Hac, kelime olarak Allah’a yönelme, hak yolunda meşakkat çekme ve mücadele etme, günahlardan arınma manalarına gelirken terim olarak da Mekke’deki Kâbe-i Muazzamayı ziyaret edip orada yapılması gereken ibadetleri usulleriyle yerine getirmeye denir.

Hac, Müslüman olup aklı yerinde baliğ olan her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi, Mekke’de âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir. Orada apaçık deliller, Makam’ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir” (Âl-i İmrân 96)

Hac, kadın erkek her Müslümana farzdır dedik. Hac yolculuğu gerek yaya gerek binek olarak olsun pek meşakkatli bir yolculuğu vardır. Kadın, biraz daha zayıf olduğu için güvenliği açısından erkekten daha fazla tehlikelere maruz kalabilir. O yüzdendir ki bir kadının tek başına, yanında kesinlikle mahremi olmadan yolculuğa çıkması âlimlerce yasaklanmıştır. Fakat yanında üç veya daha fazla güvenilir bayan arkadaşının olması bu yasağı biraz esnetmiştir. (Şafiilere göre)

Bu yazımızda hac konusunda kadın ve erkek arasındaki farkları ele almak istedik. Kadın, yaratılış itibariyle daha zarif ve dikkat çekici olduğu için her zaman zarara maruz kalabileceğinden Rabbimiz hac esnasında da kadınlara kolaylık sağlamış, onların zarar görmesine mâni olmuştur.

Örneğin gerek tavafta olsun gerekse başka bir yerde, lebbeyk duası okunurken erkek sesli okur ama kadın sesini alçaltıp sessizce söyler. Çünkü kadının sesi dahi mahremdir. Fitneye sebebiyet verebilir.

Kadın ihrama gireceği zaman da elbiselerinin üzerine ihramını giyer, o erkek gibi para, kemer veya başka zaruri olan eşyalarını çıkarmak zorunda değildir.

Kadının saçı başı da mahrem olduğundan ihrama girdiğinde başını açmaz, fakat yüzünü açabilir.

İhramda erkekler omuzlarını dışarı çıkarır, Safa ve Merve arasında da süratli (koşarak) say ederler. Oysa kadın erkeklerden bu konuda da ayrılır ve say’da daha sakin yürürler.

Saç tıraşı esnasında da kadın erkekten ayrılır yani o saçını kazıtmaz fakat saçından erkeklere görünmeden bir tutam kesebilir.

Hacerü’l-Esved’e dokunmak hac veya umreye giden her kişinin arzusudur belki. Fakat Hacerü’l-Esved ve İbrahim makamı çoğunlukla izdihamlı olduğu için veya böyle olduğu durumlarda kadın yine bu ibadeti de ifa etmekte zorunlu davranmaz.

Önceki İçerikHaccın Mahiyeti
Sonraki İçerikToplumsal Yardımlaşma Allah`ın Emridir