“İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir.”


Kıymetli Kardeşlerim,
Davet Mektebi Dergimiz, Hac kapak konulu yeni sayısı ile elinizdedir. Hac, niyet ederek sabit bir yönde sürekli bir biçimde hareket etmek, bir yere yönelmektir. Bütün evrenin doğasında olduğu gibi… Kâbe, aşkın merkezidir, imanımızın gece ve gündüz namazlarımızın, ömrümüzün kıblesidir. İslâmiyet’in beş şartından biri olan hac, Allah’a yakınlaşmak için bütün arzulardan ayrılmaktır, Allah’ın boyasıyla boyanmaktır, Hz. İbrahim’in ailesine benzeme mücadelesidir, hayatı takva standartlarına göre yaşamaktır. Hac, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir hayatı inşa etmek içindir, ümmet olma şuurunu elde etme mücadelesidir.

Web:
www.davetmektebi.com
www.facebook.com/davetmektebidergisi/
www.twitter.com/DavetMektebi
www.instagram.com/davetmektebidergisi

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?