Küresel Güç Medya

0
6133

Kitle iletişim araçları, haber aktarma, bilgilendirme, eğitme, duyarlılık ve farkındalık yaratma, kamuoyu ve gündem oluşturma, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan en etkili araçtır.

Fakat günümüzde maalesef medya güçlüden yana olma, hakkı gizleme, algı oluşturma gibi birçok gayri ahlaki olayların bir aracı olma işlevini görmektedir.

Malcolm X “Eğer dikkatli değilseniz, gazeteler sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan insanları sevmenizi sağIar.” der

Yakın zamanda ülkemizdeki birtakım kalkışmaların ve Ortadoğu’da baskıcı rejimlere karşı sivil hareketlerin organize olduğu en iyi araç sosyal medya olmuştu. Devletleri dahi sarsan etkiye sahip bu gücün tebliğ ve irşad faaliyetlerinde kullanmayı ve iyi olanı bu sayede daha fazla insana ulaştırmayı Müslümanlar asla ihmal etmemelidir.

İletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde medyanın özellikle çocuklar ve gençler olmak üzere toplum üzerinde bıraktığı, psikolojik ve fizyolojik etkiler göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Geçmişten günümüze değin medya; sosyal, siyasal, adli, askeri, iktisadi başta olmak üzere tüm alanlarda geniş kitleler üzerinde sürekli olarak toplumları yönlendirmede en etkili silah ve propaganda aracı olarak kullanılmıştır.

Batı ve batı destekli medya organları; yazılı, işitsel ve görsel kitle iletişim araçlarıyla ideolojilerini toplumun bilinçaltına empoze ederek, beyinleri kirleterek; ideolojik amaçlarını en güçlü propaganda araçları sayesinde daha hızlı bir şekilde yaymaya devam etmektedir.

İletişim kanallarının bu kadar zengin olduğu günümüzde Müslümanlar olarak medya başta olmak üzere teknoloji ve iletişimde hasımlarımızın gerisinde duruyoruz. Her gün milyonlarca insana hitap eden basım yayım organlarına ve etkili bir medya imkânına sahip değilseniz diğer güçleriniz önemini yitirmeye mahkûmdur. Bu durum karşı- sında Allah’ın mesajının insanlığa ulaştırılma misyonunu yüklenmiş olanların ıslah çabaları çok etkili olmayacaktır. Çünkü sınırlı sayıda kişiye sınırlı zamanlarda ulaşmak ile anlık ve farklı yöntemler ile ulaşma arasında etki gücü oldukça fazladır.

Bu sayımızda kapak konusu olarak gücün önemli bir unsuru olan medya konusunu gündemimize aldık. Medyanın önemine, etkilerine, fayda ve zararlarına değindik. Sosyal medyanın faydaları ve zararlarının yanı sıra Asr-ı Saadetten günümüze medyanın dünü ve bugününü, kapsamı ve etkilerini ele almaya çalıştık.

Faydalı olması dileklerimizle, Allah’a emanet olunuz.

Muharrem GÜNEŞ

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?