“Ey Rabbim! zâtının celâline ve hâkimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun!”

Kıymetli Kardeşlerim,

Bir toplumun varlığını koruyan en önemli ve değerli disiplin ahlâktır. Ahlâkî çöküntünün egemen olduğu bir toplumda tedbir alınmaması halinde yozlaşmanın başladığı ilk nokta ticari hayattır. Hz. Peygamber’in İslâm toplumu inşa etmek üzere gittiği Medîne’de ilk yaptığı işlerden biri bu ahlâk üzerine Medîne Pazarını kurmak olmuştur. İslâm medeniyeti bir ahlâk medeniyetidir ve bunun ilk adımının atıldığı yer ise ticaret hayatıdır.

Davet Mektebi dergimiz, “Müslümanın İş ve Ticaret Ahlakı” konulu yeni sayısıyla elinizdedir. İş ahlakı, genel ahlakın bir parçasıdır. Dolayısıyla toplumun genel ahlakı ne durumdaysa çalışma hayatı için de durum odur. O nedenle toplumsal ahlakı yükseltmek zorundayız. Zira bir insan, aile ilişkilerinde ahlaklı ise çalışma hayatında da ahlaklı olacaktır.

Web:
www.davetmektebi.com
www.facebook.com/davetmektebidergisi/
www.twitter.com/DavetMektebi
www.instagram.com/davetmektebidergisi

 

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?