“Hiçbir noksanlığı bulunmayan yüceler yücesi olan Allah’a, yaratığı varlıkların sayısınca, zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkebi miktarınca hamd ederim!”
Kıymetli Kardeşlerim,
Davet Mektebi dergimiz, “Asrın Bidat ve Hurafeleri” konulu yeni sayısıyla elinizdedir. Bidat, tarih boyunca İslam dünyasını meşgul eden konuların başında gelmiştir. Bu sayımızda günümüzde sık sık karşılaşılan bidat ve hurafeler ele alınmıştır.

Web:
www.davetmektebi.com
www.facebook.com/davetmektebidergisi/
www.twitter.com/DavetMektebi
www.instagram.com/davetmektebidergisi