“Hiçbir noksanlığı bulunmayan yüceler yücesi olan Allah’a, yaratığı varlıkların sayısınca, zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkebi miktarınca hamd ederim!”
Kıymetli Kardeşlerim,
Davet Mektebi dergimiz, “Asrın Bidat ve Hurafeleri” konulu yeni sayısıyla elinizdedir. Bidat, tarih boyunca İslam dünyasını meşgul eden konuların başında gelmiştir. Bu sayımızda günümüzde sık sık karşılaşılan bidat ve hurafeler ele alınmıştır.
Hz. Muhammed (S.A.V) bizim onurumuzdur, şerefimizdir, haysiyetimizdir. Peygamberimizdir, Önderimizdir, kısacası Hz. Peygamber bizim “HER ŞEYİMİZDİR”. Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan sözde mizah, özde İslam düşmanı Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo’yu savunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron şunu bilmelidir ki, tarih kendisi gibi binlerce kafir ile doluydu. Küfrün önderi Ebû Cehil, İslâmiyetin en azılı düşmanlarından Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil, Kureyş’in ileri gelenlerinden soysuz Velid ibn-i Muğîre, Peygamber Efendimiz’e “Muhammed ebterdir, erkek evlâdı yaşamıyor” diyen Âs ibn-i Vâil, Peygamber size geçmişlerin masallarını söylüyor diyen Nad’r ibni Hâris, Übeyy ibni Halef, Utbe bin Rebîa, Hubeyre ibn-i Ebi Vehb, Hakem ibn-i Ebül As ve niceleri. Macron’un bütün bu kafirlerinin akıbetini nasıl bittiğini öğrenmesinde fayda vardır. Dedeniz söndüremedi İslam’ın nurunu, siz mi söndüreceksiniz.
Bir telefon operatörü dergi çıkarıyor, sözüm ona kültürel faaliyetler yapıyor, yılardır Müslüman halktan topladığı paralarla karınları doymuşa benziyor. Güçlendiklerini zan eden zavallılar bilmelidir ki bu dünyada tek güç vardır. O da Allah (cc) tır. Karikatür modasına uyup, Hz. Nuh (AS) ile dalga geçtiğini zan eden kuş beyinli karikatüriste net bir cevap verelim. Hz. Nuh (AS) binlerce yıl önce gemiyi yapmaya başladığında, kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar, onunla alay ediyorlardı. “Nûh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: “Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım! Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi (günü gelecek) biz de sizinle öyle alay edeceğiz! Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz!”(Hud 38-39)
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü gölgesinde tartışmalı bir şekilde başlamış oldu. Uzaktan eğitim mi, hibrit eğitim mi, yüzyüze eğitim mi olacak. Muhakkak ki bu üç eğitim modeli karşılaştırıldığında yüz yüze eğitim en verimli olanıdır. Üniversiteyi yeni kazanan sevgili gençler, Sizler bizim gözlerimizin nuru, geleceğimizin teminatısınız. Sizler elinize aldığınız bu bayrağı, daha yükseklere taşımış olarak gelecek nesillere ulaştırmaya çalışmalısınız. Kazandığınız bölümlerin hayırlara vesile olmasını diler; üniversite hayatınızın vatana, millete ve ümmete faydalı olmasını temenni ederiz.
Ahmet Varol, başta Filistin olmak üzere orta doğuda olup bitenleri bizlere sağlıklı bir şekilde aktaran çok önemli bir değerimizdir, üstadımızdır. Önceki sayılarımızın birinde yayınlanan bir yazısı sehven Eylül sayımızda tekrar yayınlanmıştır. Bu bariz hatadan dolayı yazarımız ve siz değerli okuyucularımızdan Davet Mektebi ailesi olarak özür dileriz.
Değerli kardeşlerim,
Davet Mektebi’nin önümüzdeki Kasım sayısının dosya konusu Adab-ı Muaşerat olarak belirlenmiştir. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?