Dünya zevklerinin peşinden koşan, birine sahip olduğunda diğerini arzulayan, olmadığında isyana sürüklenen insanlığın atardamarı gençlik… Bu geminin kaptanı olacak, çevrene sahip çıkacak, Kur’ân ve Sünnet ışığında yön verecek olan genç davetçi, sana sesleniyorum, özelliklerini iyi bil!

1) Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde doğru kaynaklarla beslenen,

2) Ana projesi İslâm davası ve daveti olan,

3) Toplumun derdini dertlenen, karşılığını Allah’ın rızası olarak gören,

4) Ahlâkı ve izlediği yol ile insanlara örnek olan,

5) Yapacağı yanlışların sadece kendisine değil dinine de zarar verebileceğinin bilincinde olan,

6) Allah rızasını gözeterek her türlü fedakârlığı yapıp sorumluluğunun farkında olan,

7) Hz. Muhammed’i (sav) ne kadar çok örnek alırsa onun şefaatine o kadar çok yaklaşacağının bilincinde olan,

8) Zamanını iyi değerlendiren,

9) Haramdan kaçan, uzak duran, genç davetçi kardeşim, bu özelliklerini unutma!

Ve hadiste anlatıldığı şekilde Allah’a teslim ol!

Abdullah İbni Abbas (r.a)’dan nakledildiğine göre şöyle demiştir:

Bir gün Hz. Peygamber’in terkisinde bulunuyordum. Bana:

“Yavrucuğum, sana bazı kaideler öğreteyim” dedi ve şöyle buyurdu:

“Allah’ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun. Allah’ın (rızâsını) her işte önde tut, Allah’ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah’tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah’tan dile! Ve bil ki, bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah’ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet, sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah’ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. (Bundan sonra takdirde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.) (Tirmizî, Kıyâmet, 59)
Musa OLCAN

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?