Yaratılış Gayemiz

0
8810

Yaratılış-Gayesi-önizlemeMavi gökyüzünde süzülen kuşlar görürüz. Kanat çırparken geride bıraktıkları anlam dolu izlerinde yaratıcının sanatının imzası var. Onlar bunu en güzel şekilde ayan ederler. Güneşin ışıkları arasında rengârenk billuri manzarasıyla tabiatın gökyüzü şemsiyesi içerisindeki ahengi, kudretli bir elin kendisine has çizgilerini en beliğ şekilde ifşa etmektedir. Gökle yer arasını yeşillere bürüyen ormanın elifler çizen gövdesindeki derin mana, sallanan dallarının bıraktığı anlamla birle- şince şiire dönüşen yaprak sesleri ortama eşlik eder. Yaratılan her şey aslını hiç yalancı çıkarmayacak işlerle meşgul ve o kadar da keyifli…

Bulutların ardına saklanan yağmur tanelerindeki sabırsızlık, apayrı bir kudret eseri… Sanki evvelden ayrışmış ve tanelerine ayrılmış gibi, toprakla buluşmanın aşk ve şevki içerisinde özlemle yağar ve şefkatle iner yeryüzüne. İner inmez toprağı hafif bir savuruşu var ki, ancak izlenirse sırrına vakıf olunur.

Bitkiler ve hayvanlar dünyası beklentilere en makul şekilde karşılık verir hayatta. Birinden birisi vazifesini ifa etmez ve bir aksaklık çıkarırsa, insanoğlu bunu ağır bir ceza ile cezalandırmak ister. Bu sonuca isyan eder. Sabır göstermeyi düşünmez. Eğer Allahın insanoğluna bahşettiği irade zamanında kişiye rehber olmazsa, beklentisine karşılık vermedi diye yeryüzünde bozgunculuk çıkarır. Sebep basittir. Yağması gereken yağmur yağmadı yahut geç yağdı diye. Meyve vermesi gereken ağaç meyve vermedi diye. Süt vermesi gereken hayvan süt vermedi diye. Bunlardaki her bir gecikmenin bile sünnetullah olduğunu unutan insanoğlu, azgınlığına bir yenisini daha eklemek ister. Allahın yaratmasına karşı gelerek neredeyse kendisi işe karışarak yaratmak ister. Buna gücü yetmez. Buna gücünün yettiğini zannedenlerin zamanında yaptıkları isyanların her birisi korkunç bir helak oluşla neticelendi. Firavunların, Nemrutların her birisi bugün ibret abidesi olarak kitaplardaki yerini almış bulunmakta.

Yaratılış-Gayesi-3Yaratılan her varlık, gayesini gerçekleştirmek üzere sahneye çıkar ve kodlarına yerleşitirilen vazifeyi alınan emir gereği icar etmek ister. Mahlûkat “kün” emri mucibince “feyekun” sonucunu doğurarak vücuda geliverir. Yerde, gökte ve tüm yeryüzü coğrafyasında, hatta tüm evrende yaratılan her bir nesne beklentilere cevap vererek boyun eğerken, kendisine irade verilen, akletme melekesi verilen insanoğlu, akıllı olduğu için aslında hiç yanılgıya düşmemesi gerekirken, terazinin kefeleriyle uğraşan nefis ve şeytana yakasını kaptırdığından olacak ki, yanılgılar denizinde yüzmeye başlar. Gurur ve kibrin, ateşine körükle gittiği bu korkunç pazarlık, insanoğlunun hayatı kendisine yaşanılmaz hale getirdiği bir manzaraya dönüşür.

“Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri! Oyun olsun diye (gayesiz bir şekilde) yaratmadık.” (Duhan, 38)

“Muhakkak ki Biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona (arza) ziynet kıldık.“ (Kehf, 7)

“O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.” (Mülk, 2)

Bütün kâinat, Yüce Allah’ın erişilmez kudretiyle donatılmış bir şekilde yaratılmış insanoğlunun harüküladeliğine şehadet eder. Her bir azası, çalışma şekli, yaşama direnci, hastalığı ve sağlığı, onu ayakta tutan ruh kalesinin bedeni ayakta tutabilme sırrı araştırıldığında ise, onu besleyen enerjiye götürür bizi. Beden ülkesinin kralı diyebileceğimiz ruh; görülmediği halde idare etmek, yönetmek ve vücuda özellik kazandırmak yönüyle gizemini muhafaza etmektedir. Ancak onun dahi bu misyonu icra edebilmesi, kendisine güç takviyesi olacak bir dizi icraata bağlıdır.

Yaratılış-Gayesi-2İnsanoğlunun hayatını kolaylaştırmak adına icat edilmiş bir cihazı düşünelim. Üretim maksatları ve kullanım koşulları incelenmeden ve ona göre bir yol takip edilmeden kendisinden yararlanılmaya kalkışılmıyor. Aksi takdirde ufak bir hata cihazın arızalanmasına, yanmasına ve zarar görmesine neden olabilir. Kullanım kılavuzu incelenip koşullar muvacehesinde aletten faydalanılır. Sınırın dışına çıkılmaz. Çıkıldığı durumda her türlü olumsuz durum kaçınılmaz olur. O halde yapım ve üretim maksadı, aleti düzgün kullanmamıza vesile oluyor. Bağ makasıyla elbise kesilemeyeceği gibi, bıçakla da tırnak kesilmez. Her bir aletin farklı bir işlevi vardır. İşte tam da bu noktada insanoğlunun yeryüzündeki işlevi sorulabilir. Mademki bizi Allahın yarattığına inanıyoruz, o halde bunun cevabını da Allahtan duymamız gerekmez mi?

“Ben, cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etmeleri için yarattım.” (Zariyat, 56)

Her varlığa yakışan bir elbise vardır. Kuşların üzerindeki tüylerin narin yapısı her zaman için beğenimizi kazanmıştır. Her bir kuştaki desenlerin farklı oluşu, tüylerin dizilişi, kanatlardaki üstün sanat anlayışı bizi büyülemiştir. Sadece kuşlar mı? Tüm varlık alemi…Bitkiler, su dünyasının kahramanları olan balıklar…Dağlar, taşlar…İnsanoğluna ne yakışır derseniz, kulluk derim ben. Çünkü esas yaratılış gayesi kulluk ise ona yakışacak en güzel şey de ibadet elbisesidir. Hayatına anlam kazandıracak, ona şeref ve haysiyet kazandıracak olan yegane şey ibadettir, kulluktur. Allah bilincinden uzak olan insanların yeryüzünde çıkardıkları fesadı gördükçe buna olan düşüncemizin de kavileşmesi gayet doğaldır. Rabbini bilen nefsini bilecektir şüphesiz. Nefsiyle mücadeleyi ve onu ehlileştirmeyi… İnsanlığa faydalı olmayı, kan dökmemeyi, yalan söylememeyi, zina etmemeyi… Bunu karşılığını da verecek olan yine sahibimiz olan Allah’tır.

“Ey insanlar! Sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz; belki böylece korunmuş olursunuz.” (Bakara, 21)

Allahın koruması altına girmek ne büyük mükâfattır. Yaratılmış tüm mahlûkat Hakkın zikri ile meşgulken, insanoğlundaki cehennem ateşini tatma arzusu, isyan etme arzusu anlaşılır gibi değil. Eğer öz iradesini kullansa bunu asla yapmayacak. Lakin nefis ve şeytanın teşvikleri ağır basınca maalesef kulluk bilinci, yaratıcıya sığınma isteği de o oranda zayıflamaktadır. Tutunacak bir dal vardır. Yaratılış gayemize kuşanıp, yeryüzünü ıslah etme iradesini yeniden göstermek. Belki böylece korunmuş oluruz. Ne dersiniz?

Nihat Öner

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?