Yüksek ahlakî vasıflarla kuşanmış bir gençlik hayali her Müslüman’ın gerçekleştirmek isteyeceği hedefleri arasında olmalıdır. Hedefin yüce olması, o hedef için ortaya konulan mücadelenin de o derece çetin olmasını gerektirir. Bu meşguliyet bize pratikte mücadele sahasını açmalıdır. Gerçek anlamda insanın en aktif olduğu dönem gençlik dönemidir. İnsanın gençlik döneminin enerjisini eğitim ve öğretim odaklı bir yaşam modeli ortaya koyduğu zaman gençliğini verimli geçirmiş olur. Üniversite döneminde gençlerimizin kişisel gelişim, mesleki ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmeleri gereken bir dönemdir. Dolayısıyla bu dönemde atacakları her adım bundan sonraki hayatları için temel oluşturacaktır. İşte tam bu noktada üniversiteli Müslüman bir genç kendine şu soruyu sormalıdır:” Müslüman bir öğrenci üniversitede ne yapabilir?” Yazımızda bu soruya üniversitelerimizin güncel durumlarını göz önünde bulundurarak cevaplamaya çalışacağız.

Üniversitede, öğrencilere yönelik ders dışı faaliyetler için öğrenciler tarafından öğrenci kulüpleri kurulmaktadır. Bu kulüplerle öğrenciler ders dışı vakitlerinde aynı hedef doğrultusunda bir araya gelerek aktiviteler yapmaktadırlar. İyiliği emretme ve kötülüğü nehyetme bilincinde olan Müslüman gençlerin üniversitelerde öğrenci kulüplerini açmak suretiyle faaliyetler yapmaları gerekmektedir. Bu faaliyetlerin amacı okuduğumuz üniversitede İslâmî bir hava oluşturarak gayri İslâmî gündemlerle meşgul olan arkadaşlarımızın günah çukurlarına düşmelerini engellemektir. İslâmî hassasiyeti olan öğrenci bu faaliyetleri yaparken aynı zamanda “nefsini ıslah et başkasını davet et” anlayışı gereği kendisini terbiye etmek ve başkalarını davet etme gayesinde olmalıdır. Bu anlayışa sahip her öğrenci kendi üniversitesinde aynı fikriyata sahip arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu tür faaliyetleri yapabileceği öğrenci kulübü için girişimlerde bulunmalıdır. Öğrenci kulüpleri ile ilgili şu beş temel soruyu kısaca cevaplandırarak bu hususta gerekli bilgilendirme yapılabilir.

1-Öğrenci Kulübü Nedir?

Üniversite öğrencilerinin ders dışı zamanlarında belirli bir hedef doğrultusunda eğitim, sağlık, spor, sosyal, bilim ve kültür faaliyetlerini bulundukları Üniversitesi Öğrenci Kulübü Yönergesine göre planlı ve organize şekilde gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları gruba Öğrenci Kulübü denir.

2-Öğrenci Kulübü Nasıl Kurulur?

Öğrenci kulüplerinin kurulma işlemleri, Kulüp Kurma Talep Formu, Kurucu Üye Listesi, Kurucu Üyelerin Öğrenci Belgesi, Danışman Kabul Formu ve kulüp iç tüzüğünün ekli olduğu bir dilekçe ile Daire Başkanlığı’na başvurularak yapılır. Öğrenci kulübünün kurulabilmesi için en az 20 (yirmi) öğrencinin kurucu üye olması gerekir.

3-Akademik Danışman Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Akademik Danışman; kulüp çalışma esaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak faaliyetlerin yürütülmesinde sorumlu olan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının (SKS) önerisi ile Rektör tarafından onaylanıp görevlendirilen kadrolu öğretim üyesi, öğretim elemanı veya okutmandır. Danışman; üniversite nezdinde, yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde, öğrenci kulübünden sorumlu kişi olup kulüp çalışma alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapar.

4-Öğrenci Kulüplerinin Amaçları Nelerdir?

Bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini sağlar. Ayrıca; bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, takım çalışmasının önemine inananlara, özgüveni yüksek sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

 5-Kulüp Çalışma Konuları Nelerdir?

  • Spor/Doğa sporları
  • Kültür/Sanat/Edebiyat
  • Sağlık/Yaşam
  • Sosyal Etkinlikler ve Gönüllülük Hizmetleri
  • Eğitim/Bilim/Teknoloji
  • Uluslararası Faaliyetler
  • Kişisel Gelişim

Hüseyin TEKDEMİR