya ve Dizin ile sona eren Tarih/İnceleme türü bir kitaptır.

Elinize aldığınız bu kitapta dünyanın ve sonra da insanın, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından yoktan var edilişiyle başlayan dünya hayatı, ilk günden günümüze belirli bir sistematik dâhilinde ve genel olarak kronolojik bir biçimde ele alınmıştır. Dünya İnsanlık Tarihi isimli bu kitap, İlk Çağ’ın tamamını ve Orta Çağ’ın bir kısmını içine alan Peygamberi Dönem, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ, 20. Yüzyıl Dünya Hayatının Ahvali ve son olarak Devlet ve Yönetim Biçimleri gibi her biri bir kitap mahiyetinde olan bölümlerden oluşmaktadır. Kitapta insan ve toplum detaylı olarak anlatılmış, insanın dünyaya yaptıkları ve insanın insana yaptıkları çerçevesinde bütün dünya hayatı sistematik olarak ele alınmıştır.1

İnsan, birey, boy, toplum, kültür, aşiret, beylik, devlet, imparatorluk, medeniyet ve uygarlık gibi insanın yaşantısıyla ve zamanla ortaya koyduğu sonuçlar ve bu sonuçların oluşmasına katkı sunan, göçler, savaşlar, barışlar, anlaşmalar gibi kimi zaman sebep, kimi zaman sonuç olan gelişmeler, dünya hayatını şekillendirmiştir. Kitabın ‘‘Peygamberi Dönemleri’’ kapsayan bölümünde, Son Peygamber Allah Resûlü Hz. Muhammed’in (sav) vefatına kadarki döneme kadar, Allah’ın insanlara ve toplumlara aşırılık ve azgınlıkları sonucunda sürekli peygamberleri aracılığıyla müdahalesini yani bir anlamda Allah’ın tarihe direkt müdahalesini görmekteyiz. ‘‘Peygamberi Dönemler’’in sonrasındaki dünya hayatı ise Allah’ın (c.c) kıyamete kadar geçerli olacak kendi katındaki tek din olan İslâm’ın Şeriatını, insanların kendi iradelerinde ne kadar yaşayıp yaşamadıklarını denemek için bir anlamada insanların kendi tarihlerini yaşama/yazma hakkı ve şansı verdiği bir dönemdir. Bu dönem kıyamete kadar iyiler ile kötülerin mücadelesi şeklinde bir sınav çerçevesinde devam etmiştir, etmektedir ve edecektir.2

Dünya İnsanlık Tarihi özetle; Allah’ın insanlardan istekleri ile insanların Allah için yaptıkları, yapmadıkları hatta Allah’a rağmen veya Allah’a karşı yaptıklarıdır. Bunun sonucunda Dünya İnsanlık Tarihi, insanın insanla mücadelesine sahne olmuştur.3

Kitapta, İslâm Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve daha birçok bölüm ve başlık klasik tarih anlatımının dışında; konusuna göre yer yer reddiye, yer yer yanlışı düzeltme veya eksikliği tamamlama yer yer de karşılaştırmalar yapılarak anlatılmıştır. Bu yaklaşımla hassas konuların; devletlerin resmi tarih tezleri ve iktidarların çarpıtılmış, yalan, yanlış yazdırmış olduğu gerçek bilgilerin gizlenildiği, kurgusal, ısmarlama ve ideolojik tarih yazımı metodolojisine ve onun tahkim edici muktedirlerine uymayarak hatta bu gibi eğilimlere karşı çıkarak kaleme alınması sağlanarak, objektiflik ve nesnellik gibi tarih biliminin unutulmuş olan ilkelerine uygun bir şekilde tarih yazımı yapılmaya çalışılmıştır.4

Dünya İnsanlık Tarihi, bir anlamda zalim ile mazlumun tarihidir. Zalime fırsat ve imkân vermemek için ve mazlum olmamak için tarihten birçok hükümdarı, devlet adamını, din adamını ve zengini ibretlik yaşantılarıyla tanımak bu anlamda çok önemlidir. Çünkü Allah (c.c), Kur’ân-ı Kerîm’de zulmü inşa edenlerin bu dört kesim olduğunu bizlere değişik ayetlerde bildirmektedir. Zalim hükümdar (Firavun/Nemrut), zalim hükümdarın emrindeki bürokrat (Haman), zalim hükümdarın kararlarını onaylayan sahte din adamı (Bel’am) ve zalim hükümdarın servet sahibi kıldığı zengin (Karun). İşte bu karakterler, isim ve sıfatları, milliyetleri ve devletleri, dinleri ve mezhepleri değişse de dünya hayatı boyunca zulmü inşa eden baş aktörler olmuşlardır. Rabbim bunlardan eylemesin! Rabbim bunlara karşılık âdil hükümdar, liyakat sahibi ve ahlaklı bürokrat, ilim ve hikmet sahibi din adamı ve helal kazanç elde eden cömert zenginlerden olmayı nasip etsin dileğiyle… 5

Kaynakça

1) Mehmet Karasakal, Dünya İnsanlık Tarihi, s. 19, 20. 2) Mehmet Karasakal, a.g.e. s. 20. 3) Mehmet Karasakal, a.g.e. s. 20. 4) Mehmet Karasakal, a.g.e. s. 21. 5) Mehmet Karasakal, a.g.e. s. 22.