Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla…
Değerli Davet Mektebi Okurları,
Kalplere tesir eden kitaplar genellikle zindanlarda yazılmıştır. Çünkü davaları uğruna zindanlara düşenler boş durmamış, zihinlerine geliveren ulvi fikirleri kaleme almışlar ve ümmetin istifadesine sunmuşlardır. İşte en zorlu şartlarda olsa dahi ümmetin derdini dert edinenlerden biri de Şehit Seyyid Kutub’dur. Kalbinden damlayanları kaleme dökmüş, “Kur’ân’ın Gölgesinde” adıyla tüm ümmetin istifadesi için yayınlamıştır. “Kur’ân’ın Gölgesinde” bir hayat tasavvur etmiş, İslam’ın modern çağa nasıl hitap edeceğini en güzel şekilde ortaya koymuştur. O yüzden onun tefsiri, muasır dönemde en çok okunan Kur’ân yorumu olmuştur.
Seyyid Kutub modern cahiliyeyi en iyi tanıyan fikir öncülerindendir. Bunu, Kur’ân’ın ayetleriyle ortaya koyarken diğer taraftan cahiliyeden kurtuluş reçetesinin de yeniden “Lâ ilahe İllallah” sözüne dönmekte olduğunu izah etmiştir. Bu fikirleriyle İslam âleminde bir çığır açan Seyyid Kutub, hakkı söylemekten kesinlikle çekinmemiş, bu uğurda canını ortaya koymuştur. Yazdıklarını canıyla tasdik eden bu büyük mütefekkir, geriden gelen mütefekkirlere de, inanç ve fikirleri uğrunda nasıl davranmaları gerektiğini göstermiştir. Ona göre bir fikir, şayet fedakârlıkla ileriye götürülmeyecekse başarıya ulaşmaktan uzaktır. Bu hususta taviz vermemiş, kâfirler karşısında dik durmuş, neticede şehadet gibi ulvi bir makama erişmiştir.
O, Batı dünyasını tanıyan bir mütefekkir olarak büyük bir iz bırakmıştır. Amerika’da geçirdiği iki yıl, Batı’yı daha iyi tanımasını temin etmiş, döndükten sonra elde ettiği izlenimleri kitaplaştırmıştır. İslam ve Batı âlemini iyi bilmesinden dolayıdır ki bu hususlarda yaptığı izah ve yorumlar etkili olmuş, neticede günümüz insanına sunduğu yorum ve değerlendirmeleri rağbet görmüştür.
Bu sayıda, onun her asırdaki Müslümanlara ve İslami davet bilinciyle hareket eden nesillere örnek teşkil eden hayatını ve fikirlerini ele aldık. Konunun uzmanlarının destekleriyle oluşan bu sayının hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Merhum Şehit Seyyid Kutub’u rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Rabbim onu en büyük mükâfatlara kavuşanlardan eylesin.
Selam ve dua ile.

 

Dr. Ahmet AKBAŞ
Genel Yayın Yönetmeni

Önceki İçerikHeydedan
Sonraki İçerikYedi Başlıkta Seyyid Kutub (1906-1966)