İki kıtayı buluşturan İstanbul şehri hicri 857 yılında yani miladi olarak 1453 yılında fethedildi. İstanbul’u fetheden komutan Osmanlı Devleti’nin büyük sultanlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet idi.

Bu fetihten sonra İstanbul şehri artık bir Müslüman şehri oldu. Sonra buraya İslâmbol da denildi. Günümüzde ise İstanbul ismi kullanılıyor.

Değerli arkadaşlar!

Fatih Sultan Mehmet daha bizlerin yaşlarındayken İstanbul’u fethetmeyi hayal ediyordu. İstanbul’u fethetmek için çok çalışıyordu. Bunun için daha küçük yaşlarda iken medresede dinini doğru ve güzel bir şekilde öğrendi.

Farklı diller yanında bilim-teknoloji hakkında birçok şey öğrendi. Savaş yıllarında o zamana kadar yapılmış en büyük savaş topunu üretti. Ordusuyla beraber karadan gemiler yürüttü. İstanbul’u 21 yaşında iken fethetti. Fetihten hemen sonra da medreseler açtı. Osmanlı padişahı olarak ömrünün sonuna kadar İslâm’a hizmet etti.

İstanbul hem güzelliğiyle hem de camileriyle meşhur bir İslâm şehridir. Fethin sembolü olan Ayasofya Cami, İstanbul’da bulunuyor. Aynı zamanda Sultan Ahmet, Süleymaniye, Fatih, Eyüp Sultan Camii, bugün Ortaköy olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii ile Eminönü Yeni Camii gibi onlarca cami buradadır.

Ayrıca 2019 yılında Türkiye’nin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camii de İstanbul’da açıldı. Bu camimizde aynı anda 63 bin Müslüman kardeşimiz namaz kılabiliyor.

Sevgili arkadaşlar!

İstanbul aynı zamanda sahabe şehri olarak da biliniyor. Hatta sahabeden Ebâ Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin kabri de İstanbul’da Eyüp’te bulunuyor.

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ismiyle üç büyük köprü vardır. Bu köprüler Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiriyor. Ayrıca 2019’da açılan İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanları arasında sayılıyor.

Sultan II. Mehmet’e niçin Fatih Sultan Mehmet ismi verildi? Haydi araştıralım.

Bu soru, sayfanın uygun bir yerine baloncuk içine alınabilir.

Bedirhan DEMİRCİ