Kendini Tanıyan Rabbini de Tanır

0
9820

İnsan kim? Varlık amacı ne?

Bu soruların cevabı insanın kendini tanıması sırrında gizlidir. “Kendini tanıyan Rabbini de tanır.” Der hikmet ehli…

Yaratıcının katında kendine “emanet” yükümlülüğü verilen ilk varlık. Bu nedenle değeri büyük. Değeri ölçüsünde görevini hakkıyla ifa edebilmesi için yerde ve gökteki her şeyin emrine amade kılındığı yegâne varlıktır insan…

Tek amacı kendisi için tayin edilen misafirlik süresinde bir misafir edası ve adabıyla ev sahibine nezaket sınırını koruyabilmek.

Çizilen sınırı aşmamak, gayesini gerçekleştirebilme yolunda önüne çıkan engelleri aşabilme dirayeti ile dikkat kesilmek…

“Mü’min’in dünyadan nasibi ahirettir.” Kasas, 77

“Dünyadan da nasibini unutma!” tavsiyesi ise, asıl menzile ulaşabilmesi için sahip olması gereken azıktan faydalanmadan başka bir şey değil…

Kulluk ziynetine bürünen insan, kendini genişliği gökler ve yeryüzü kadar olan bir “bahçe’ye hazırlar.

Eyleminin dünyadaki sonucunu değil sadece; ahiretteki asıl kalıcı olana odaklanır.

Secdelerinin ve yakarışlarının kabul edilip edilmediğine göre değerlendirme yapmaz, dua ediyor olmayı “en güzel kabul”, secde ediyor olmayı “en güzel yakınlaşma” bilir.

O’na yakın olanın artık kalbinde ne bir hüzün ne de bir korku kalır.

Ayrıca mü’min, kulluğunda sahicidir. Günübirlik, eyyamcı hesaplar ardına düşmez.

Sadece güzelliklere boğulduğunda veya dara düşünce değil, her zaman ve her anı kulluk bilinciyle geçirmektir aslolan…

Sadece namaz, oruç, hac ile ibadet bilinci eda edilemez. Hayata dair ne varsa hepsi bu ilkeye dâhildir. Uyumaktan, yürümeye, aile ve insanlar arası ilişkilerden uluslararası ilişkiler de ibadet mefhumuna dâhildir.

Çünkü kulluktan maksat, şekilsel birtakım görevleri yerine getirmek değil, kâinattaki her zerreyi yaratıcının isteği doğrultusunda yerli yerince var etmektir.

İmanın ve kulluğun en önemli sonucu kanun koyucunun ilkeleri doğrultusunda istikamet sahibi olmaktır.

Şimdi yüzü O’na döndürme vakti. Başkasından medet ummaktansa, herkese ümit vadedip, medet verene yönelme vakti.

“Ey Rabbimiz, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.”

Muharrem GÜNEŞ | Genel Yayın Yönetmeni

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?