Dünyada nice canlı varlık vardır. Bunların içinde insan çok farklı bir konumdadır. Cennet de cehennem de imtihan da yalnız insan için var. Allah insana birçok ihsanda bulunmuştur. Yeryüzünü insana hizmetkar etmiştir.

İnsan doğarken büyük bir sorumlulukla doğar. Ölmek için yaşar, yaşamak için ölür dünyada. Ahiret yurdu için azık toplama yeridir dünya.

Dünya yalandır bir o kadar gerçek. Gerçeği görenler kurtulanlardan oldu. Allah’ı gördü, nimetlerine şükretti. Kâinat insana, insan Allah’a hizmet etti. Müslümanlardan oldu. Yalan dünyanın süsüne takılanlar ise heba oldular.

Allah insanı yaratırken ona bazı özellikler verdi. Zaaflarını bildirdi ki ona göre kendini düzeltebilsin. Bizi bizden iyi bilen Rabbim insanın hallerini Kur’an’da anlatır bize. İnsan zayıf yaratılmıştır. Onun bu zayıf yönleri dünyaya meyletmesine sebep olur. Bize düşen bu zaaflarımızı yenip, dünyanın cazibesine kapılmamaktır.

◼️İnsan nankördür. Rabbimiz insana türlü türlü nice nimet vermiş, nice ihsanda bulunmuştur. Yalnız insan bunu görmezden gelir. Verilen nimetlere şükür göstermez.

“Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür.” (İbrahim 34)

◼️İnsan unutkandır. Nerden geldiğini unutur, ne için yaşadığını unutur. Dar gününde kabul edilen duanın şükrünü unutur. Merhameti, ibadeti unutur. Ölümü unutur.

“İnsana zarar dokunduğunda gerek yatarken gerek ayakta iken bize dua eder durur. Fakat ondan zararı giderdiğimizde daha önce o zarar için bize dua etmemiş gibi, geçer gider…” (Yunus12)

◼️İnsan cahildir. Ama Rabbim Alimdir. İnsana da “oku” diye emretmiştir. Kendini bil, Rabbini bil,

Dünyayı bil, ahireti bil. Şükrü bil, secdeyi bil.

“Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmeğe yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. (Ahzab 72)

◼️İnsan zalimdir. Rabbi Rahmandır, Rahimdir. Merhameti adaleti öğretir. Rahmetinin yüzde birini kâinata göndermiş ve tüm varlıklar bu rahmet ile faydalanırlar. Yüzde doksan dokuzu da kendi yanındadır. Adaletlidir ve adaleti emreder.

“… Şüphesiz insan çok zalim, çok nankördür.” (İbrahim 34)

◼️İnsan çok acelecidir, sabırsızdır. İmtihanlara karşı sabırsız davranır ve isyana düşer. Halbuki Allah onun tüm azgınlığına ve şükürsüzlüğüne karşı hep sabretmiştir. Taki pişman olsun da tövbe etsin diye.

“İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.” (İsra 11)

◼️İnsan zayıf yaratılmıştır. Allah Kur’an’da insanlara bu zayıf yönlerini bildirmiştir. Böylece insan kendini bu dünyanın fitnelerine karşı kendini koruyabilirsin.

“Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisa 28)

Bizi bizden iyi bilen Rabbimiz bizi kendimiz konusunda uyarıyor. Kendini bilen, hayatını bilir, nasıl yaşayacağını, ne için yaşadığını bilir.  Dünyaya yemek içmek uyumak için mi geldik. O zaman hayvanlardan ne farkımız kalırdı.

“Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de akıllanmayacak mısınız?” (Kassas 60)

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Kur’an ve sünnet hayat rehberimizdir. Şimdi kendisine verilmiş akıl nimeti ile doğru yolda gider ve meleklerden bile üstün bir hale gelir. Veya verilmiş bunca nimete şükürsüzlük edip dünyaya aldanır ve hayvanlardan daha aşağı olur. İşte delil, işte imtihan, işte dünya, işte ahiret. Şimdi insan düşünsün!

“ Yaşamak için mi yiyoruz?

Yoksa yaşamak için mi yiyoruz?”

Selam ve dua ile…

Esra Gültekin

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?