Logo Nedir?
Logo bir kuruluşun tüm faaliyetlerini özetleyen bir simgedir. Logo ve amblem sayesinde kurum ve kuruluşlar, kendilerini uzun uzun anlatmadan ifade etmiş olurlar. Yani her kuruluşun, amacına uygun bir logosunun olması gerekir. Günümüzde bir kurumun, derneğin veya cemaatin logosu, onun faaliyetlerini ve amacını anlatan kısa bir özettir diyebiliriz. 1928 yılında İmam Hasan el-Benna tarafından temelleri atılan İhvan-ı Müslimin Hareketi’nin logosu da bu özelliğe sahiptir.

İhvan-ı Müslimin Hareketi’nin Logosu Ne Anlam İfade Ediyor?
İhvan-ı Müslimin Hareketi’nin logosuna baktığımızda içerisinde iki kılıç ve ortasında Kur’an-ı Kerim olduğunu görürüz. İki kılıcın altında ise “وَاَعِدُّو” yani “Hazırlayın!” ifadesi bulunmaktadır. “Hazırlayın” ifadesi, şu ayetten esinlenerek kullanılmıştır:
“Allah’ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz, ama Allah’ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere, onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı, zerrece haksızlığa uğratılmadan size tastamam ödenecektir” (Enfâl Suresi, 60).

Birbirine destek veren iki kılıç ve altındaki “hazırlayın” ifadesi, çok önemli ve anlamlı bir cihat çağrısıdır. Yani cihatsız bir İslam’ın olamayacağını, İslam’ın ancak cihatla aziz olabileceğini belirtebilmek için logoya bu ifade konmuştur.
Müslümanlar, Allah ve Peygamber düşmanlarıyla madden ve manen savaşabilmek, onları korkutup şerlerinden emin olabilmek için yeterli ve donanımlı bir askeri güce sahip olmaları yanında ayette işaret edildiği gibi her türlü maddi ve manevi imkâna da sahip olmalı, sürekli hazır kıta bir vaziyette ve uyanık olmalıdırlar. Dünyada ayakta kalabilmenin ve Allah’ın rızasına uygun davranan bir fert, bir toplum, bir devlet ve bir ümmet olabilmenin en mühim şartlarından biri maddi ve manevi cihattır, her daim hazırlıklı ve donanımlı olmaktır. Bu da fertlerin tek başına yapabilecekleri bir şey olmayıp iki kılıcın da işaret ettiği gibi müminlerin birbirine destek olmalarıyla mümkündür. Birbirine destek olup “وَاَعِدُّو” emri mucibince hareket eden müminler, logoda resmi bulunan Kur’ân’ı baş tacı eden ve onun yolunda yaşayan bir toplum inşa edebilirler.

Logoda Kur’an-ı Kerim’in Bulunmasının Sebebi Nedir?
Şehit Üstad Hasan el-Benna (Allah ona rahmet etsin), düsturları sıralarken, “Anayasamız Kur’an’dır” diyerek bu kitabın biz Müslümanlar için ne anlam ifade ettiğini anlatmaya çalışmıştır. Bu kitap ne emrederse onu yapar, neyi nehyederse ondan kaçınırız. Hasan el-Benna, kurduğu bu teşkilatın Allah’a giden yolda bir araç olduğunu ifade etmiş, İslam davasının tüm dünyaya hâkim olabilmesi için de cemaatin logosunu bu amaca uygun olarak belirlemiştir.

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?