Ey Rabbim! Senin zâtının celâline ve senin hâkimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun.”

Kıymetli Kardeşlerim,

Davet Mektebi dergimiz, “Yüzyılın Virüsü Faiz” konulu yeni sayısıyla elinizdedir. Faiz konusunu elle almamızın birkaç nedeni vardır. Şüphesiz faiz konusu, hem Kur’an-ı Kerim’de hem de sahih hadislerde çok nettir. Ana kaynaklarımızda faiz, yasaktır, büyük günahlardandır, cezası çok ağırdır.

İslâm, faizi haram kabul etmiş ve faizciliğin Allah’a ve Resulüne savaş açmak olduğunu ifade etmiştir. Bu yaklaşım, faizin ne kadar büyük bir günah olduğunu anlatmak için yeterlidir. Kur’an, faiz yiyenleri ve faiz ile gelir elde edenleri, “şeytanın çarpmış olduğu kimseler” olarak tanımlamıştır. Allah Teâlâ, faizden elde edilen geliri bereketsiz kıldığını ve sadaka vermeyi (borç vermeyi) ise bereketli kıldığını buyurmuştur. Yani faiz işi yapan kişi, verdiği paranın faizini kazanç olarak görse bile bu kazancın ona bir faydası olmayacaktır.

Bu konuları İslâm âlimleri biliyor. İnançta, düşüncede ve söylem aşamasında bir problemimiz yok. Kime sorarsanız “Şüphesiz faiz haramdır!” der. Problem nedir o zaman? Problem, uygulama aşamasıdır. Burada ciddi problemlerimiz var. Günümüzde neyin faiz olup olmadığı konusunda ciddi fikir ayrılıkları mevcuttur. Biz de Davet Mektebi olarak konunun bu aşamasını ele alıp size sunmaya çalıştık.

Web:
www.davetmektebi.com
www.facebook.com/davetmektebidergisi/
www.twitter.com/DavetMektebi
www.instagram.com/davetmektebidergisi

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?