Proje, bir sorunun çözümüne yönelik tasarlanan yer, zaman ve kaynakla sınırlandırılmış, beklenen sonuçlara ve amaca ulaşmak için oluşturulan faaliyetler bütünüdür.

Projelerin temelinde öncelikle ihtiyacın belirlenmesi, var olan bir sorun analizinden sonra ortaya çıkan büyük halkanın içerisinden en can alıcı noktanın belirlenerek çözüme kavuşturulmasıdır. Tabi sorun belirlenirken farazi ve nazari bir yaklaşım ile değil sorun teşkil ettiğine inandığınız alanın fizibilite edilerek tespit edilmesi gereklidir.

Projenin hitap ettiği alanları genel çerçevede değerlendirirsek kabaca şöyle tarif edebiliriz. Genel amaçlar ve Özel amaçlar şeklinde özetlenebilir. Zira hibe amaçlı yazılacak projelerin amaç kısmında karasız ve belirsiz bir anlayışta iseniz bunu somut hale getiremezsiniz projeye hiç başlamamanız daha uygun olacaktır. Hibe teklif çağrılarına çıkan program otoritelerinin programlar kapsamında kabul edeceği proje tekliflerinin programın önceliklerine hitap etmesi gereğine dikkat ettiklerini unutmamak gerekir. Yani projenin genel amacı hibe sağlayıcılarının stratejik genel amaçlarına uygun olmalıdır.

Hibe projelerinin hitap ettiği alanlar geniş bir yelpazeyi kapsar. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlar, yatırım ve istihdam, üretim ve iş geliştirme, mesleki yeterlilik alanlarında konular seçilip belirgin anlaşılır ve sirküle edilebilir tarza yazılıp sunulmalıdır. Çözüme kavuşturmak istediğimiz sorun teşkil eden faaliyet alanımız hakkında iyi bir mantıksal çerçeve ile faaliyet alanları anlaşılabilir olmalıdır. Uygulanabilirliği yanında bütçe kalemlerinin piyasa koşulları ile de ispat edilebilir olması önem arz etmektedir.

İyi bir projenin yazılabilmesi için de sertifikalı proje döngü eğitimlerine katılarak kendimizi geliştirmemiz gerekmektedir.

Sinan ÇAKMAKLI